Syndicate content

East Asia and Pacific

เยาวชนไทยคิดอย่างไรกับการพัฒนาและอนาคตของประเทศ?

Yanawit Dechpanyawat's picture
Also available in: English

ประเทศไทยเดินหน้าแผนการพัฒนาจนกลายเป็นประเทศตัวอย่างที่มีเรื่องราวความสำเร็จที่น่าสนใจยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการลดจำนวนประชาการยากจนจากเกือบร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดในปี 2529 จนเหลือเพียงร้อยละ 11 ในปี 2556 หรือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่มีอัตราก้าวหน้าเฉลี่ยที่ร้อยละ 7.5 ในช่วงปลายทศวรรษ 80 ถึงช่วงต้นทศวรรษ 90 (พ.ศ. 2523-2533) ซึ่งได้ช่วยสร้างงานให้ประชากรไทยหลายล้านคนได้หลุดพ้นจากความยากจน

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายหลักยังคงเป็นที่ประจักษ์ เนื่องจากร้อยละ 17 ของประชากรไทย หรือ ประมาณ 7 ล้านคน ต้องอาศัยอยู่ใต้เส้นความยากจน และอีกประมาณ 7 ล้านกว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตกสู่สภาวะความยากจนอีกครั้ง แม้ว่าช่องว่างความไม่เท่าเทียมได้แคบลงเรื่อยๆ ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา การกระจายความมั่งคั่งให้คนในชาติยังคงไม่ทั่วถึงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก นอกจากนี้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ครัวเรือนและการบริโภคก็ยังคงมีอยู่มากทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยความหนาแน่นของประชากรที่ยากจนนั้นอาศัยอยู่ในภาคอีสาน ภาคเหนือ และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับลมต้าน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับไม่สูงนัก ขีดความสามารถในการส่งออกลดลง

What do Thai youth think about the future and their country’s priorities?

Yanawit Dechpanyawat's picture
Also available in: ภาษาไทย

Thailand has come a long way and represents an impressive development story: it has drastically reduced the number of poor people from nearly 70% of the population in 1986 to 11% in 2013 and its economy grew at an average annual rate of 7.5% in the late 1980s and early 1990s, creating jobs that helped pull millions of people out of poverty.

However, challenges remain as there are still 11% – 7 million – of the population living below the poverty line, and another 7 million or so who remain highly vulnerable to falling back into poverty. Although inequality has declined over the past 30 years, the distribution in Thailand remains unequal compared with many countries in East Asia. Significant and growing disparities in household income and consumption can be seen across and within regions of Thailand, with pockets of poverty remaining in the Northeast, North, and Deep South. Today, the Thai economy faces headwinds, and growth has been modest. Export competitiveness is sliding, and a severe drought is expected to weigh on off-season rice production. Poverty is expected to continue to fall at a slower rate, with poor households concentrated in rural areas affected by falling agricultural prices. The country is now at a critical time since the new draft constitution won approval by a majority.

Boon or bane: Trade agreements in Malaysia

Smita Kuriakose's picture

In the past several decades Malaysia has witnessed strong economic growth and has become one of Asia’s newly industrialized countries. In one generation it transitioned successfully from low to upper-middle-income status, due in large part to outward looking policies, trade, and foreign direct investments (FDI) — which contributed to the successful diversification of the economy. Today, Malaysia faces the challenge of escaping the middle-income trap as its productivity slows and it becomes less competitive.
 
Free trade agreements (FTAs) such as the Trans-Pacific Partnership (TPP) and Malaysia EU-FTA bring the potential for greater market access for Malaysia. This new generation of free trade agreements offers opportunities for Malaysia to strengthen reforms beyond tariff reduction, covering commitments such as competition and investment policies, non-tariff measures, intellectual property rights, labour standards, and opening up government procurement for competition.  With a market-friendly government and a strong track record of reforms, there are new opportunities for reinvigorating structural reforms to support private sector-led economic growth. Accelerating productivity growth is a key element of the 11th Malaysia Plan, which aims to bring Malaysia to high income status by 2020.
 

Cambodia is now a lower-middle income economy: What does this mean?

Sodeth Ly's picture
Also available in: Cambodian
Two decades of economic growth have helped make Cambodia a global leader in reducing poverty.
The success story means the Southeast Asian nation that overcame a vicious civil war now is classified as a lower-middle income economy by the World Bank Group (WBG).
 
The new classification this year is based on thresholds set by the WBG in a system with roots in a 1989 paper that outlined the methodology. The table below shows the different levels of classification based on Gross National Income (GNI): 
 
Threshold GNI in July 2016
Low-income <$1,025
Lower-middle income $1,026 - $4,035
Upper-middle income $4,036 - $12,475
High-income > $12,476
 

Empowering Myanmar’s rural poor through community-driven development

Ede Ijjasz-Vasquez's picture
Poverty and isolation create a host of development challenges for Myanmar's rural communities, from poor road connections to lack of clean water and unreliable electricity.
 
