Syndicate content

Education

What skills are employers looking for in Vietnam’s workforce?

Christian Bodewig's picture

Cũng có ở Tiếng việt

Last month, we asked you for your views about whether Vietnam’s workforce is ready for the future, "from rice to robots". Developing a skilled workforce for an industrialized economy by 2020 is one of the stated top priorities of Vietnam, now that it has joined the ranks of middle-income countries. Not surprisingly, education reform was on the minds of members of the Central Committee of the Communist Party during a recent meeting.  However, education is also hotly debated by Vietnam’s citizens as seen and heard in an online discussion on human resource development, organized by the World Bank and VietNamNet, a local online newspaper, and by readers of our blog.

Người sử dụng lao động đang tìm kiếm những kỹ năng nghề nghiệp gì?

Christian Bodewig's picture

Available in English

Tháng trước, chúng tôi đã hỏi ý kiến bạn đọc về việc liệu lực lượng lao động Việt Nam đã sẵn sàng cho tương lai hay chưa, chuyển “từ lúa gạo đến rô bốt” chưa. Việc phát triển một lực lượng  lao động có tay nghề cao đáp ứng cho một nền kinh tế công nghiệp hóa vào năm 2020 đã được khẳng định là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, khi mà đất nước đã gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình trên thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi vấn đề cải cách giáo dục được đề cập đến nhiều trong các cuộc họp gần đây của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tuy nhiên, giáo dục cũng là vấn đề đang được bàn luận sôi nổi trong dân chúng và đã được đề cập đến trong một thảo luận luận trực tuyến về phát triển nguồn nhân lực do Ngân hàng Thế giới và báo VietNamNet tổ chức cũng như được các độc giả trên blog của chúng tôi thảo luận.

Teachers in Timor-Leste – the Bridge to the Future

Joao dos Santos's picture

My gratitude and appreciation to all the teachers around the world for the wonderful work they do in contributing to education and development, in particular teachers who serve in Timor-Leste. Your worth has been recognized internationally since 1994 - today is your day, World Teachers' Day on October 5th. 

Teachers are just like a bridge to help students pass to their future.

Recently while visiting a few schools in Aileu, Ainaro and Liquica, I spoke to teachers, students and parents in villages about the profound difference teachers were making.

 

Fatima Cardoso, a 28 year old mother with seven children, lives in the high mountains of Aitutu village, Ainaro District about 84 kilometers from the capital Dili. Five of her children are now studying at school, She explained:

“Teachers are just like a bridge to help students pass to their future. I really appreciate the role of teachers. They help guide our children in the right direction. As parents we want something different for our children, we want our children to have a better education." 

From rice to robots: Is Vietnam's workforce ready for the future? Let us know what you think!

Christian Bodewig's picture

Cũng có ở Tiếng việt

As a member of the WTO since 2007 and located in the middle of fast-growing East Asia, Vietnam has earned a reputation as a smart place to invest. Its people are a major asset in attracting foreign investors: Vietnam can boast of its comparatively low wages and a large, young and hard-working labor force. Despite Vietnam’s success so far, it remains to be seen whether its workforce is ready for the next phase in the country’s development – to carry forward the transition from a largely agrarian to an industrialized economy.  Are Vietnam’s workers ready to move from low to high tech production? From rice to robots?

Từ lúa gạo đến rô bốt: Liệu Nhân lực Việt Nam đã sẵn sàng cho tương lai? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn!

Christian Bodewig's picture

Available in English

Nằm ở trung tâm của khu vực Đông Á đang phát triển nhanh chóng và chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ năm 2007, Việt Nam được biết đến như một điểm đến đầu tư khôn ngoan. Nguồn nhân lực chính là tài sản quý giá để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài: Việt Nam có thể tự hào về lực lượng lao động trẻ, đông đảo, chăm chỉ với mức lương tương đối thấp. Tuy đã tương đối thành công cho đến nay, câu hỏi được đặt ra là liệu nguồn nhân lực của Việt Nam đã sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước - chuyển đổi từ nền kinh kế nông nghiệp sang công nghiệp hóa - hay chưa. Người lao động Việt Nam đã sẵn sàng để chuyển từ sản xuất công nghệ thấp lên công nghệ cao chưa? Từ trồng lúa gạo sang chế tạo rô bốt chưa?

Recipe for economic growth in the Philippines: invest in infrastructure, education, and job creation

Rogier van den Brink's picture
The report says that a highly-educated, healthier and skilled workforce will enhance productivity.

Economic news coming from the Philippines is surprisingly positive, and this has not gone unnoticed in international circles, judging by the number of inquiries we—the World Bank economic team in Manila that I am now leading—are getting. Our GDP growth forecast for 2012 (included in the new Philippines Quarterly Update report) is a solid 4.6 percent, while the first quarter saw an even more respectable growth rate of 6.4 percent. Other good news: foreign direct investment doubled in the first quarter, exports were up by 18 percent, and two ratings agencies upgraded their outlook on the Philippines.

However, the economy faces two challenges going forward: it will need to defend itself against a global slowdown, and it will also need to create a more inclusive growth pattern—one that creates more and better jobs, because performance on job creation has not been part of the positive news coming from the Philippines for quite a while now.

Pages