Syndicate content

Poverty

Bản đồ hóa chỉ số nghèo Việt Nam

Gabriel Demombynes's picture
Also available in: English

Chúng tôi vừa ra mắt trang web MapVietnam tại địa chỉ www.worldbank.org/mapvietnam/ trong đó cung cấp số liệu kinh tế xã hội cấp tỉnh và huyện của Việt Nam. Mục đích của trang web là cung cấp thông tin cho các phóng viên, các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, và tất cả những người dân cần thông tin về tình hình kinh tế xã hội tại địa phương. Bản đồ sẽ cung cấp các thông tin đa dạng về Việt Nam mà nếu chỉ nhìn vào con số thống kê tổng hợp thì rất khó để hình dung. Thông tin trên trang web được cung cấp cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Mapping Vietnam’s Poverty Indicators

Gabriel Demombynes's picture
Also available in: Tiếng Việt

We just launched the new MapVietnam website at www.worldbank.org/mapvietnam/ which provides access to socioeconomic data at the province and district level in both English and Vietnamese. The site is intended to be a resource for journalists, policymakers, researchers, and citizens looking for information on social and economic situations at a local level. The maps illustrate Vietnam’s wide diversity, which can be lost in aggregate statistics.  It is available in both English and Vietnamese.

跟踪监测城市化:大数据如何推动制定相关政策确,确保城市增长造福贫困人口

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: English
 Measuring a Decade of Spatial Growth

每一分钟,东亚地区都有数十人从农村迁往城市。

随着人口大规模迁移,世界上形成了一些超大城市,如东京、上海、雅加达、首尔、马尼拉等,也形成了若干中小城市。

使用清洁饮水到乘坐每天上下班高峰时段在各城市间运送数以百万计人口的高铁,这一转变对人们生活和生计的方方面面产生了影响。

人们之所以迁往城市,是为了寻找更好的工作,改善生活状况。不过,城市化也伴随着风险,这些风险有可能延长贫困期,导致机会缺乏,不能改善未来发展前景。

城市一旦建成,城市形态和土地利用模式就锁定下来,后代难以更改。现在城市化相关工作,可避免今后花几十年时间和大量资金来修正错误。

World Bank Vice President for East Asia Invites the Public to Discuss the Future of Vietnam

Axel van Trotsenburg's picture
World Bank Vice President for East Asia Invites the Public to Discuss the Future of Vietnam

World Bank Vice President for East Asia and Pacific Axel van Trotsenburg invites everyone to join a discussion on how Vietnam can achieve the objective of becoming a modern, industrialized nation in the next decades.

We Children Can Help Other Children Too

Mateo Fernandez's picture
Also available in: Bahasa Indonesia​Hi, my name is Mateo. I am 9 years old. Every night my mom reads me a story.  Many times she tells me a story about how some boys are fortunate to be born rich, and some are not. My mom always reminds me that I am among the fortunate.  My mom helps a program called the Program Keluarga Harapan that teaches less fortunate mothers to educate their kids. The less fortunate mothers work extra hard, because they want their children to have a better future than them.

Ketika Anak-Anak Membantu Sesama

Mateo Fernandez's picture
Also available in: EnglishHalo, nama saya Mateo. Umur saya 9 tahun. Tiap malam Ibu selalu membacakan cerita. Katanya di dunia ini ada anak-anak yang beruntung karena lahir dari keluarga mampu, ada pula yang tidak. Menurut Ibu saya termasuk di antara mereka yang beruntung. Ibu bekerja membantu sebuah program yang diberi nama Program Keluarga Harapan. Program ini membantu mengajarkan para ibu dari keluarga tidak mampu bagaimana mendidik anak-anaknya. Ibu dari keluarga tidak mampu harus bekerja ekstra keras, karena mereka mau anak-anaknya punya masa depan yang lebih baik.
 

Philippines: One Year after Typhoon Haiyan: Social Protection Reduces Vulnerabilities to Disaster and Climate Risks

Mohamad Al-Arief's picture
  • Countries can respond to natural disasters better and assist victims faster if  social protection systems are in place
  • Social protection systems have a role  in addressing the human side of disaster and climate risks.
  • Global collaboration on mitigating disaster and climate risk through social protection systems  facilitates solutions
Social protection specialists, disaster risk managers, risk finance practitioners and climate change experts at the World Bank Group sat down together recently to discuss the role of social protection systems in addressing the human side of disaster and climate risks.
 
Together with government counterparts and donor partners, they extracted lessons and came out with a compelling message: countries can respond to natural disasters better and assist victims faster if robust social protection systems are in place.

Realizing the hopes of unemployed youth in Papua New Guinea

Walai Punena Jacklyn Tongia's pictureI met Gilford Jirigani at a workshop in Port Moresby a few months ago. What struck me about him was his natural confidence and poise as he captured the audience’s attention - including mine-as he told us how one project changed his life. He went from being an unemployed kid, down and out and unclear about his life in the city, to eventually becoming one of the pioneers of a youth program aimed at increasing the employability of unemployed youth in Port Moresby in 2012.

Vietnam’s long-term growth performance: A comparative perspective

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: Tiếng Việt


Vietnam has achieved remarkably high and inclusive GDP growth since the late 1980s. GDP growth per capita increased three-and-a-half-fold during 1991-2012, a performance surpassed only by China. The distribution of growth has been as remarkable as its pace: the bottom 40% of the population’s share in national income has remained virtually unchanged since the early 1990s, ensuring that the rapid income gains got translated into shared prosperity and significant poverty reduction.

GDP growth, however, has been operating on a lower trajectory since 2008. This has led to questions regarding the sustainability of the growth process, and, with it, Vietnam’s ability to bounce back to about 7-8% per capita growth. Analysts have voiced concerns over declining total factor productivity growth and growing reliance on capital accumulation. Moreover, a number of competitiveness issues routinely get raised by private investors, including: a widening skills gap, limited access to finance, relatively high trade and transport logistics costs, an overbearing presence of the SOEs, and heavy government bureaucracy that makes it difficult for businesses to operate in Vietnam.

Tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam: Góc độ so sánh

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: English


Kể từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao với lợi ích bao trùm. GDP bình quân đầu người tăng 3,5 lần trong giai đoạn 1991-2012 — chỉ sau Trung Quốc. Cùng với tốc độ tăng trưởng, phân bố tăng trưởng cũng là một thành tích rất đáng ghi nhận: phần thu nhập quốc gia dành cho nhóm 40% dân nghèo nhất hầu như không thay đổi kể từ đầu thập kỷ 1990 tới nay, điều này đảm bảo rằng tăng trưởng kinh tế được phân phối cho mọi tầng lớp và giảm nghèo một cách đáng kể.

Tuy nhiên, kể từ 2008, tăng trưởng GDP đã đi theo một quỹ đạo thấp hơn. Qua đó đã nảy sinh một số câu hỏi về mức độ bền vững của tăng trưởng và liệu Việt Nam có thể khôi phục mức tăng GDP bình quân đầu người 7-8% hay không. Các nhà phân tích quan ngại về xu thế giảm tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp và mức độ phụ thuộc ngày càng nhiều vào tích tụ vốn. Thêm vào đó, các nhà đầu tư tư nhân cũng thường xuyên nêu các vấn đề liên quan đến năng lực cạnh tranh như kỹ năng ngày càng thiếu, khó tiếp cận vốn, chi phí thương mại và kho vận tương đối cao, độc quyền của các doanh nghiệp nhà nước và bộ máy hành chính cồng kềnh gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

Pages