Since 2013, the Myanmar National Community-Driven Development Project (NCDDP) has helped improve access to basic infrastructure and services with support from the International Development Association (IDA), the World Bank's fund for the poorest. The community-driven development (CDD) approach responds well to local development challenges, in that it lets community groups decide how to use resources based on their specific needs and priorities.
 
Implemented by Myanmar's Department of Rural Development, NCDDP now operates in 5,000 villages across 27 rural townships梙ome to over 3 million people梐nd plans to reach about 7 million people in rural communities in the coming year.
 
In this video, Ede Ijjasz and Nikolas Myint reflect on what has been achieved so far, describe some of the challenges they met along the way, and talk about plans to take the NCDDP to the next level.
 
Related:

China: how have farmers benefited from the World Bank Integrated Modern Agriculture Development Project?

Alessandra Gage's picture
Also available in: 中文
 Alessandra  Gage/FAO
Evergreen Cooperative member, Photo: Alessandra Gage/FAO
On a warm, rainy day in Shantian Village of Luo Fang Town in Jiangxi Province, farmer Liu Jian, along with five other locals, welcomed our World Bank mission team, including technical experts from the Investment Centre of the Food and Agriculture Organization (FAO), into his home.

All six have benefited from the Integrated Modern Agriculture Development Project  (IMAD)  Project since 2014, when implementation began by the County Office for Comprehensive Agriculture Development.

可持续发展农业项目造福农民

Alessandra Gage's picture
Also available in: English
 Alessandra  Gage/FAO
常青种植合作社的农户, 图片:Alessandra Gage/联合国粮农组织
在一个温暖潮湿的雨天,江西省罗坊镇山田村农民刘建(音译)和其他五位当地农民在他的家中接待了世界银行项目检查团,联合国粮农组织投资中心的技术专家也参加了这次家访。

他们都是2014年县农业综合开发办公室启动实施的综合现代农业发展 项目的受益人。

Supporting inclusive growth in Cambodia

Victoria Kwakwa's picture
A Cambodian farmer. photo by the World Bank
A Cambodian farmer. Photo: The World Bank

Today, Cambodia is among the world’s fastest growing economies. Its gross national income per capita increased by more than threefold in two decades, from $300 in 1994 to $1,070 in 2015.

Strong economic growth has helped lift millions of people out of poverty.

The Cambodian people have benefited as the economy diversified from subsistence farming into manufacturing, tourism and agricultural exports. Poverty fell to 10% in 2013, from 50% in 2004. Cambodians enjoy better school enrollment, literacy, life expectancy, immunization and access to water and sanitation.

Ангилал ямар учиртай вэ?

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.Нэг жилийн өмнө Монгол улсын нэг хүнд ногдох ҮНО бага-дунд, дунджаас дээш орлоготой орнуудын босгыг давж, дунджаас дээш орлоготой орон гэх тодотголтой болсон. 1990-ээд оны удаан үргэлжилсэн хямралаас хойш бид хэр хол явсныг илтгэж байна хэмээн Монголчуудын зарим нь баярлаж байсан. Бас нэг хэсэг нь хөнгөлөлттэй санхүүжилт авах боломжид ямар нөлөөлөл үзүүлэх бол хэмээн бодлогоширч байсан. Харин бусад нь яг ийм орлоготой байж чадах уу хэмээн эргэлзэж байсан. Монголын гаргасан ахиц, дэвшил гарцаагүй үнэн боловч нийт хүн амын 22% нь ойролцоогоор 2.70 долларын орлоготой буюу үндэсний ядуурлын шугамаас доогуур орлоготой амьдарч байгааг бид бүгд мэднэ. Ийм статистик байхад “дунджаас дээш орлоготой улс” байна гэдэг юу гэсэн үг вэ?
 
Өнгөрсөн долоо хоногт Монгол улс бага-дунд орлоготой ороны ангилалд буцаад шилжлээ. Яаж яваад ийм юм болов?  Энэ чухам юу гэсэн үг вэ?

What’s in a category?

Jim Anderson's picture
Also available in: MongolianOne year ago, Mongolia was designated an Upper Middle Income Country (UMIC) when the country’s GNI per capita crossed the threshold between lower and upper middle income countries.  Some Mongolians celebrated, seeing the designation as a reflection of how far the country had come since recovering from a prolonged slump in the 1990s.  Others wondered what it means for the availability of concessional financing in the future.  And others just wondered if it was accurate.  While Mongolia’s progress is unmistakable, we also know that 22% of the population lives below the national poverty line of roughly $2.70 per day—what does it mean to be an “upper middle income country” in the face of such a statistic?

Last week, Mongolia was re-designated a Lower Middle Income Country (LMIC).  How is this possible and what does it mean?

Pages