Syndicate content

East Asia and Pacific

เปิดรับความหลากหลายผ่านการสำรวจ LGBTI ครั้งใหม่ในประเทศไทย

Piotr Pawlak's picture
Also available in: English
ภาพโดย: Talashow / Shutterstockความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) คือ วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาที่สังคมปราถนา เป็นรากฐานของการกระจายความมั่งคั่ง และการมีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาความยากจน
 
ความครอบคลุมมีความสำคัญ: รากฐานของการแบ่งปันความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง โดย ธนาคารโลก
 
ขณะที่เราฉลองนวัขันติธรรมโลก (International Day for Tolerance) กันในเดือนพฤศจิกายนทีผ่านมา เราอย่าลืมว่าการเปิดรับความหลากหลายนับเป็นก้าวแรกบนเส้นทางสู่ความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) และเราไม่ควรเพียงแค่เปิดใจรับต่อความหลากหลายเท่านั้น แต่เราควรเปิดแขนโอบรับและชื่นชมต่อความหลากหลายเหล่านั้นด้วย
 
ในขณะที่เลสเบี้ยนหรือหญิงรักหญิง (lesbian) เกย์หรือชายรักชาย (gay) ไบเซ็กชวลหรือคนรักสองเพศ (bisexual) คนข้ามเพศ (transgender) และคนสองเพศ (Intersex) ซึ่งเรียกรวมกันว่ากลุ่ม LGBTI นั้นถูกกีดกันจากการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการงาน บริการ และพื้นที่ต่างๆ ในประเทศทั่วโลก   แม้กลุ่มคนกลุ่มนี้จะได้รับการยอมรับในบางประเทศ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกีดกันทางสังคม ถูกใช้ความรุนแรง และมีความเปราะบางในด้านอื่นๆ อยู่มาก   สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาเสียศักดิ์ศรี และขาดโอกาสที่จะทำให้มีชีวิตดีขึ้น
 
ประเทศไทยเป็นตัวอย่างของประเทศที่มีความหลากหลายทางภาษาในแต่ละภูมิภาค  มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม มีธรรมชาติที่งดงาม มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน และ มีแนวทางประเพณีและวิถีที่หลากหลาย  ในสายตาของชาวต่างชาติแล้ว ประเทศไทยที่ถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งรอยยิ้ม” นั้นเป็นสวรรค์อันสงบสุข ที่ซึ่งจะสามารถพบเห็นวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ หรือการแสดงออกทางเพศที่หลากหลายได้ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในขณะที่มีการเรียกร้องและสนับสนุนอัตลักษณ์ทางเพศที่ชัดเจนมากขึ้นในประเทศไทย  แต่กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางวิถีเพศ อัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศเหล่านี้ก็ยังคงประสบกับปัญหาเรื่องความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) ในระดับแตกต่างกัน

Embracing diversity through new LGBTI surveys in Thailand

Piotr Pawlak's picture
Also available in: ภาษาไทย
Photo: Talashow / Shutterstock


Social inclusion: a core development objective in its own right, the foundation for shared prosperity, and a major player in poverty alleviation.
 

 
As we observe the International Day for Tolerance this month, let’s remind ourselves that tolerance for diversity represents the first step on the path to social inclusion, and that diversity should not just be tolerated—it should be embraced and celebrated.
 
Yet, around the world, lesbian, gay, bisexual, transgender or intersex (LGBTI) people confront multifaceted challenges that prevent them from fully participating in markets, services, and spaces. In some countries, although tolerated, these groups are often at risk of increased discrimination, exclusion, violence, and other vulnerabilities. This robs them of dignity and prevents them from capitalizing on opportunities to lead a better life.
 
For instance, Thailand is a country with multiple regional linguistic, geographical and socio-economic diversities, natural beauty and historical riches, and many localized traditions and cultural practices. Often called the “Land of Smiles,” Thailand, in the eye of the outsider, is a paradise of tolerance, where many sexual orientations and gender identities/expressions are truly to be seen. However, while the demand and support for positive self-identity are growing in Thailand, people with diverse sexual orientations, gender expressions, and identities experience varying degrees of social inclusion.

Sustainable Growth in Lao PDR Will Lead to Poverty Reduction and Better Lives for All

Victoria Kwakwa's pictureMy visit to Lao PDR this week has convinced me that this nation is moving toward the right path to sustained economic growth, which could lead to less poverty and better lives for all of its people.
 
Over the past two decades, Lao PDR has made significant development progress. It is one of the fastest growing economies in East Asia, with GDP growth averaging 8 percent a year since 2000. Lao PDR also successfully met the Millennium Development Goal of reducing extreme poverty, based on its national poverty line, to below 24 percent by 2015 from 33.5 percent in 2002.
 
As I have witnessed during my trip, people are enjoying better living conditions, with improved access to water supply, sanitation, roads, and power. Indeed, Lao PDR’s electrification program is one of the most successful in the world, and more than 90 percent of households now have access to electricity. Lao PDR also has built 50 percent more road surfaces in the last decade, and two-thirds of all Lao villages are now connected by all-season roads.

Papua New Guinea: Improving Water and Sanitation in the land of the unexpected

Karl Galing's picture
Coming together to improve water and sanitation: Villagers in the remote Torricelli Mountains in West Sepik, Papua New Guinea transporting water tanks to their community (Photo: Tenkile Conservation Foundation, Lumi)

I have been traveling in and out of Papua New Guinea for almost over two years to help tackle the country’s water and sanitation challenges.
 
I’m constantly surprised by the complexity and cultural diversity of this country. It’s like trying to solve a deep mystery, with a surprise always ahead of you. No wonder they call this ‘the land of the unexpected’.

