Syndicate content

Lao People's Democratic Republic

ມັນເປັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າເຂື່ອນ: 41 ປີຜ່ານມາ ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດຍັງຄົງເຫຼືອໄວໃຫ້ເຫັນ ຢູ່ລາວ

Victoria Minoian's picture

(This entry was originally published in English on Sep. 9, 2009)

 

ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານດ້ານການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 (NT2) ຢູ່ລາວໃນຕົ້ນປີນີ້, ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຟັງຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າ ໂຄງການນີ້ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກ່ວາໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ. ຖ້າຫາກໄດ້ອ່ານ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງຫຼາຍໆດ້ານ ທີ່ລັດທະບານລາວໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອດຳເນີນໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງຄົນຈຳນວນຫຼາຍຈຶ່ງເວົ້າແນວນັ້ນ. ໃນມໍ່ໆມານີ້, ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດໄປສຳພາດກັບບາງວຽກງານ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ໂຄງການນີ້ ແລະ ເປັນປະສົບການທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ອາດຄາດຄິດມາກ່ອນ ແຕ່ມັນແມ່ນມີຄວາມໝາຍອັນສຳຄັນຕໍ່ໂຄງການ.

Laos: Flooding starts, testing stops for NT2 hydropower project

William Rex's picture
The Xe Bang Fai river in Laos started to break its banks over the last two weeks in some areas, causing testing to stop for the Nam Theun 2 project.

The rainy season in Laos is well advanced now, and the Province of Khammouane, where most of the Nam Theun 2 Hydroelectric Project (NT2) is located, has been hard hit over the last two weeks. Just over a week ago there was 225mm of rain over central Khammouane in one night, leading to floods in several places around the province – including the provincial capital of Thakek. Apparently there were places in Thakek up to a meter deep in water for a while: a combination of heavy rain and blocked drains, according to a local official. Those of us who were in Lao’s capital Vientiane during last year’s floods will vividly remember this.

As a result of this heavy rain, the Xe Bang Fai River, which drains a significant part of Khammouane, started to break its banks over the last week in some areas. The Xe Bang Fai is very significant to the NT2 as it is the river that will receive the water discharged from the hydropower facility when it is operating. The incremental impacts of NT2 water on the regular flood cycle of the Xe Bang Fai river has always been a concern for the project, and was studied extensively.

Carbon Expo: A marketplace to finance environmental change

Florian Kitt's picture

Carbon finance sounds boring and technical and not much fun. However, it actually does a lot of good and can help fund critical environmental preservation projects as well as introduce clean and renewable technologies in both developed and developing countries.

Shifting wildlife baselines: For the sake of the future, listen to your grandparents

Tony Whitten's picture
"I was swimming in the river near Godmanchester and I got the fright of my life when a large triangular dorsal fin broke the surface of the water just in front of me. It was so close I could have touched it."

Using social media to do good

James I Davison's picture

I came across a small, but interesting online effort to raise donations for an organization that works to improve child literacy in Laos. Called Library for Laos, the effort aims to raise $5,000 by May 1– just five days after it started. The money raised is intended to go to Big Brother Mouse, a neat, Laos-based project that publishes, teaches and distributes books to children in a country they say desperately needs it.

It's a nice concept for a good cause, but what sticks out to me are the coordinators' clear attempts to use social media to spread the word about their effort. On their website, they bank on the ease of PayPal for donating money and the viral nature of social media: "How many people follow you on Twitter? How many friends do you have on Facebook? Let's see how valuable they are!" It's early to tell if they're succeeding. After the first day, they had apparently raised $500 dollars.

Either way, the endeavor highlights how social sites like Facebook, which permeates everyday life for many of us, can serve the world's poor. For example, you have the option to join various "causes" on Facebook. And on Twitter, information can spread like wildfire through retweets (rebroadcasting content to your own set of followers). What do you think? Would you ask your online friends and/or followers to donate money to a good cause?

(Found via: Escape the Cube). Image credit: rustystewart at Flickr under a Creative Commons license.

Pages