Syndicate content

Education

Pendidikan Anak Usia Dini di pedesaan, kunci untuk menghidupkan potensi Indonesia

Rosfita Roesli's picture
Also available in: English“Lima tahun pertama akan sangat menentukan (perkembangan) 80 tahun ke depan,” filantropis dan jutawan Bill Gates, pernah berkata, terkait pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD).

Pendidikan anak usia dini kerap disebut dalam Strategi Pendidikan 2020 Bank Dunia, yang memaparkan agenda 10 tahun ke depan di bidang pendidikan, dengan tujuan “Pembelajaraan untuk Semua”. Dengan moto “investasi awal, investasi yang pintar dan investasi untuk semua,” strategi ini mengatakan bahwa investasi pendidikan anak usia dini akan menopang pembangunan dan pertumbuhan sebuah negara, terutama untuk negara perkenomian berkembang seperti Indonesia.

Early childhood education in rural areas: a key to unleash Indonesia’s potential

Rosfita Roesli's picture
Also available in: Bahasa IndonesiaThe first five years have so much to do with how the next 80 turn out,” billionaire philanthropist Bill Gates once said, summing up the importance of early childhood education.

Early education is featured prominently in the World Bank’s Education Strategy 2020, which lays out a ten-year agenda focused on the goal of “learning for all.” With the tagline ‘Invest early, invest smartly, and invest for all,’ the strategy says that an investment in early education will support the development and growth of a nation, particularly for emerging economies such as Indonesia.

辽宁城市建设职业技术学院的“生态节能实验楼”:以学校改革引领建筑教育创新

Liping Xiao's picture
Also available in: English

生态节能建筑在中国方兴未艾,对这个新兴领域的教育培训需求不断增大。因此,辽宁城市建设职业技术学院利用世界银行贷款辽宁山东职业技术教育与培训项目的资金,在建筑教育领域,围绕校企合作,开展了课程设计、教学方法和学校管理等方面的改革,这些改革集中反映在学校的“生态实验楼”的建设上。
 

Liaoning Urban Construction School’s Eco-Laboratory: innovations in architectural education as a result of school reforms

Liping Xiao's picture
Also available in: 中文

Eco-architecture is a booming field in China, and there is a growing demand for education and training in this relatively new field. In response, the Liaoning Urban Construction School (LUCS) used funding from the World Bank-supported Liaoning and Shandong Technical and Vocational Education and Training Project to reform curriculum, teaching methods and school management in architectural education, with a focus on school-industry cooperation.  All these reforms were reflected in the construction of an “eco-laboratory”. 
 

2007: Sunshine works: Solar gers and transparency

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian

In 2007, Mongolia’s economy grew at a double digit pace with modest inflation. The slump of the 1990s must have seemed a distant memory in the last full year before the elections in 2008.

The previous year saw several iconic projects approved, and 2007, the next year in our 25 years in 25 days reflection, did likewise.  The Renewable Energy for Rural Access Project (REAP) became effective in 2007 and was ultimately expanded.  The project brought a modern solution to a century old problem:  how can the benefits of electricity be harnessed to benefit the quarter of Mongolia’s people who are nomadic herders living in gers?  Connecting them to the grid was not a solution both because distances are vast and because nomadic people move around.  The modern solution was to give the herders access to solar power through a program launched by the Mongolian Government supported by the World Bank and the Government of the Netherlands. “Thanks to the National 100,000 Solar Ger Electrification Program, over half a million men, women and children, covering half the rural population of Mongolia and 70 percent of herders, now have access to modern electricity.” For these 100,000 herder families, the off-grid solar home systems generate enough power for lights, televisions, radios, mobile phone charging and small appliances. (Video here.) 