Papua New Guinea missed its Millennium Development Goal target for water and sanitation. More than 60% of the country’s population (4.6 million people) have no access to safe drinking water and improved sanitation. In over two decades since 1990, the increase in access to safe drinking water has been miniscule (6%) while improved sanitation coverage even dropped by 1% in 2015. Sadly, PNG has the lowest water and sanitation access indicators among the 15 developing Pacific Island nations.

Integrated Financial and Procurement Audits for Bank Financed Projects - The China Experience

Jingrong He's picture
Also available in: 中文
Supreme Audit Institutions (SAI) for Bank financed projects have carried out financial and procurement audits. In Poland, this initially started more than a decade ago and there have been several other examples over the past years in other countries.

By the end of FY16, China National Audit Office (CNAO), the SAI in China, had successfully completed its third year of integrated financial and procurement audits for 27 Bank financed projects and accounting for 28% of the total active portfolio of China. This is a big leap from only 3 projects in the first year of FY14.

Rome was not built in a day. CNAO has been the external auditor of all Bank-financed projects in China since 1984. It conducts project audits in accordance with the Government Auditing Standards of the P.R. China and the International Standards on Auditing. The Foreign Funds Application Audit Department and the Audit Service Center of CNAO, and the Provincial Audit Institutions conduct audits on Bank financed projects and issue the audit reports in their names. There are about 120-130 financial audit reports submitted to the Bank every year. CNAO's audit reports not only include the auditor's opinion on project financial statements, they also include opinions on procurement compliance as this is an important aspect of the review of the eligibility of expenditures. This procedure is in full compliance with the Audit Law of P. R. China, which requires auditing of authenticity, legality and beneficial results of the budgetary revenues and expenditures or financial revenues and expenditures of public funds. It was under this context that in FY 14, we started piloting the use of CNAO for integrated financial and procurement audits in some Bank-financed projects.

财务及采购联合审计的中国经验

Jingrong He's picture
Also available in: English
最高审计机关对世行资助的项目开展财务及采购联合审计已有先例。12年前波兰审计署开始了此类联合审计工作,其他国家也有类似经验。

截止2016财年,中国的最高审计机关,国家审计署已经成功地完成了第三年试点的27个世行资助项目的财务及采购联合审计。项目数量占中国在执行项目总数的28%。 与开始此尝试的2014财年完成的3个试点项目相比,项目数量方面是一个大的飞跃。

罗马不是一日建成的。1984开始国家审计署就作为世行资助项目的外部审计机构开展审计工作。审计署根据中国的政府审计准则及国际审计标准开展项目审计。审计署的外资利用审计司、外资审计中心及省级审计机构负责世行资助项目的审计及以他们的名义出具审计报告。每年递交给世行中国代表处的审计报告大约有120-130份。审计署的审计报告不仅包括审计师对财务报表出具的审计师意见,通常也会提供针对采购合规性审查的意见,因为这是费用合格性审查的一种重要方面。这样的审查流程完全符合中国的《审计法》,法律要求对公共资金的财政收支或者财务收支的真实、合法和效益,依法进行审计监督。在此背景下,2014财年开始,世行中国代表处采购部联合国家审计署开展世行资助项目的财务及采购联合审计。

Pameran Pasang Surut Urbanisasi Indonesia

Gauri Gadgil's picture
Also available in: English
Photo Credit: Andres Sevtsuk, Harvard City Form Lab

Minggu lalu saya berkunjung ke Bogor, 60 kilometer dari Jakarta dan hanya perlu satu jam lima belas menit untuk menuju kesana. Namun, diperlukan waktu tiga kali lebih lama untuk kembali ke Jakarta, karena macet akibat hujan deras.

Di lokasi lain di Jakarta, banjir terjadi di beberapa tempat. Mobil-mobil terjebak semalaman di basement tempat parkir café dan restoran di Kemang – sebuah kawasan terkenal yang sering kebanjiran akibat sistem drainase yang buruk dan kurangnya ruang hijau.

Inilah secuplik kehidupan di Jakarta yang tumbuh pesat, sebuah kawasan metropolitan yang di tahun 2028 bisa menggantikan Tokyo sebagai kota Asia dengan penduduk terbanyak.
 

On Display: The Highs and Lows of Indonesia’s Urbanization

Gauri Gadgil's picture
Also available in: Bahasa Indonesia
Photo Credit: Andres Sevtsuk, Harvard City Form Lab


Last weekend I visited Bogor, 60 km (37 miles) outside of Jakarta. It only took an hour and fifteen minutes to leave the city. Due to traffic caused by heavy rains, the drive back was almost three times as long.                
Elsewhere in Indonesia’s capital, neighborhoods were flooding. Cars were trapped overnight in basement parking lots of the cafes and restaurants of Kemang, a chic neighborhood where a poorly designed drainage system and lack of green space causes recurrent flooding.

Such is life in fast-growing Jakarta, a bustling metropolitan area that looks set to displace Tokyo in 2028 as Asia’s largest city by population.

Mengelola kebakaran: Upaya Indonesia untuk mencegah krisis kebakaran hutan dan lahan

Ann Jeannette Glauber's picture
Also available in: EnglishBerita kebakaran hutan dan lahan bukan hal baru di Indonesia. Tapi drama penyenderaan di tengah “musim kebakaran”? Ini sesuatu yang baru, dan mendominasi deretan tajuk utama pemberitaan di awal September. Setelah mengumpulkan bukti lahan yang terbakar di area konsesi kebun sawit di Rokan Hulu, Riau, tujuh petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) disandera dan dipaksa menyerahkan atau menghapus bukti yang mereka kumpulkan.

Pages