Syndicate content

Education

ให้การศึกษาที่ดีกว่าแก่เด็กในโรงเรียนขนาดเล็ก

Lars Sondergaard's picture
Also available in: English

ระหว่างที่ผมและดิลกะเดินทางไปทำงานที่จังหวัดอุดรธานี เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กนอกตัวเมือง  โรงเรียนเหล่านี้ก็เหมือนกับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่กว่า 15,000 แห่งในประเทศไทย ซึ่งมีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน

หากเป็นเมื่อสิบปีก่อน โรงเรียนแต่ละแห่งนี้จะมีจำนวนนักเรียนมากกว่านี้ถึงสามเท่า แต่เมื่อเวลาผ่านไปจำนวนนักเรียนได้ลดลงเนื่องจากอัตราการเกิดลดลงมาก นอกจากนี้ การคมนาคมที่สะดวกขึ้นทำให้บางครอบครัวสามารถส่งลูกไปโรงเรียนที่ดีกว่าในตัวเมืองอุดรธานีได้

นอกจากโรงเรียนที่เราไปเยี่ยมแล้วก็ยังมีโรงเรียนอื่นๆ อีกที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันอีกเจ็ดแห่งในรัศมีระยะสามกิโลเมตร หลายโรงเรียนในกลุ่มนี้ได้ลดขนาดลงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนหลายแห่งอยู่ในภาวะขาดครูที่จะให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในภาวะลำบากที่จะดึงดูดหรือรักษาครูที่มีคุณภาพเอาไว้ไ ระหว่างที่เราได้เยี่ยมชมโรงเรียนนั้น ครูใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า โรงเรียนขาดครูสอนภาษาอังกฤษที่เก่ง ครูหลายคนเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัย และยังไม่มีประสบการณ์การสอน  นอกจากนี้ครูใหญ่ยังเกรงว่าครูใหม่เหล่านี้จะสอนที่โรงเรียนได้ไม่นาน จากนั้นจะหาทางย้ายไปบรรจุที่โรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ในเมืองหรือเขตเมือง

Providing better education for children in Thailand’s small schools

Lars Sondergaard's picture
Also available in: ภาษาไทยDuring a recent trip to Udon Thani, we visited several small schools in the outskirts of the city. In several ways, these small schools were typical of Thailand’s 15,000 schools with less than 120 students.
 
In past decades, the schools had nearly three times as many students but, over time, their enrollment numbers had gradually fallen as a result of shrinking birth numbers; and with better roads that allowed some families to place their children in better schools located in Udon Thani city itself.  
 
Several other schools were located in their close vicinity. In fact, a total of seven schools – many of which had also shrunk into small schools – were now located within a 3-kilometer radius.
 
The schools struggled to provide quality education for their students because they had a hard time attracting and retaining qualified teachers. During our visit, the principal of one of the schools explained that the school had no qualified English language teacher and that many of their teachers were recent, and mostly inexperienced university graduates. The principal feared that many of these new teachers would only stay at the school for a short while before seeking to move to Udon Thani city or another urban area, and to teach at a city school.

Phenomenal development: New MOOC draws economic policy lessons from South Korea’s transformation

Sheila Jagannathan's picture

The World Bank Group’s Open Learning Campus (OLC) launched a free Massive Open Online Course (MOOC) today — Policy Lessons from South Korea’s Development — through the edX platform, with approximately 7,000 global learners already registered. In this MOOC, prominent representatives of academic and research institutions in South Korea and the United States narrate a multi-faceted story of Korea’s economic growth. 
 
Why focus on South Korea? South Korea's transformation from poverty to prosperity in just three decades was virtually miraculous. Indeed, by almost any measure, South Korea is one of the greatest development success stories. South Korea’s income per capita rose nearly 250 times, from a mere $110 in 1962 to $27,440 in 2015. This rapid growth was achieved despite geopolitical uncertainties and a lack of natural resources. Today, South Korea is a major exporter of products such as semiconductors, automobiles, telecommunications equipment, and ships.

Source: World Development Indicators, 12/16/2016

Which region in the world has the smartest kids? According to the OECD, it’s East Asia

Harry A. Patrinos's picture
Also available in: 中文
Students from Tran Dai Nghia High School near Can Tho, Vietnam (Photo: D7K_4030 by makzhou, used under CC BY-NC 4.0 / cropped from original)


With the release last month of the latest PISA (Program for International Student Assessment) results by the OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), it is apparent that many of the highest achieving students in the world are in East Asia.
 
