Syndicate content

urbanization

Land at the heart of Myanmar’s transition: Part 1

Anna Wellenstein's picture

Also available in: Myanmar (.pdf)


 

Mike-Petteri Torhonen / World Bank
Struggles over land in Myanmar have been a defining characteristic of the country’s six decades of armed conflict.
 
In the past, government acquired lands for extracting natural resources, commercialized farming, and ambitious infrastructure projects, such as building of the new capital city of Nay Pyi Taw. Today, claims over land acquisition injustices dominate public discourse and the new government’s agenda. In parallel, infrastructure and institutions for land administration and property markets are grossly outdated and weak.

Các đô thị hiệu quả đóng vai trò then chốt giúp Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thu nhập cao

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: English

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng là một điểm nhấn quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam trong những thập kỷ qua. Năm 1986 dân số đô thị của Việt Nam chỉ là dưới13 triệu người; hiện nay con số đó đã là 30 triệu. Các thành phố đã trở thành trụ cột phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng kinh tế của khu vực đô thị cao gấp hai lần mức bình quân của cả nước, đóng góp trên một nửa tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
 
Các khu vực đô thị ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng, và điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Một thực tế được thừa nhận trên phạm vi toàn cầu là nếu quản lý tốt, quá trình đô thị hoá sẽ góp phần làm tăng năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế nhờ hiệu ứng tập trung, chẳng hạn như thị trường lao động sẽ có quy mô lớn hơn và hoạt động hiệu quả hơn, chi phí giao dịch thấp hơn và tri thức được lan tỏa dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi quan sát cụ thể hơn, có thể thấy đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay cần những thay đổi lớn về tư duy để đảm bảo rằng quá trình này sẽ đóng góp toàn diện vào mục tiêu trở thành nước thu nhập cao.
 
Việt Nam cần sắp xếp lại quá trình đô thị hóa để xây dựng những thành phố hiệu quả hơn – những thành phố có mật độ dân số vừa đủ, kết nối tốt trong nội bộ và trong vùng, cũng như được quản lý tốt. Bên cạnh đó, để phù hợp với ưu tiên mạnh mẽ của Việt Nam trong đảm bảo công bằng xã hội, các thành phố cũng cần đảm bảo rằng mọi người dân đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển, không một nhóm người hoặc khu vực nào bị bỏ lại phía sau. 
 

Efficient cities are crucial to Vietnam’s transformation into a high-income society

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: Tiếng Việt

A striking feature of Vietnam’s remarkable progress over the last few decades is the rapid pace of urbanization. In 1986, there were fewer than 13 million urban residents. Today there are 30 million. Cities have become strong growth poles, with urban areas growing twice as fast as the national average rate, and contributing over half of the country’s gross domestic product.  
 
The increasing importance of Vietnam’s urban areas in driving growth is not surprising. It is widely acknowledged globally that urbanization, if managed well, can lead to higher productivity and growth, through positive agglomeration effects such as larger, more efficient labor markets, lower transaction costs and easier knowledge spillovers. However, a closer look suggests that the current urbanization process in Vietnam needs a major rethink to ensure that it contributes fully to the goal of achieving a high-income country.
 
Vietnam needs to reshape its urbanization process to create more efficient cities – cities that have sufficient population densities, are well connected internally and regionally, and well managed. In addition, in line with Vietnam’s strong preference for social equity, cities will need to ensure inclusion of all residents, with no groups or area “left behind.”   
 

How Ho Chi Minh City got a facelift: sustainable development solutions are changing a city

Madhu Raghunath's picture
Also available in: Tiếng ViệtWhen I visited Vietnam for the first time three years ago, I imagined a Ho Chi Minh City out of Hollywood movies, with panoramic buildings of French architecture, tree-lined, long boulevards and the melting pot of Indochine cuisine.

After I began working in the city as an urban professional in 2012, I quickly learned to see it as much more: a vibrant, young, hip and energetic city with a vision and determination to become a leading metropolis in East Asia, not just in Vietnam, one of the fastest-growing emerging economies in the region.

