Syndicate content

East Asia and Pacific

How Islamic finance is helping fuel Malaysia’s green growth

Victoria Kwakwa's picture
Photo: bigstock/ f9photos

Income growth is not the sole aim of economic development. An equally important, albeit harder to quantify objective is a sense of progress for the entire community, and a confidence that prosperity is sustainable and shared equitably across society for the long term.  

Lồng ghép giới trong tái định cư: Chúng ta đã cố hết sức chưa?

Nghi Quy Nguyen's picture
Also available in: English
Một phụ nữ người Thái tại buổi lấy ý kiến về dự án thuỷ điện
Trung sơn.  Photo: Bồ Thị Hồng Mai / Ngân hàng Thế giới


Tháng 8 năm 2016, tôi đến Quảng Ngãi, một tỉnh miền Trung Việt Nam, nhằm thu thập số liệu điều tra về sự tham gia của phụ nữ trong quá trình tái định cư. Tôi nghĩ cuộc họp đầu tiên với người dân địa phương sẽ diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng, nhưng thực tếkhông hẳn như vậy.

“Phụ nữ á? Chúng tôi tham gia á? Tham gia cũng thế thôi. Chúng tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, nên không quan tâm đến việc cán bộ đến và hỏi chúng tôi tham gia hay không,” một phụ nữ nói. “Cái chúng tôi muốn biết là những kiến nghị hôm nay sẽ được thực hiện đến đâu. Chúng tôi cần một khu tái định cư, nhà văn hoá chung cho cộng đồng, cần có cây cối và nhà trẻ như đã hứa khi chuẩn bị dự án.”

Những ý kiến đó hé lộ một vấn đề quan trọng. Đó là sự lệch pha giữa cái mà ta tưởng là phụ nữ muốn và nhu cầu thực sự của họ.

Phụ nữ chịu tác động nghiêm trọng hơn nam giới trong quá trình tái định cư bởi họ phải đối đầu với nhiều khó khăn trong vấn đề ổn định gia đình. Điều này càng dễ thấy nếu không có cơ chế thu hút sự tham gia và lấy ý kiến phụ nữ một cách thực chất trong quá trình thực hiện dự án nói chung và trong quá trình tái định cư nói riêng.

การคุ้มครองครัวเรือนยากจนไทยเมื่อเผชิญภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก

Philip O’Keefe's picture
Also available in: English
ชายสูงอายุนั่งรอรับยาที่โรงพยาบาลในประเทศไทย
  ภาพโดย: ตฤณ สุวรรณนภา 

ประเทศไทยเพิ่งประกาศโครงการช่วยเหลือทางสังคมเพื่อครัวเรือนที่ยากจน  โครงการนี้จะสามารถลดความยากจนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยเข้าไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่รายได้ปานกลางซึ่งมีโครงการ “ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม” ให้กับคนยากจนเช่นเดียวกับประเทศจีน มาเลเซีย บราซิล ตุรกี และฟิลิปปินส์.

Mighty Mangroves of the Philippines: Valuing Wetland Benefits for Risk Reduction & Conservation

Michael Beck's picture
Mangroves are weeds; if you give them half a chance they grow in some of the most inhospitable environments; with their knees in seawater and their trunks in the air. They create forested barriers between the wrath of the seas and our coastal communities providing benefits in coastal defense and fisheries. Unfortunately there are too many examples where we have not given mangroves half a chance; hundreds of thousands of hectares have been lost to pollution, aquaculture and other developments. These represent real losses to the coastal communities – often some of the most vulnerable communities living in the highest risk areas.
 
A recent study estimates that without mangroves, flooding and damages to people, property and infrastructure in the Philippines would increase annually by approximately 25%.

Protecting Poor Thai Families from Economic Hardship

Philip O’Keefe's picture
Also available in: ภาษาไทย
An elderly man waits for medicine at a hospital counter in Thailand. Photo: Trinn Suwannapha/World Bank

Thailand recently announced that it will put into action a national social assistance program for poor families. Such a program can help reduce poverty significantly. It would also move Thailand into the growing ranks of middle-income countries, such as China, Malaysia, Brazil, Turkey and the Philippines, that provide the poor with a ‘safety net’.

Regulating agribusinesses: What are the trends in developing East Asia?

Raian Divanbeigi's picture
The pace of economic development throughout developing East Asia has been unprecedented. Despite the effect of the 1997-98 financial crisis, poverty rates in the region have been consistently declining.
Agriculture played a key role by driving growth in the early stages of industrialization. It also contributed to reducing rural poverty by including smallholders into modern food markets and creating jobs in agriculture. Nonetheless, poverty in developing East Asia is still overwhelmingly rural, reflecting a mismatch between agriculture’s shares of GDP and employment.
 
Agriculture’s weight in growth and poverty.
Source: Authors’ calculations based on WDI data.


As incomes rise and countries urbanize, the composition of domestic food expenditure is shifting from staples to meat, horticulture and processed foods. Thus, while today’s East Asian developing economies transform, the nature of their agricultural sectors is also changing.

Education user committee improves teacher service performance in a remote Indonesian village

Dewi Susanti's picture
Also available in: Bahasa Indonesia
Chair and members of the Education User Committee announce the teachers’ performance scores in a meeting attended by the representatives from the Ministry of Education and Culture, the sub-district education department, the village government staff, the school staff, and community members.

Kelompok Pengguna Layanan tingkatkan kinerja layanan guru di desa terpencil di NTT

Dewi Susanti's picture
Also available in: English
Ketua dan anggota Kelompok Pengguna Layanan mengumumkan nilai kinerja guru dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan tingkat kabupaten, perangkat desa dan pihak sekolah, serta anggota masyarakat.

Transforming microfinance through digital technology in Malaysia

Djauhari Sitorus's picture
Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia, launching the Virtual Teller Machine (VTM) at the National Savings Bank. Digital technologies such as the VTM are now changing the way microfinance works. Photo: The Star

Membangun potensi UU Desa Indonesia untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Thomas Brown's picture
Also available in: EnglishIndonesia terus membuat langkah maju dalam memperluas akses pendidikan anak usia dini (PAUD) di seluruh nusantara yang sekarang mencapai sekitar  70.1% dari anak usia 3-6 tahun.  Meskipun ketersediaannya meningkat, mutu layanan masih rendah, terutama di daerah pedesaan dan daerah dengan pendapatan rendah.  Selain itu, masih ada ketergantungan pada guru yang kurang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, serta banyaknya  guru yang memperoleh pelatihan formal yang tidak memadai, atau bahkan sama sekali tidak mendapat pelatihan.

Pages