2007: Нарны гэрэл түгсээр: Нарны зайн гэр болон ил тод байдал

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

2007 онд Монголын эдийн засгийн өсөлт хоёр оронтой тоо руу шилжиж  инфляц “даруухан” боллоо.2008 оны сонгуулийн жилийн өмнөх жил болох 2007 онд 1990 оны огцом уналт алс холын дурсамж мэт санагдаж байлаа.
Өмнөх 2006 онд хэд хэдэн чухал төсөл батлагдсан. Сэргээгдэх эрчим хүчийг хөдөөд хүргэх төсөл (REAP) 2007 оноос хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд энэ төсөл сүүлдээ өргөжсөн юм. Төслийн зорилго нь зуун жилийн турш шийдэгдээгүй хуучин асуудлыг орчин үеийн шинэлэг аргаар шийдэхэд оршиж байсан: Монголын хүн амын дөрөвний нэгийг эзэлдэг гэрт амьдардаг нүүдэлчин малчид эрчим хүчний давуу талыг хэрхэн хүртэж болох вэ?  Нүүдэлчин малчид үргэлж шилжин нүүдэллэж байдаг, бас бие биесээ алс зайдуу тархай бутархай суудаг, тэдний хувьд эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбогдох нь асуудлын шийдэл биш байлаа. Тэдний хувьд орчин цагийн шийдэл болох нарны эрчим хүчийг ашиглах боломжийг Дэлхийн банк болон Нидерландын Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр Монголын Засгийн газрын хэрэгжүүлсэн сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл өгсөн юм. “Үндэсний хэмжээний Буман нарны гэр хөтөлбөрийн ачаар хөдөөгийн хүн амын тал хувь, малчдын 70 хувь нь эрчим хүчтэй боллоо”. Эдгээр 100.000 малчин өрх өд суурилуулсан нарны эрчим хүч үүсгэгч төхөөрөмж нь малчид гэрэлтэй байх, телевиз, радиогоо ажиллуулах, гар утсаа цэнэглэх, ахуйн жижиг цахилгаан хэрэгслүүдээ ажиллуулахад хангалттай хүрэх хэмжээний эрчим хүч үйлдвэрлэж байлаа. (Видеог үзнэ үү)

 

2006: Сургууль болгоныг номын сантай, Монголын хөдөөгийн хот, суурин болгоныг гар утас, интернэттэй болгоё

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Монгол улс, Дэлхийн Банкны хамтын түншлэлийн 25 жилийн 16 дахь он болох 2006 оны тухай өнөөдөр авч үзье. Эдийн засаг өссөөр, жилийн өсөлтийн хурд 8.6 хувьд хүрч, ДНБ-д эзлэх аж үйлдвэрлэлийн хэмжээ 43 хувьд хүрлээ.

2006 он бол Дэлхийн Банкны хувьд гялалзсан он байсан бөгөөд энэ жил хэд хэдэн төсөл хэрэгжиж эхэлсэний нэг нь хөдөөгийн боловсролд чиглэгдсэн байсан юм.

Төсвийн зарцуулалтад хийсэн институтын болон засаглалын үнэлгээгээр хотод нэг багшид ногдох сурагчийн тоо хавьгүй өндөр байгаа нь харагдсан. Төсвийн зарцуулалтын судалгаагаар (PETS) өөр зүйлүүд ч бас ажиглагдсан. Тухайлбал, хөдөө орон нутгийн сурагчид хотын сурагчдыг бодвол шалгалтад хамаагүй бага оноо авч байгаа нь харагдсан. Энэ нь хаана сурах орчин таагүй байна, тэнд сурагчдын үзүүлэх амжилт муу байгаа уялдааг харуулсан хэрэг. Хөдөөгийн хүүхдүүдийн сургууль завсардалт өндөр байж, эрт сургуулиа орхиж байлаа. Хөдөөгийн хүүхдүүдэд сурах боломжийг илүүтэй олгох шаардлага байгаа нь дараа дараагийн жилүүдийн сэдэв байх нь тодорхой байлаа.

2006: Bringing libraries to every classroom, and mobile telephones and internet to every town, in rural Mongolia

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian

Today we look at 2006, the 16th year of the 25 year partnership between Mongolia and the World Bank. The economy continued to grow, checking in at 8.6% for the year, as did industry’s share of GDP which peaked that year at 43%. 

