Syndicate content

Private Sector Development

ประเทศไทยเดินหน้าปฏิรูป เพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

Ulrich Zachau's picture
Also available in: English


เจ้าของธุรกิจไทยในเชียงใหม่อาจเปิดรีสอร์ทเพื่อบริการลูกค้าในประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยว เขาอาจจะใช้เวลาสองเดือนเพื่อจัดตั้งธุรกิจหลังจากที่เขาหาสถานที่ พนักงานและจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจได้แล้ว โดยรวมแล้วการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น 

ในขณะเดียวกัน ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเวียดนามและสนใจที่จะมาลงทุนเปิดร้านอาหารโดยมีงบลงทุน 3 ล้านบาทในไทยก็มีประสบการณ์ที่ต่างออกไป เธอพบว่าการจัดตั้งธุรกิจทำได้ไม่ง่ายนัก เว็บไซต์ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย และมีเรื่องเอกสารประกอบการจัดตั้งธุรกิจที่ทำให้เธอกังวลใจ การได้ใบอนุญาตทำงานและการได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจก็ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ 


Thailand steps up reforms to make doing business easier

Ulrich Zachau's picture
Also available in: ภาษาไทย

A Thai business owner in Chiang Mai might open a small resort serving local people as well as tourists. It would probably take him about two months to set up his business after finding the location, staff and getting the company registered. He would find it reasonably easy to start his business.    

At the same time, a foreign investor living in Vietnam and considering whether to invest 3 million baht in Thailand to start a restaurant might have a different experience. She would likely find the process a bit complex and challenging. Most websites with the relevant information are written in Thai, the paperwork involved in registering a company can be pretty daunting for foreigners, and getting work permits and a business license can take longer than expected.

Firing up Myanmar’s economy through private sector growth

Sjamsu Rahardja's picture
Workers at a garment factory
Myanmar’s reintegration into the global economy presents it with a unique opportunity to leverage private sector growth to reduce poverty, share prosperity and sustain the nationwide peace process.
 
For much of its post-independence period, Myanmar’s once vibrant entrepreneurialism and private sector was stifled by economic isolation, state control, and a system which promoted crony capitalism in the form of preferential access to markets and goods, especially in the exploitation of natural resources. Reflecting this legacy, private sector firms are still burdened with onerous regulations and high costs, dragging down their competitiveness and reducing growth prospects.
 

Maintaining momentum in Myanmar

Axel van Trotsenburg's picture

Myanmar is undergoing a historic transition. After decades of armed conflict and economic stagnation, the country is beginning to make important strides toward realizing its potential and the aspirations of its people.

Our engagement in Myanmar started more than 60 years ago when it became a member of the World Bank, soon after gaining independence from British rule.

Back in 1955, the Bank’s first economic report stated: “the lack of security remains a disrupting influence on the economic life of the country” while “the long term economic potentials are bright” on account of its moderate population growth and abundant natural resources. It also noted the importance of “encouraging private sector enterprise to improve the standard of living of the people”— these are topics that continue to resonate in today’s development discourse.

In the early 1950s, Myanmar’s GDP per-capita was comparable to that of Thailand, Korea, and Indonesia.  Like others in the region, Myanmar was coming out from colonial rule and a period of struggle. Sixty years on, Myanmar has a per capita GDP just above $1,100, less than one third the average for ASEAN countries and one of the lowest in East Asia.

The good news is that Myanmar has begun the catch up process. Major political and economic reforms since 2011 have increased civil liberties, reduced armed conflict, and removed constraints to trade and private enterprise that long held back the economy.

从农田到餐桌:改善中国的食品安全

Garo Batmanian's picture
Also available in: English
由于最近发生的严重削弱国内品牌的食品恐慌事件,中国企业所面临的一项挑战就是重新夺回巨大的国内食品市场。

根据最近的一项调查,在发生了若干严重的食品安全事件之后,大约64%的中国人认为食品安全是影响他们日常生活的头等大事,需要政府采取紧迫的行动。

中国政府正在很认真地考虑这些关切,并在其食品控制体制内启动了重要的改革。它在2009年公布了一项新的《食品安全法》,并在2013年成立了一个新的食品安全权威机构,以处理这类问题。这种改革目前正在向省和地方层面推进。这些改革最终将影响超过100万国家官员,重组十多个政府部委,修订超过5,000个法规。它们将全面改革食品控制体制,引进新的有关食品安全的全球最佳做法政策。

From farm to chopsticks: Improving food safety in China

Garo Batmanian's picture
Also available in: 中文
A challenge for Chinese businesses is to re-capture the vast domestic market owing to the recent food scares that have seriously undermined the domestic brands.

After several high-profile food safety incidents, according to one recent survey, around 64% of Chinese consider food safety as the number one priority that affects their daily lives and requires immediate action by the government.

The Chinese government is taking these concerns very seriously and has launched important reforms in its system of food control. It promulgated a new Food Safety Law in 2009, and created a new food safety authority in 2013 to deal with these issues. These reforms are now rolling out to provincial and local levels. These reforms will eventually affect more than one million state officials, restructure more than a dozen government ministries, and revise more than 5,000 regulations. The reforms will result in a complete overhaul of the food control system and introduction of new global best practice policies for food safety.

Indonesia’s “continuing adjustment”

Alex Sienaert's picture


2013 has been a year of adjustment for Indonesia’s economy.  In the recent edition of the Indonesia Economic Quarterly report, the flagship publication of the World Bank Indonesia office, we asked the questions: what are the drivers of this adjustment and how should policy respond?

Myanmar: Thoughts Aboard the Yangon Circular Railway Train

Kanthan Shankar's picture

The Yangon Circular Railway is the local commuter rail network in Yangon, Myanmar. In this recording, World Bank Country Manager Kanthan Shankar boards the train on a three-hour ride around the city. "You see a panorama of life unfolding before you and you feel a part of the picture," he says, reflecting on the daily lives of the people in Yangon, "There's a huge opportunity for commerce and private sector growth. Yangon and Myanmar is lucky that it has basic infrastructure in place. It's a matter of rehabilitating these and aiming for a smoother ride to pave the way for commerce,"

 
Watch Kanthan's video blog:

Road to prosperity: five ways Mongolia can improve the quality of its infrastructure spending

Zahid Hasnain's picture
Also available in: Mongolian

Financed by the mining boom, government spending on new infrastructure in Mongolia has increased 35-fold in the past 10 years. But you would not know this from driving the pot holed streets of Ulaanbaatar or inhaling the smog filled air of the city, particularly in the ger areas.

A new World Bank report I co-authored examines why this increased spending is not resulting in equivalent benefits for the citizens of Mongolia in terms of better roads, efficient and clean heating, and improved water and sanitation services.

Pages