Just as in the recently released TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) results, Singapore leads the world in every subject in PISA, outperforming other economies and countries by a significant margin. Students in Singapore perform at a level that is up to two years ahead of their regional and OECD counterparts in science, mathematics and reading. Moreover, almost all Singaporean students have reached a basic level of proficiency or higher. And they just keep getting better, having significantly reduced performance below basic proficiency.
 
Japan also outperforms most participating economies in science, mathematics and reading. However, its score in reading has declined since the last round. Still, as in Singapore, 90% of students have reached a basic level of proficiency or above.

Poverty is no barrier to one girl’s dream of becoming a doctor

Saroeun Bou's picture
Liza (center) with her classmate

Recently I met an inspiring student: 12-year-old Song Liza, who told me about her goal of becoming a doctor.

Her reasoning is simple: one, because the shortage of doctors in Cambodia means she would be able to get a good job; and two, because she wants to help people in her poor, remote community in this part of northeastern Cambodia.

Medical school is a long way off for Liza, but despite facing more challenges than many her age, she has laid out a series of goals that she knows she must achieve before she can put on that white coat.
 

Thailand’s small school challenge and options for quality education

Dilaka Lathapipat's picture
Also available in: ภาษาไทยDespite Thailand’s success in expanding educational access, new empirical evidence suggests that much more needs to be done to maximize the potential of its students. The 2012 PISA reading assessment reveals that almost one-third of Thai 15 year-old students were “functionally illiterate,” lacking critical skills needed for employment tasks that require reading skills beyond a basic level. Furthermore, the performance gap among schools has been widening in recent years. Unsurprisingly, the disadvantaged and poorer-performing students are concentrated in small rural village schools.

Papua New Guinea: Improving literacy in Bougainville, one step at a time

Tom Perry's picture
Students from Aravira Primary School in central Bougainville, Papua New Guinea on their walk to school - which for some, takes up to four hours
Students from Aravira Primary School in central Bougainville, Papua New Guinea on their walk to school - which for some, takes up to four hours 

After a two-hour drive from the nearest main road, our 4WD can travel no further; me and my travelling companions will have to trek the rest of our journey to Aravira Primary School in Bougainville on foot. As we set off, a group of students from the school emerge from the bush in front of us. They smile, extend their hands in welcome and immediately offer to take my backpack. 

I politely refuse, yet within minutes I regret my decision to turn down help. As we move through the long grass along the mountain ridge, the heat which a few minutes ago was manageable is now unbearable. I’m pouring in sweat. My backpack feels 10 kilograms heavier, and the ground beneath me feels as if I’m stepping onto ice. Ten minutes into our journey, I lose my feet, slip into a crevice, and land face-first in the nearest bush.

Immigrant labor: Can it help Malaysia’s economic development?

Rafael Munoz Moreno's picture


Malaysia has been able to reach remarkable achievements over the past decades, including extreme poverty eradication and promotion of inclusive growth. It aims to reach a high-income nation status by 2020, which goes beyond merely reaching a per capita GDP threshold. As the 11th Malaysia Plan points out, the goal is to achieve a growth path that is sustainable over time, reflects greater productivity, and is inclusive. High-income status can be achieved if we ensure that future generations have access to all the resources, such as education and productive opportunities, necessary to realize their ambitions and if Malaysia’s economy is globally competitive and resource-sustainable.

Over the years, immigrants have played a crucial role in the economic development of Malaysia, with around 2.1 million immigrants registered and over 1 million undocumented as of 2013. Education levels among the Malaysian population have increased remarkably over the last two decades, and immigrant workers have become one of the primary sources of labor for low-skilled occupations, most commonly in labor-intensive sectors such as construction, agriculture and manufacturing. Economic studies show that a 10% net increase in low-skilled foreign workers could raise Malaysia’s GDP by 1.1% and create employment and increase wages for most Malaysians.

Pendidikan Anak Usia Dini di pedesaan, kunci untuk menghidupkan potensi Indonesia

Rosfita Roesli's picture
Also available in: English“Lima tahun pertama akan sangat menentukan (perkembangan) 80 tahun ke depan,” filantropis dan jutawan Bill Gates, pernah berkata, terkait pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD).

Pendidikan anak usia dini kerap disebut dalam Strategi Pendidikan 2020 Bank Dunia, yang memaparkan agenda 10 tahun ke depan di bidang pendidikan, dengan tujuan “Pembelajaraan untuk Semua”. Dengan moto “investasi awal, investasi yang pintar dan investasi untuk semua,” strategi ini mengatakan bahwa investasi pendidikan anak usia dini akan menopang pembangunan dan pertumbuhan sebuah negara, terutama untuk negara perkenomian berkembang seperti Indonesia.

Pages