The year 2006 was a banner year for the World Bank’s program in Mongolia, with several iconic projects approved that year, starting with one in rural education. 

An institutional and governance review of budget expenditure for education found that the pupil-per-teacher ratio is higher in urban schools. Among other findings, the Public Expenditure Tracking Survey (PETS), on which the report was based, illustrated that students in rural schools obtained significantly lower test scores than those from urban schools, consistent with “a pattern where the more disadvantaged — and therefore lower-performing students — systematically fail to advance their schooling and drop out at a younger age in the rural areas.”  The need to provide rural children better education opportunities, which had been a theme for years, had further evidence.

เพศสถานะในโรงเรียนไทย: เราเติบโตมาในแบบที่เราได้รับการสั่งสอนในโรงเรียนหรือไม่?

Pamornrat Tansanguanwong's picture
Also available in: English
ขณะที่ฉันรอสัมภาษณ์คุณครูท่านหนึ่งที่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในประเทศไทย ภาพโรงอาหารในช่วงพักกลางวันทำให้ฉันหวนนึกถึงวันเวลาในวัยเด็ก ระหว่างนั้นฉันมีโอกาสพูดคุยและถามเด็กนักเรียนสองสามคนไปพลางๆ ว่าโตขึ้นพวกเขาอยากเป็นอะไร เด็กผู้ชายคนหนึ่งตอบว่า “ผมอยากเป็นหมอครับ” และเด็กผู้หญิงอีกคนตอบว่า “หนูอยากเป็นพยาบาลค่ะ” คำตอบของเด็กๆ ชวนให้ฉันคิดว่าค่านิยมทางเพศนั้นมีบทบาทขึ้นในชีวิต เมื่อตอนที่เราอายุยังน้อยขนาดนี้เลยหรือ
 
ครอบครัวและโรงเรียนเป็นสถาบันหลักของเด็กๆ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐานต่างๆ ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ๆ เด็กๆ จะได้เรียนรู้วิธีการเข้าสังคม ค่านิยมต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งรวมถึงเรื่องเพศสถานะด้วย
 
ในความเชื่อของหลายคน โรงเรียนนั้นมีอิทธิพลอย่างสูงในการสร้างค่านิยมเรื่องเพศ และที่ผ่านมานั้นงานวิจัยเชิงประจักษ์ในประเทศไทยยังมีไม่มากพอที่จะสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับประเด็นนี้
 
ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานกิจการสตรี (PCWA) ได้ดำเนินโครงการศึกษา 2 โครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ และธนาคารโลก เพื่อสร้างงานวิจัยเชิงประจักษ์ในเรื่องของเพศสถานะในระบบการศึกษาไทย โดยมีจุดมุ่งหมายในสนันสนุนหรือกำจัดสมมติฐานต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องกรอบความคิดและอคติทางเพศว่ามีการการเรียนรู้ การสอน การแบ่งปัน หรือ การถ่ายทอดอย่างไรในประเทศไทย 
 

Gender in Thai schools: Do we grow up to be what we are taught?

Pamornrat Tansanguanwong's picture
Also available in: ภาษาไทย

Also available in: Français | العربية

While waiting to interview a teacher at one remote school in Thailand, the lunch scene reminded me of my childhood years in school.  I spoke to the young boys and girls asking them what they wanted to be when they grow up. “I want to be a doctor,” one boy said and “I want to be a nurse when I grow up” said another girl. Their answers left me wondering how young we were when our gender values formed.
 
Families and schools are the key institutions where young children learn social norms.   

Schools, in particular, provide the playground for children to socialize and work out their social values and relationships, including gender.
 
The impact of schools in forming gender values is believed to be high, but in the past there has been little evidence-based research in Thailand to generate understanding on this issue.
 
Last year, the Promoting and Coordinating Women’s Affairs Committee (PCWA) conducted two studies, supported by the Rockefeller Foundation and the World Bank, to provide evidence-based research on the gender situation in the Thai education system. It aims to help strengthen or dispel assumptions about how gender biases and stereotypes are learned, taught, shared and transmitted in Thailand.
 

Pages