Syndicate content

East Asia and Pacific

Regulating agribusinesses: What are the trends in developing East Asia?

Raian Divanbeigi's picture
The pace of economic development throughout developing East Asia has been unprecedented. Despite the effect of the 1997-98 financial crisis, poverty rates in the region have been consistently declining.
Agriculture played a key role by driving growth in the early stages of industrialization. It also contributed to reducing rural poverty by including smallholders into modern food markets and creating jobs in agriculture. Nonetheless, poverty in developing East Asia is still overwhelmingly rural, reflecting a mismatch between agriculture’s shares of GDP and employment.
 
Agriculture’s weight in growth and poverty.
Source: Authors’ calculations based on WDI data.


As incomes rise and countries urbanize, the composition of domestic food expenditure is shifting from staples to meat, horticulture and processed foods. Thus, while today’s East Asian developing economies transform, the nature of their agricultural sectors is also changing.

Education user committee improves teacher service performance in a remote Indonesian village

Dewi Susanti's picture
Also available in: Bahasa Indonesia
Chair and members of the Education User Committee announce the teachers’ performance scores in a meeting attended by the representatives from the Ministry of Education and Culture, the sub-district education department, the village government staff, the school staff, and community members.

Kelompok Pengguna Layanan tingkatkan kinerja layanan guru di desa terpencil di NTT

Dewi Susanti's picture
Also available in: English
Ketua dan anggota Kelompok Pengguna Layanan mengumumkan nilai kinerja guru dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan tingkat kabupaten, perangkat desa dan pihak sekolah, serta anggota masyarakat.

Transforming microfinance through digital technology in Malaysia

Djauhari Sitorus's picture
Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia, launching the Virtual Teller Machine (VTM) at the National Savings Bank. Digital technologies such as the VTM are now changing the way microfinance works. Photo: The Star

Membangun potensi UU Desa Indonesia untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Thomas Brown's picture
Also available in: EnglishIndonesia terus membuat langkah maju dalam memperluas akses pendidikan anak usia dini (PAUD) di seluruh nusantara yang sekarang mencapai sekitar  70.1% dari anak usia 3-6 tahun.  Meskipun ketersediaannya meningkat, mutu layanan masih rendah, terutama di daerah pedesaan dan daerah dengan pendapatan rendah.  Selain itu, masih ada ketergantungan pada guru yang kurang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, serta banyaknya  guru yang memperoleh pelatihan formal yang tidak memadai, atau bahkan sama sekali tidak mendapat pelatihan.

Tapping the potential of Indonesia’s Village Law to increase quality of Early Childhood Education

Thomas Brown's picture
Also available in: Bahasa IndonesiaIndonesia continues to make strides in expanding access to early childhood education (ECE) across its vast archipelago, now reaching some 70.1% of 3-6 year olds. Yet despite this increased availability, quality of services continue to be poor, especially in rural and low-income areas. In particular, there continues to be reliance on under-qualified teachers, with many having received inadequate formal training, or none at all.

Монголд сургуулийн өмнөх боловсролд хэн хамрагдаж чадахгүй байна вэ?

Rabia Ali's picture
English
Photo: Khasar Sandag / World Bank

Энэ жил Олон улсын Хүүхдийг хамгаалах өдрийг Монголд бүх нийтийн амралтын өдөр болгон тэмдэглэлээ. Энэ нь сургуульд суралцахаас эхлэн насанд хүртлээ хөгжих, ур чадвараа бүрэн нээж илрүүлэх боломжийг хүүхдэд олгоход улсаас анхаарч байгааг харуулж байна. Бүх нийтэд суурь боловсрол эзэмшүүлэх зорилтыг хангахад тун ойрхон очсон энэ үед хууль тогтоомж болон Засгийн газрын бодлогод өдгөө сургуулийн өмнөх боловсрол (СӨБ)-ын үйлчилгээг өргөжүүлэх, хүүхэд бүрийг цэцэрлэгт хамруулах асуудлыг тусгаж байна.

Vượt qua nút thắt cổ chai trên đường tiến tới bao phủ y tế toàn dân ở Việt Nam

Sang Minh Le's picture
Also available in: English
Một bác sĩ trẻ tình nguyện đang tư vấn cho người phụ nữ dân tộc thiểu số ở huyện nghèo Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Nguyễn Huy Hoàn/Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế

Năm 1977, khi tôi sinh ra, tôi chỉ nặng 2.5 kg như phần lớn trẻ em sinh ra trong thời kỳ kiệt quệ sau chiến tranh. Một người họ hàng của tôi chết ở tuổi 40 vì bệnh lao. Ông tôi, một lang y, rất buồn vì không thể dùng thảo dược để chữa trị căn bệnh thuộc tứ chứng nan y này, trong khi bác sĩ và thuốc chống lao lại không sẵn có ở tuyến xã. Bố mẹ tôi quyết định rời nông thôn ra thành phố để mong chúng tôi có thể tiếp cận hệ thống giáo dục và y tế tốt hơn.

Năm 1997, khi tôi hai mươi, cùng các bạn sinh viên y, tôi háo hức đi thực tập tại một trạm y tế xã ở vùng nông thôn. Các giáo sư nói rằng chúng tôi là thế hệ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam được đào tạo để tăng cường cho y tế cơ sở. Thời kỳ này, Việt Nam có ít hơn 5 bác sĩ trên 1 vạn dân và hơn 75% số xã không có bác sĩ phục vụ. Nhưng thành thực mà nói thì không có nhiều sinh viên tốt nghiệp trường y lựa chọn công việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, vì thế, những khó khăn về nhân lực cho y tế cơ sở còn tồn tại dai dẳng.

Pages