Syndicate content

doing business

ประเทศไทยเดินหน้าปฏิรูป เพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

Ulrich Zachau's picture
Also available in: English


เจ้าของธุรกิจไทยในเชียงใหม่อาจเปิดรีสอร์ทเพื่อบริการลูกค้าในประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยว เขาอาจจะใช้เวลาสองเดือนเพื่อจัดตั้งธุรกิจหลังจากที่เขาหาสถานที่ พนักงานและจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจได้แล้ว โดยรวมแล้วการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น 

ในขณะเดียวกัน ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเวียดนามและสนใจที่จะมาลงทุนเปิดร้านอาหารโดยมีงบลงทุน 3 ล้านบาทในไทยก็มีประสบการณ์ที่ต่างออกไป เธอพบว่าการจัดตั้งธุรกิจทำได้ไม่ง่ายนัก เว็บไซต์ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย และมีเรื่องเอกสารประกอบการจัดตั้งธุรกิจที่ทำให้เธอกังวลใจ การได้ใบอนุญาตทำงานและการได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจก็ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ 


Thailand steps up reforms to make doing business easier

Ulrich Zachau's picture
Also available in: ภาษาไทย

A Thai business owner in Chiang Mai might open a small resort serving local people as well as tourists. It would probably take him about two months to set up his business after finding the location, staff and getting the company registered. He would find it reasonably easy to start his business.    

At the same time, a foreign investor living in Vietnam and considering whether to invest 3 million baht in Thailand to start a restaurant might have a different experience. She would likely find the process a bit complex and challenging. Most websites with the relevant information are written in Thai, the paperwork involved in registering a company can be pretty daunting for foreigners, and getting work permits and a business license can take longer than expected.

Malaysia’s long race to competitiveness

Laura Altinger's picture
Have you ever felt like you are in a race and each time you pass another competitor, more keep showing up ahead on the race track in an endless marathon? Well, countries striving to be competitive face a similar predicament. No matter how hard they try to improve their competitiveness, cut the red tape and reduce burdensome regulations, other countries are doing the same, but even quicker.

Malaysia is already a very competitive country. Today it ranks 18 out of 189 economies in the World Bank Group’s Doing Business Index. Yet, its ambition is to become more competitive. And it wants to overtake some countries on the way up. Malaysia has long recognized that a concerted cross-ministerial and public-private collaboration is needed to do just that.

Malaysia’s Special Task Force to Facilitate Business (PEMUDAH), was established in 2007 to improve the ease of doing business in Malaysia. Testament to its success was Malaysia’s surge to 6th position in the 2014 Doing Business, up from 12th place in 2013 and 18th in 2012, placing it in the same league as Singapore, Hong Kong, and the United States. But since then, Malaysia has been challenged to keep up with the rapid pace of business reforms across the globe.
 

Menjawab Tantangan Reformasi: Melakukan Bisnis di Indonesia

Katerina Leris's picture

Available in English

Ambisius dan naik pesat – kata-kata ini secara tepat menggambarkan Indonesia yang modern. Di tengah melambatnya ekonomi global, pada tahun 2009 Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat ketiga di antara negara G-20 dan terus menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 6,4% pada tahun 2012. Meningkatkan daya saing ekonomi dengan menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif merupakan salah satu prioritas Indonesia untuk tahun 2010-2014.

Like other cities in Indonesia, Banda Aceh has made strides in many areas measured.

Improving investment climate important to boost economic growth in Thailand

Xubei Luo's picture

The investment climate is the fundamental socio-economic framework in which firms operate – the macroeconomic and trade policies they face, the labor and financial markets in which they recruit and raise money, the available infrastructure and imposed regulations, as well a

Mongolian government takes action to support small businesses (or Inspections Gone Wild)

David Lawrence's picture

 

Restaurants in Mongolia can face fines for not having the right number of forks.
Mongolia's done a good job in reforming its business environment since the collapse of communism in the early 1990s. In Doing Business 2009, the country ranked 58th out of 181 economies and outperformed its neighbors, Russia and China, by significant margins. Well done. But that doesn't mean that things are easy for small businesses here. The overall business environment is a serious drag on Mongolia's development prospects, and the situation keeps getting worse as the financial crisis sinks its claws into the economy.

One area fully in Government control is business inspections. This is an important function: inspections protect the health and safety of the general public. But when inspections run wild, they can become a major burden to businesses, especially small ones. Inspections can impose large costs on businesses in terms of time and money, encourage firms to bribe their way out of violations, and even encourage entrepreneurs to operate in the shadows. That means less tax revenue and potentially dangerous products and services being offered to the public.

Is this a problem in Mongolia? Absolutely.

Teleport yourself into the discussion on Oct. 30

Elisabeth Mealey's picture

Whether it is connecting with someone in another continent without leaving home or jetting off in a flying car, someone familiar with Second Life knows that pretty much anything is possible in the online virtual world—from the serious to the ridiculous.

On Thursday, October 30, at 2 p.m. Washington time, Second Life users will be able to learn the results of the Doing Business 2009 report when it is launched on this island. Doing Business, a report published by the World Bank and the International Finance Corporation, ranks economies around the world based on how easy it is to do business, considering the level of laws and regulations in a region. The report aims to improve business environments, in part through dialogue and reform.

World's most competitive countries report - Asia "looks like an unstoppable force"

Claudia Gabarain's picture

BusinessWeek reports that an annual study by one of Europe's top business schools indicates that Asian economies are overtaking the U.S. and Northern Europe to become the most competitive in the world.

Business Planet map adds more databases on the private sector

Michael Figueroa's picture

The IFC's Rapid Response Unit that is behind the successful Doing Business map has expanded on it and created Business Planet, adding info from their other databases: enterprise surveys (70,000 firms in 104 countries), privatization transactions, and trends in private infrastructure projects.