Syndicate content

Climate Change

China: how have farmers benefited from the World Bank Integrated Modern Agriculture Development Project?

Alessandra Gage's picture
Also available in: 中文
 Alessandra  Gage/FAO
Evergreen Cooperative member, Photo: Alessandra Gage/FAO
On a warm, rainy day in Shantian Village of Luo Fang Town in Jiangxi Province, farmer Liu Jian, along with five other locals, welcomed our World Bank mission team, including technical experts from the Investment Centre of the Food and Agriculture Organization (FAO), into his home.

All six have benefited from the Integrated Modern Agriculture Development Project  (IMAD)  Project since 2014, when implementation began by the County Office for Comprehensive Agriculture Development.

可持续发展农业项目造福农民

Alessandra Gage's picture
Also available in: English
 Alessandra  Gage/FAO
常青种植合作社的农户, 图片:Alessandra Gage/联合国粮农组织
在一个温暖潮湿的雨天,江西省罗坊镇山田村农民刘建(音译)和其他五位当地农民在他的家中接待了世界银行项目检查团,联合国粮农组织投资中心的技术专家也参加了这次家访。

他们都是2014年县农业综合开发办公室启动实施的综合现代农业发展 项目的受益人。

Myanmar: How IDA can help countries reduce poverty and build shared prosperity

Victoria Kwakwa's picture
© Meriem Gray/World BankThis week, more than fifty donor governments and representatives of borrowing member countries are gathering in Nay Pyi Taw to discuss how the World Bank’s International Development Association (IDA) can continue to help the world’s poorest countries.

IDA financing helps the world’s 77 poorest countries address big development issues. With IDA’s help, hundreds of millions of people have escaped poverty. This has been done through the creation of jobs, access to clean water, schools, roads, nutrition, electricity and more. During the past five years, IDA funding helped immunize 205 million children globally, provided access to better water sources for 50 million and access to health services for 413 million people.

Steak, fries and air pollution

Garo Batmanian's picture
 Guangqing Liu
Photo © : Guangqing Liu

While most people link air pollution only to burning fossil fuels, other activities such as agriculture and biomass burning also contribute to it. The complexity of air pollution can be explained by analyzing the composition of the PM2.5, one the most important air pollution indicators. 
 

Ending a 20-year water crisis in a remote village in Solomon Islands

Evan Wasuka's picture
Surrounded by water, Nanngu’s taps have been without drinking water for the past 20 years.

With the throttle at full tilt, the boat cut through the surf, spraying salt water into the air. 
Around me, the unfolding scenery is breathtaking. White sandy beaches, turquoise blue seas, swaying coconut palms – the textbook image of paradise in the South Pacific.
 
What more could one ask for in paradise?  

Water, is what they will tell you. “They” are the people of Nanngu Village on the island of Santa Cruz in the far east of Solomon Islands. 
 
Out here, water to drink, cook food with, wash and keep clean is hard to come by.
 
The last time they had proper running water was 20 years ago. That came to an end at the hands of a Category Three cyclone, Nina, which hit the islands in 1993.
 
As I write this, we’re on our way to Nanngu to see a new World Bank-supported project bringing water to the village.

Việt Nam có thể học hỏi được gì từ Singapore về quản lý rủi ro ngập lụt

Linh X. Le's picture
 Toàn cảnh công viên Bishan-Ang Mo Kio, Singapore. Ảnh: Stefan/Flickr

Đối với người dân Việt Nam, đất nước Singapore không chỉ là một "con rồng Châu Á" mà còn rất gần gũi nhờ mối quan hệ thân mật giữa lãnh đạo nước nhà với Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, người đứng đằng sau tất cả những thành công của Singapore ngày nay. Là biểu tượng của sự hiện đại và văn minh, đặc biệt với điều kiện tài nguyên thiên nhiên hạn chế, Singapore là mô hình đáng để Việt Nam học tập trên con đường phát triển theo hướng cạnh tranh, bền vững và văn minh.
 

我们必须时刻准备再次迎来严重厄尔尼诺现象

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: English
厄尔尼诺现象又回来了,而且可能会来的更猛。
 
干旱季节印尼东爪哇省Madiun的Dawuhan大坝干裂的河床上搁浅的木船。  2015年10月28日 © ANTARA FOTO/路透社/Corbis


今年上半年太平洋水域开始出现新一轮周期性变暖,亚洲、非洲和拉丁美洲都已感受到其影响。首次观察到太平洋海水变暖是在数百年前,自1950年以来正式开始监测跟踪。

气象专家预测此次厄尔尼诺现象将会持续到2016年春并有可能造成大破坏,因为气候变化可能导致一些地区暴雨和洪水加剧,另一些地区出现严重干旱和缺水。

厄尔尼诺的影响是全球性的,预计南美地区会遭遇暴雨和大洪水,非洲地区会经受酷热和干旱。

We must prepare now for another major El Niño

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: 中文
El Niño is back and may be stronger than ever.
 
