Syndicate content

Bank Sampah di Indonesia: Menabung, Mengubah Perilaku

Randy Salim's picture
Also available in: EnglishBicara soal sampah: kecenderungannya adalah kita tidak terlalu memikirkan apakah sampah yang kita hasilkan itu organik atau non-organik. Kita mungkin juga tidak terlalu peduli ke mana larinya sampah itu. Sementara kenyataannya: di Indonesia, sampah rumahtangga kita akan bercampur dengan sampah jutaan rumahtangga lainnya, hingga terbentuklah gunung-gunung sampah yang tak semestinya di tempat pembuangan akhir (TPA) berbagai kota.  
 
Bicara soal pengelolaan sampah yang ideal, para pakar akan mengatakan bahwa tanggungjawabnya bukanlah milik pemerintah kota semata, tetapi milik bersama.
Jumlah penduduk terus meningkat, begitu pula pola konsumsi. Volume sampah pun kian meluap di berbagai TPA.
 
Lantas apa yang bisa dilakukan? Saat ini di Indonesia, Bank Dunia tengah mengkaji berbagai cara untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Salah satu pilihannya adalah memperbanyak jumlah bank sampah.  Belum lama ini saya bersama tim proyek pengelolaan sampah Bank Dunia  mengunjungi bank sampah di beberapa kota untuk belajar lebih banyak tentang cara kerjanya.
 

Waste Not, Want Not : “Waste Banks” in Indonesia

Randy Salim's picture
Also available in: Bahasa IndonesiaWhen you’ve grown so used to tossing all manner of garbage into the trash bin, without giving a second thought to whether it is organic or non-organic waste, it’s easy to not care where your garbage ultimately ends up. But the reality is that, in Indonesia, your garbage gets mixed together with the garbage of millions of households, creating mountains of toxic waste too large to contain in municipal landfills.
 
As experts in the field would vehemently argue, solid waste management is not the sole responsibility of a municipal government, but a collective one. As populations grow and consumption patterns increase, more and more solid waste is created– and landfills can only take so much waste!
 
So what to do? The World Bank in Indonesia is currently exploring how to improve solid waste management, and scaling up ‘waste banks’ is one option.  Recently I went on mission with the Solid Waste team to see these waste banks at work.
 

Điều gì lý giải cho kết quả ấn tượng của Việt Nam trong kỳ thi PISA 2012?

Christian Bodewig's picture
Also available in: English
Kết quả của kỳ thi PISA 2012 - Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (Program for international Student Assessment) cho thấy hệ thống giáo dục phổ thông của Việt Nam thành công hơn khá nhiều các hệ thống giáo dục ở các quốc gia giàu có hơn,xét trên khả năng cung cấp cho học sinh những kỹ năng nhận thức cơ bản như đọc, viết và tính toán.

What explains Vietnam’s stunning performance in PISA 2012?

Christian Bodewig's picture
Also available in: Tiếng Việt
The results from the Program for international Student Assessment (PISA) 2012 show that Vietnam’s general education system is more successful than systems in many wealthier countries in providing students with strong basic cognitive skills such as reading literacy and numeracy. Participating for the first time in PISA, Vietnam’s 15 year-olds perform on par with their peers in Germany and Austria and better than those in two thirds of participating countries.

Chiang Mai City rides towards a “Green Future” in Thailand

Trinn Suwannapha's picture
Also available in: ภาษาไทย

When I was asked to produce a video about the Chiang Mai Sustainable Urban Transport Project, I thought it would be really interesting for me to see how Thailand’s second largest city had changed. The last time I visited Chiang Mai before this was 15 years ago, in the 1990s.

Ideas for a Greener Chiang Mai

Chiang Mai is now very vibrant and full of potential. There is an energetic, creative buzz about it and yet it still manages to hold on to its unique heritage and identity.

ร่วมใจปั่น กันไปสู่ "อนาคตสีเขียว" ของเมืองเชียงใหม่

Trinn Suwannapha's picture
Also available in: English

ตอนที่ผมได้รับมอบหมายให้มาทำวิดีโอเกี่ยวกับโครงการขนส่งอย่างยั่งยืนเมืองเชียงใหม่ ผมว่า คงน่าสนใจมากที่จะได้เห็น เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพราะครั้งสุดท้ายที่ผมมาเชียงใหม่ก็เมื่อ 15 ปีก่อน ในช่วงยุคปี ค.ศ. 90 นู้น

แนวคิดใหม่เพื่อเชียงใหม่สีเขียว

ตอนนี้ เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและเปี่ยมด้วยศักยภาพ มีเสียงบอกต่อกันมาถึงความกระตือรือร้นและความริเริ่มสร้างสรรค์ แล้วก็ยังคงรักษามรดกและอัตลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนไว้

Indonesia’s “continuing adjustment”

Alex Sienaert's picture


2013 has been a year of adjustment for Indonesia’s economy.  In the recent edition of the Indonesia Economic Quarterly report, the flagship publication of the World Bank Indonesia office, we asked the questions: what are the drivers of this adjustment and how should policy respond?

There is no such thing as a free… condom: social marketing to prevent HIV/AIDS in Vietnam

Nguyen Thi Mai's picture
Also available in: Tiếng Việt
Vietnam: Fighting HIV/AIDS Starts with Better Access to Prevention


In the early 1990s, selling condoms was highly controversial in Vietnam. For so long, condoms had been distributed to each household throughout the country for free for family planning use only. Condoms were not used for promoting safe sex. It was extremely difficult to convince the media to advertise condoms, very hard to convince the government that it was possible to generate revenue from selling condoms. People found it embarrassing to buy condoms in shops or drugs stores.
 

Sẽ không còn bao cao su phát miễn phí...: Tiếp thị xã hội để phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Nguyen Thi Mai's picture
Also available in: English
Việt Nam: Nâng cao tiếp cận với phòng chống HIV/AIDS để chống lại căn bệnh nguy hiểm


Vào đầu những năm 1990,  tiếp thị xã hội bao cao su là một vấn đề gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam. Trong một thời gian dài, bao cao su được phát miễn phí phục vụ mục đích kế hoạch hóa gia đình. Bao cao su chưa được đề cập như một biện pháp về tình dục an toàn. Thuyết phục giới truyền thông quảng cáo bao cao su là cực kỳ khó khăn, và việc thuyết phục chính phủ rằng có thể bán bao cao su trợ giá cũng là điều rất khó. Ai cũng cảm thấy ngượng và lúng túng khi mua bao cao su tại hiệu thuốc.
 

Di Indonesia, Mengatasi Ketidaksetaraan Pendidikan Melalui Tata Kelola yang Lebih Baik

Samer Al-Samarrai's picture
Also available in English

Sejak Panel Tingkat Tinggi PBB mengumumkan visinya untuk agenda pembangunan pasca-2015 pada bulan Mei, banyak perdebatan berpusat pada tidak adanya tujuan terkait ketidaksetaraan diantara 15 tujuan yang diusulkan dalam daftar panel. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengomentari tentang tujuan ini di Jakarta bulan Juni yang lalu, menekankan bahwa prinsip “tanpa meninggalkan siapa pun” adalah inti dari visi Panel, dan masing-masing tujuan PBB berfokus untuk mengatasi ketidaksetaraan. Pada kenyataannya, tujuan pendidikan yang diusulkan termasuk komitmen ‘memastikan setiap anak, dalam kondisi apapun, menyelesaikan pendidikan dasar sehingga dapat membaca, menulis, dan berhitung dengan cukup baik untuk memenuhi standar pembelajaran minimal’.

Pages