Syndicate content

wildlife

หยุดอาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าเพื่อเราทุกคน

Valerie Hickey's picture

Available in English

การล่าช้างเพื่อเอางามาขายยังคงดำเนินต่อไป ช้างจำนวนมากถูกทิ้งให้เลือดนองและตายไปในท้องทุ่ง  เช่นเดียวกับบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต่างๆ  ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าถูกสังหารไปกว่า 1,000 คนใน 35 ประเทศ สหพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ (International Ranger Federation) ให้ข้อมูลว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกสังหารทั้งโลกในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้อาจมีมากถึง 5,000 คน

Where wild tigers roam

Anne Elicaño's picture
No tigers made an appearance but this little fellow emerged from across the stream while I was at a lookout tower in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand.

ภาษาไทย | Español

There are only about 250 tigers in the wild left in Thailand and around 3,200* globally. Not a single one made an appearance when I covered the Global Tiger Initiative’s Regional Training on the Smart Patrol System at the Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary but I learned more about tigers then than I ever did at a zoo.

Experts give urgent call to save wild tigers

Tony Whitten's picture
There is a great deal of passion surrounding the subject of tiger conservation, and there was a great deal of energy at the recent Global Tiger Workshop in Kathmandu, Nepal. (Photo courtesy of catlovers under a Creative Commons license.)

I’m writing this in Kathmandu, Nepal, at the end of the Global Tiger Workshop, the latest event leading up to the Tiger Summit expected to be held late next year in Vladivostok. This process all began with the major launch of the Global Tiger Initiative (GTI) in Washington, DC, in June 2008, and direct engagement with the tiger range countries on the issue of illegal wildlife trade really took off in Pattaya, Thailand, in April this year with ASEAN-WEN and other partners.

This was no ordinary World Bank-facilitated meeting inasmuch as National Geographic filmed the event, and it included a kilometer-long, elephant-led parade of children calling for the conservation of tigers. The GTI team keyed into the Asian and global media through op-eds, press releases, and YouTube. It also had significant support from the highest levels of the Nepali government which excelled itself not just in organizational support and hospitality, but also in commitments for tiger conservation – i.e. plans to double the size of one of its top tiger habitats, Bardia National Park. As remarked by Eric Dinerstein, World Wildlife Fund-US Chief Scientist, there has not been such a positive period for the future of Nepal’s tigers in all the 35 years he has been living in and visiting Nepal.

Returning to Siberut: 30 years later, little has changed on remote Indonesian island

Tony Whitten's picture

Go anywhere after a 30 year break and you expect to see change – and you hope things will be better. Thus my wife Jane and I, together with our four children, were intrigued to see what life was like now on Siberut, the largest and most northerly of the Mentawai Islands off the west coast of Sumatra, when we visited it a few weeks ago. Jane and I had lived in a hut in the middle of the island conducting wildlife research for over two years until 1978. We wanted to see our closest friend there, Potifar Tengatiti Siribetuk, as well as other old friends, our old study area, some of the remaining traditional houses, and as many of Siberut’s four endemic species of primates as we could.

Visiting the island and the provincial capital of Padang also provided an opportunity to observe the impacts of the $1 million of grants which had focused on Siberut under the Phase 1 of the World Bank-implemented Critical Ecosystem Partnership Fund. These grants had followed on from an Asian Development Bank loan project (pdf) from 1992-2000 which was not a resounding success for a variety of reasons. This had itself followed on from WWF projects.

Carbon Expo: A marketplace to finance environmental change

Florian Kitt's picture

Carbon finance sounds boring and technical and not much fun. However, it actually does a lot of good and can help fund critical environmental preservation projects as well as introduce clean and renewable technologies in both developed and developing countries.

Shifting wildlife baselines: For the sake of the future, listen to your grandparents

Tony Whitten's picture
"I was swimming in the river near Godmanchester and I got the fright of my life when a large triangular dorsal fin broke the surface of the water just in front of me. It was so close I could have touched it."

Deforestation in Sumatra, Indonesia – mapping the "thwacking"

Tony Whitten's picture

Click map to enlarge.
Looking at the new maps of Sumatra's forests, the Once-ler in Dr Seuss' The Lorax would not conclude that we "cared a whole awful lot," but rather that we were cutting them down as fast as we please.

It's nearly 35 years since I first flew over Sumatra, an island in western Indonesia. Looking out of the plane window, the dark green forests stretched to the horizon. Even if there weren't any Truffula trees, there were many herds of elephants, families of tigers, groups of monkeys and many thousands of lone orangutans calling and moving around the forest, hardly ever crossing paths with humans. Then came the organized loggers, the transmigration settlements, and the plantations – rubber, oil palm and industrial timber.

About half Sumatra's forests have been lost since 1985. Last year, a WWF report (pdf) found that forest cover in Riau province, central Sumatra, has fallen from 78% to 25% in 25 years.

Indonesia: The giant cuckoos, enormous gingers, and pretty leeches of Halmahera

Tony Whitten's picture

Judith Schleicher and I have just left the eastern Indonesian island of Halmahera, which was the subject of my first blog post a year ago. We were there on the second supervision mission – something which must sound pretty dull. In fact it was a real pleasure to meet with friends in the project team again, to see how well they are doing, and pretty exciting to have two days and two nights in the forests of the northern block of the Aketajawe-Lolobata National Park to see – despite the rain – some of the biodiversity and human impacts in the area. P.T. Weda Bay Nickel kindly allowed us to use their helicopter to get into the forest, landing at the junction of three abandoned logging roads within the northern (Lolobata) section of the national park.

Burung Indonesia is doing a fine job of executing this project and has already developed solid relationships with government, civil society and private entities to form a strong and informed constituency of concern for the protection of this new national park.

(After the jump: More about Halmahera Island’s wildlife – including birds, trees and leeches – and photos.)

Pages