Syndicate content

Vietnam

Các dự án đầu tư đột phá giúp kinh tế Việt Nam phát triển

Kristalina Georgieva's picture

Available in englishTháng trước tôi có dịp sang công tác tại Việt Nam. Những tiến triển mạnh mẽ tại đây so với 17 năm trước đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh.

Năm 2000, kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè chảy qua khu trung tâm Thành Phố Hồ Chí Minh còn ô nhiễm và gây ảnh hưởng xấu lên sức khỏe người dân sống và làm việc trong khu vực. Nhưng hôm nay, dòng kênh đã được cải tạo với dòng nước trong và sạch, mang thêm màu xanh và sức khỏe cho 1,2 triệu người sống tại khu vực này – một khu đô thị đang phát triển nhanh chóng.

How do we achieve sustained growth? Through human capital, and East Asia and the Pacific proves it

Michael Crawford's picture
Students at Beijing Bayi High School in China. Photo: World Bank


In 1950, the average working-age person in the world had  almost three years of education, but in East Asia and Pacific (EAP), the  average person had less than half that amount. Around this time, countries in  the EAP  region put themselves on a path that focused on growth  driven by human capital. They made significant and steady investments in  schooling to close the educational attainment gap with the rest of the world. While  improving their school systems, they also put their human capital to work in  labor markets. As a result, economic growth has been stellar: for four decades  EAP has grown at roughly twice the pace of the global average. What is more, no  slowdown is in sight for rising prosperity.

High economic growth and strong human capital accumulation  are deeply intertwined. In a recent paper, Daron Acemoglu and David Autor explore  the way skills and labor markets interact: Human capital is the central  determinant of economic growth and is the main—and very likely the only—means  to achieve shared growth when technology is changing quickly and raising the  demand for skills. Skills promote productivity and growth, but if there are not  enough skilled workers, growth soon chokes off. If, by contrast, skills are abundant and  average skill-levels keep rising, technological change can drive productivity  and growth without stoking inequality.

Which region in the world has the smartest kids? According to the OECD, it’s East Asia

Harry A. Patrinos's picture
Also available in: 中文
Students from Tran Dai Nghia High School near Can Tho, Vietnam (Photo: D7K_4030 by makzhou, used under CC BY-NC 4.0 / cropped from original)


With the release last month of the latest PISA (Program for International Student Assessment) results by the OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), it is apparent that many of the highest achieving students in the world are in East Asia.
 
Just as in the recently released TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) results, Singapore leads the world in every subject in PISA, outperforming other economies and countries by a significant margin. Students in Singapore perform at a level that is up to two years ahead of their regional and OECD counterparts in science, mathematics and reading. Moreover, almost all Singaporean students have reached a basic level of proficiency or higher. And they just keep getting better, having significantly reduced performance below basic proficiency.
 
Japan also outperforms most participating economies in science, mathematics and reading. However, its score in reading has declined since the last round. Still, as in Singapore, 90% of students have reached a basic level of proficiency or above.

Câu hỏi cấp thiết nhất về xóa nghèo ở Việt Nam là gì? Hãy hỏi Giám đốc Quốc gia WB Việt Nam

Ousmane Dione's picture
Also available in: English

Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng về phát triển và hàng triệu người đã thoát nghèo. Nhưng vẫn còn nhiều thách thức.

Hôm nay, khi chúng ta kỷ niệm ngày Quốc tế về Xóa nghèo và Ngày Vì Người nghèo Việt Nam, hãy nghĩ về câu hỏi quan trọng nhất về giảm nghèo tại Việt Nam. Bạn muốn biết thêm điều gì về đảm bảo cơ hội bình đẳng? Về phát triển cho mọi người? Chia sẻ thịnh vượng chung?
 

What is your most urgent question on reducing poverty in Vietnam? Ask the World Bank Vietnam Country Director

Ousmane Dione's picture
Also available in: Tiếng Việt

As we commemorate the International Day for the Eradication of #Poverty and #Vietnam’s Day for the Poor today, think what’s the most important question you want to ask about reducing poverty in Vietnam. What do you want to know about ensuring equal opportunities? About social #inclusion? Shared prosperity?  

Post your questions at www.facebook.com/worldbankvietnam and we will collect the top 5 questions asked within the next two days.  

The logical next step toward gender equality: Generating evidence on what works

Sudhir Shetty's picture
© World Bank
College students in Vietnam. © World Bank


As in much of the rest of the developing world, developing countries in East Asia and the Pacific (EAP) have made progress in closing many gender disparities, particularly in areas such as education and health outcomes. Even on the gender gaps that still remain significant, more is now known about why these have remained “sticky” despite rapid economic progress. 

Ensuring that women and girls are on a level playing field with men and boys is both the right thing to do and the smart thing to do. It is right because gender equality is a core objective of development. And it is smart because gender equality can spur development. It has been estimated, for instance, that labor productivity in developing East Asia and Pacific could be 7-18% higher if women had equal access to productive resources and worked in the same sectors and types of jobs as men.

Việt Nam có thể học hỏi được gì từ Singapore về quản lý rủi ro ngập lụt

Linh X. Le's picture
 Toàn cảnh công viên Bishan-Ang Mo Kio, Singapore. Ảnh: Stefan/Flickr

Đối với người dân Việt Nam, đất nước Singapore không chỉ là một "con rồng Châu Á" mà còn rất gần gũi nhờ mối quan hệ thân mật giữa lãnh đạo nước nhà với Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, người đứng đằng sau tất cả những thành công của Singapore ngày nay. Là biểu tượng của sự hiện đại và văn minh, đặc biệt với điều kiện tài nguyên thiên nhiên hạn chế, Singapore là mô hình đáng để Việt Nam học tập trên con đường phát triển theo hướng cạnh tranh, bền vững và văn minh.
 

Việt Nam: Thắp sáng cuộc sống người dân nhờ lồng ghép y tế vào dự án thủy điện

Sang Minh Le's picture
Also available in: English
Việt Nam: Dự án khỏe mạnh là dự án tươi sáng

Một sớm mùa xuân năm 2016, bà Đinh Thị Son, người dân tộc Thái, đưa cháu bé 2 tháng tuổi tới công trường xây dựng của dự án thủy điện Trung Sơn để… khám bệnh. Tại sao lại đến công trường xây dưng? Bởi vì ở đó có một trung tâm y tế với đầy đủ trang thiết bị, thuốc men, xe cấp cứu, bác sĩ và điều dưỡng trực 24/7 để khám, chữa bệnh cho công nhân và người dân địa phương.

Vietnam: Brightening people’s lives through integrated healthcare in a hydropower project

Sang Minh Le's picture
Also available in: Tiếng Việt
Vietnam: A Healthier Project Is a Brighter Project

On a spring morning in 2016, Mrs. Dinh Thi Son of the Thai ethnic minority group brought her two month old baby to the Trung Son Hydropower Project construction site for medical services. Why go to a construction site? Because it has a health center that’s fully equipped with medical devices, well stocked with medicines, an ambulance, and doctors and nurses who provide healthcare services 24/7 for workers and local people alike.

Malnutrition denies children opportunity and stunts economic development

Axel van Trotsenburg's picture

Nearly 50 years ago, books such as Asian Drama: An Inquiry Into The Poverty Of Nations, by the Swedish economist and Nobel laureate Gunnar Myrdal, offered a dire prediction of famine and poverty for the region in coming decades.

Pages