A wooden boat is seen stranded on the dry cracked riverbed of the Dawuhan Dam during drought season in Madiun, Indonesia's East Java province.  October 28, 2015 © ANTARA FOTO/Reuters/CorbisThe latest cyclical warming of Pacific Ocean waters, first observed centuries ago and formally tracked since 1950, began earlier this year and already has been felt across Asia, Africa and Latin America.

Weather experts predict this El Niño will continue into the spring of 2016 and could wreak havoc, because climate change is likely to exacerbate the intensity of storms and flooding in some places and of severe drought and water shortages in others.

El Niño’s impacts are global, with heavy rain and severe flooding expected in South America and scorching weather and drought conditions likely in the Horn of Africa region.

Ứng phó với biến đổi khí hậu – đảm bảo tương lai cho nông dân

Le Thu Thi Nguyen's picture
Also available in: English
Việt Nam là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Chính phủ đã sử dụng tiền đầu tư để ứng phó với vấn đề này như thế nào? Xem toàn bộ đồ họa thông tin.

Trong đợt công tác chuẩn bị cho dự án trồng mới cây cà phê gần đây tôi đã gặp anh Y Cham, người Ê-đê, tại Dak Lak, vùng trồng cà phê robusta chính tại Tây Nguyên.

Y Cham đã làm nghề nông từ lâu. Anh chia sẻ với chúng tôi về lo lắng của mình cho bốn ha cà phê, đã không được tưới nước đầy đủ do hạn hán kéo dài.

“Nếu không thu hoạch được cà phê như năm ngoái thì cũng không biết làm sao có đủ tiền cho con gái tiếp tục theo học tại Trường Y Hà nội”.

Tây nguyên, nơi có tới 500.000 ha cà phê, đang bị hạn hán nghiêm trọng. Đợt hạn hán năm nay là đợt nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua. Khai thác thủy lợi quá nhiều, sử dụng nước lãng phí cộng với thời kỳ khô hạn kéo dài đang gây nhiều khó khăn cho người trồng cà phê nếu họ không chuẩn bị kĩ đễ thích ứng tốt hơn với điều kiện thời tiết thay đổi.

Anh Y Cham cho biết, nước là thách thức lớn nhất trong các yếu tố tác động mạnh nhất tới năng suất cà phê theo thứ tự “nước, giống, vốn, kỹ thuật”. Nguồn nước và giống có khả năng chịu đựng được thời tiết là các yếu tố quan trọng nhất.

Thiếu nước cũng là một trong những chủ đề bàn cãi gay gắt gần đây trong hội nông dân trồng cà phê mà Y Cham tham gia thành lập gồm khoảng 250 thành viên, bên cạnh các vấn đề về biện pháp canh tác tốt do trung tâm khuyến nông tỉnh hỗ trợ cho người trồng cà phê. 

Adapting to climate change – securing dreams for farmers

Le Thu Thi Nguyen's picture
Also available in: Tiếng Việt
Vietnam is likely to be among the countries hardest hit by climate change. How has its government invested to respond to this issue? View the full infographic


Y Cham, whom I met during a mission to plan for our support for the coffee rejuvenation project, comes from the Ede ethnic minority in Dak Lak, the major robusta coffee-producing province in the Central Highlands of Vietnam.

The long-time farmer shared with me his worries about his four hectares of coffee garden which had not been watered enough due to the prolonged drought.

“If I cannot harvest as much coffee as last year, I cannot sustain the studies of my daughter who is a student at medical college in Hanoi”.
The Central Highland, home of 500,000 hectares of coffee, has recently been affected by severe drought. The drought this year is considered most the most serious in the last 10 years. Over-irrigation and inefficient water use, compounded by increasing periods of drought, makes coffee farmers highly vulnerable, unless they are prepared to better adapt to the changing weather patterns.  

Among the crucial factors for coffee yield, water, according to Y Cham, has become the biggest challenge in the priority order of “water, variety, funding, and science.” Water availability and advanced varieties resistant to the conditions of climate change are considered the most important factors.

Pages