Syndicate content

Thailand

Wanted: Jobs –and your questions about how to find them

Anne Elicaño-Shields's picture
Lars Sondergaard will answer 5 of your questions in a video

Use social media to ask the World Bank about the type of skills and education that are needed in today’s global economy.

The global economic recession has made the search for a good, stable job even more significant.  In Asia, where I’m from, jobs have always been foremost in young people’s minds because of the harsh conditions brought about by social and economic inequality or, if you’re not from a developing country, the previous generations’ memory of it. We don’t have an equivalent to a “gap year” to take time out between the life stages of high school and university to travel.

What can make a person more employable? Policymakers say that having the right skills and good education largely have something to do with that. It’s not just about being able to go to school. In Thailand and some other countries, schools are linking with companies so that students can enhance the skills their future employers needs. A World Bank report, Putting Higher Education to Work: Skills and Research for Growth, also recommends investing more in research and scholarships, prioritizing underfunded but important subjects like engineering and sciences, and improving the management of public universities.

Have your say

Do you have a question about the effect of the recession on joblessness in your region? Or the type of skills most needed by the market?

We’re asking an expert on education, Lars Sondergaard, to take questions in a video interview that we’ll post at the end of this week. 

Here’s how to get involved:

Send your question using the comment function below to ask our expert. You can do it right now. You can also join the conversation on Twitter (send your questions to @worldbankasia) or on Facebook.

So what are you waiting for? Ask now and share with your friends!

Minh bạch tài sản ở Việt Nam – Cần hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn

Huong Thi Lan Tran's picture

Available in English

Nếu bạn hỏi ai đó là điều gì hấp dẫn anh hay chị đến với Bangkok, bạn sẽ thường nghe câu trả lời đó là những món ăn đậm đà gia vị ngon tuyệt vời, những người Bangkok vui nhộn và hiều khách và một thành phố sống động kỳ lạ luôn tràn ngập ánh sáng mặt trời. Nhưng điều gì nữa đã đưa gần 40 chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng từ 15 quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, từ Bộ phát triển quốc tế Anh, từ các cơ quan của Liên hợp quốc và từ Ngân hàng thế giới, đến với Bangkok cuối tháng 3 vừa qua? Đó là sự quan tâm học hỏi xem việc kê khai tài sản công chức ở các nước trên thế giới được thực hiện như thế nào và làm thế nào để kê khai tài sản trở thành một công cụ hữu hiệu hơn trong phòng chỗng tham nhũng.

Cuộc hội thảo khu vực về minh bạch tài chính (minh bạch hóa tài sản) đã được Ban liêm chính thị trường tài chính và Sáng kiến thu hồi tài sản bị đánh cắp (Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)) của Ngân hàng thế giới tổ chức. Hội thảo này đã tạo ra cơ hội để chuyên gia các nước tham dự chia sẻ thông tin về thực hiện kê khai tài sản trong khu vực công của mỗi quốc gia, từ các quốc gia đã xây dựng hệ thống kiểm soát việc kê khai tài chính tương đối phát triển như Hàn Quốc và Thái Lan, hay các hệ thống mới được xây dựng như Đông Timor, và các hệ thống đã đạt được môt số kết quả nhất định như của Việt Nam và Trung Quốc. Các đại biểu đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm của mình, những khó khăn mà họ gặp phải và mong muốn được học hỏi lẫn nhau. Đối với Việt Nam, cùng với việc đánh giá 5 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, có một số thông điệp bổ ích có thể được nghiên cứu và áp dụng. 

Where wild tigers roam

Anne Elicaño-Shields's picture
No tigers made an appearance but this little fellow emerged from across the stream while I was at a lookout tower in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand.

ภาษาไทย | Español

There are only about 250 tigers in the wild left in Thailand and around 3,200* globally. Not a single one made an appearance when I covered the Global Tiger Initiative’s Regional Training on the Smart Patrol System at the Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary but I learned more about tigers then than I ever did at a zoo.

ณ ป่าที่เสือใช้ชีวิตอย่างอิสระ

Anne Elicaño-Shields's picture
ไม่มีเสือออกมาให้เห็น แต่ช้างป่าตัวนี้เดินข้ามลำห้วยตอนที่ฉันกำลังส่องสัตว์
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

English | Español

เสือในป่าธรรมชาติในประเทศไทยเหลือเพียงประมาณ 250 ตัวและประมาณ 3,200* ตัว ทั่วโลกพวกมันไม่ปรากฏตัวให้ฉันเห็นเลยในระหว่างที่ฉันปฏิบัติงานร่วมอยู่กับการฝึกอบรมระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการฝึกอมรมในส่วนภูมิภาคของโครงการโกลบอลไทเกอร์ (Global Tiger Initiatives) ณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแต่ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกมันมากกว่าที่ฉันเคยเรียนรู้มาทั้งหมดจากสวนสัตว์ 
 

Fighting HIV/AIDS in Thailand: can distributing clean needles ever be as easy as giving out condoms?

Anne Elicaño-Shields's picture

Available in: Français, ภาษาไทย

When I think of HIV/AIDs, symbols pop into my mind: the red looped ribbon and the free condom. They’re actually a good representation of what Thailand is doing best to combat the epidemic- massive information campaigns and the 100% Condom Program which saw the dramatic decline of HIV/AIDS among sex workers.

However, those symbols faded in my mind after I visited an old, impoverished part of Bangkok and met the people who currently are the most vulnerable to HIV/AIDS- the injection drug users.

 

HIV/AIDS and other blood-borne diseases are transmitted when needles are shared. Under influence, many users are also likely to have unprotected sex.  There are programs called ‘harm reduction’ where drug users are provided with clean needles, syringes, and condoms to avoid transmission. Condom distribution is easy but needles are another issue.  

 

Pages