And it has taken all the right steps just to do that, combining infrastructure development with social services to make sure the city is more livable and growth more sustainable. As the World Cities Day approaches, I thought it would be useful to share the city’s experience with the world. 
 

Acting on aspirations for a better Vietnam

Mai Thi Hong Bo's picture
Also available in: Tiếng Việt

Luu Vinh Trinh is an 18-year-old student, born and raised in Ho Chi Minh City, with a dream of becoming an English teacher. Trinh and one million other students across Vietnam just completed the final high school graduation exam this July. After spending 12 years in school, Trinh and her friends have observed many issues that could be addressed to improve the quality of education in Vietnam.

跟踪监测城市化:大数据如何推动制定相关政策确,确保城市增长造福贫困人口

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: English
 Measuring a Decade of Spatial Growth

每一分钟,东亚地区都有数十人从农村迁往城市。

随着人口大规模迁移,世界上形成了一些超大城市,如东京、上海、雅加达、首尔、马尼拉等,也形成了若干中小城市。

使用清洁饮水到乘坐每天上下班高峰时段在各城市间运送数以百万计人口的高铁,这一转变对人们生活和生计的方方面面产生了影响。

人们之所以迁往城市,是为了寻找更好的工作,改善生活状况。不过,城市化也伴随着风险,这些风险有可能延长贫困期,导致机会缺乏,不能改善未来发展前景。

城市一旦建成,城市形态和土地利用模式就锁定下来,后代难以更改。现在城市化相关工作,可避免今后花几十年时间和大量资金来修正错误。

Tracking Urbanization: How big data can drive policies to make cities work for the poor

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: 中文
 Measuring a Decade of Spatial Growth

Every minute, dozens of people in East Asia move from the countryside to the city.

The massive population shift is creating some of the world’s biggest mega-cities including Tokyo, Shanghai, Jakarta, Seoul and Manila, as well as hundreds of medium and smaller urban areas.

中国城市将采取大胆举措

Sri Mulyani Indrawati's picture
Also available in: English


Photo courtesy of Li Wenyong

 

预计到2030年,中国超3亿人将迁入城市居住。届时,中国70%的人口将在城市居住。考虑到中国人口规模,这意味着全世界每六位城市居民中,就有一位是中国人。不论是在中国,还是在其它国家,与人口构成变化相伴而来的挑战已然显见并广为人知。

城市化是一大全球性趋势。因此,在我们思考中国推进城市化采取的新方法之际,我们认为,这些方法对面临类似问题的其它国家具有借鉴价值。换言之,中国在城市化方面取得的成功,可为全球重新思考如何把城市建设成为健康、高效和成功的城市铺平道路。

Bold Steps for China’s Cities

Sri Mulyani Indrawati's picture
Also available in: 中文
Also available in: العربية  Español


Photo courtesy of Li Wenyong

 

In 2030, more than 300 million Chinese are expected to have moved into cities. By then, 70 percent will live in urban settings. Given China’s size, it will mean that one in six urban dwellers worldwide will be Chinese. The challenges coming with that demographic shift are already visible and well known, in China and beyond.

Urbanization is a global trend. So when we think about new approaches to urbanization here in China, we believe that they are of value for other countries facing similar issues. In other words, China’s success in urbanization could pave the way for global rethinking on how cities can be built to be healthy, efficient, and successful.

Answers to more of your questions on rapidly growing cities

Dean Cira's picture

Cũng có ở Tiếng việt

Dean Cira

 (Urban specialist Dean Cira recently answered in a video 5 questions on rapidly growing cities that had been submitted to us by internet users. This post addresses a few additional questions).

 Manh Ha from Vietnam asked:  Urban planning currently focuses too much on having new buildings, which increases the population and construction density and reduces living environment in size. What planning model do you think Vietnam should follow?

 

There is a popular belief among planners and among Vietnamese generally that densities of the major urban centers of Hanoi and Ho Chi Minh City need to be reduced to improve the quality of life.  But if we look at the density of Hanoi, we actually see that by Asian standards, it is not particularly dense.

Pages