Syndicate content

Financial Sector

Indonesia’s “continuing adjustment”

Alex Sienaert's picture


2013 has been a year of adjustment for Indonesia’s economy.  In the recent edition of the Indonesia Economic Quarterly report, the flagship publication of the World Bank Indonesia office, we asked the questions: what are the drivers of this adjustment and how should policy respond?

Minh bạch tài sản ở Việt Nam – Cần hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn

Huong Thi Lan Tran's picture

Available in English

Nếu bạn hỏi ai đó là điều gì hấp dẫn anh hay chị đến với Bangkok, bạn sẽ thường nghe câu trả lời đó là những món ăn đậm đà gia vị ngon tuyệt vời, những người Bangkok vui nhộn và hiều khách và một thành phố sống động kỳ lạ luôn tràn ngập ánh sáng mặt trời. Nhưng điều gì nữa đã đưa gần 40 chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng từ 15 quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, từ Bộ phát triển quốc tế Anh, từ các cơ quan của Liên hợp quốc và từ Ngân hàng thế giới, đến với Bangkok cuối tháng 3 vừa qua? Đó là sự quan tâm học hỏi xem việc kê khai tài sản công chức ở các nước trên thế giới được thực hiện như thế nào và làm thế nào để kê khai tài sản trở thành một công cụ hữu hiệu hơn trong phòng chỗng tham nhũng.

Cuộc hội thảo khu vực về minh bạch tài chính (minh bạch hóa tài sản) đã được Ban liêm chính thị trường tài chính và Sáng kiến thu hồi tài sản bị đánh cắp (Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)) của Ngân hàng thế giới tổ chức. Hội thảo này đã tạo ra cơ hội để chuyên gia các nước tham dự chia sẻ thông tin về thực hiện kê khai tài sản trong khu vực công của mỗi quốc gia, từ các quốc gia đã xây dựng hệ thống kiểm soát việc kê khai tài chính tương đối phát triển như Hàn Quốc và Thái Lan, hay các hệ thống mới được xây dựng như Đông Timor, và các hệ thống đã đạt được môt số kết quả nhất định như của Việt Nam và Trung Quốc. Các đại biểu đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm của mình, những khó khăn mà họ gặp phải và mong muốn được học hỏi lẫn nhau. Đối với Việt Nam, cùng với việc đánh giá 5 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, có một số thông điệp bổ ích có thể được nghiên cứu và áp dụng. 

World Bank opens largest set of development data --for free and in several languages

Claudia Gabarain's picture

Big news: the World Bank has launched an open data site with more than 2,000 financial, business, health, economic and human development statistics. Until now, most of this had been available only to paying subscribers. Not only that, but the site and indicators are also available in French, Spanish, and Arabic --with 330 indicators initially, but set to grow.

Thailand's economy in 2010: Growth in balance

Frederico Gil Sander's picture

In the years since the 1997/1998 Asian financial crisis, the Bank of Thailand (BoT) worked hard to build a heavy fortress around the nation’s financial sector. As a result, at a time when credit markets froze in developed countries and investors “fled to quality,” large amounts of capital still flowed into Thailand, where banks remained solid and well capitalized. Despite the financial strength brought by prudent policies, for the first time since the financial crisis, Thailand will see GDP and household consumption drop, and poverty could even increase in 2009. It is clear that the financial armor was insufficient to protect the economy from another crisis.

The culprit has been identified as Thailand’s excessive reliance on external demand, and talk of “rebalancing” growth towards domestic consumption and investment has become quite common (pdf). The idea of rebalancing makes some sense – but it can also be misleading. Let me explain.

Regional Finance Roundup: Is East Asia leading the world out of the crisis?

James Seward's picture

Given that Asia is now widely seen as leading the world out of the crisis, it is fitting that the role of Asia was more prominently recognized in the global economic system in the recent G20 meeting held in Pittsburgh.  Since we last looked in July, the outlook for the emerging markets of East Asia has continued to brighten.  The latest regional forecasts come from the Asian Development Bank in its Asian Development Outlook (pdf) published last week.  It points to “the rapid turnaround in [Asia’s] largest, less export-dependent economies” and predicts that “the regional economy is now poised to achieve a V-shaped rebound.”  These are very positive words indeed!  As the graph below shows, the ADB has in fact upgraded its growth forecasts for a number of economies for 2009.

Although the signs are pointing upwards, performance is still mixed in a number of key areas.

Pages