Syndicate content

Urban Development

Indonesia: Turning to unity for rebuilding communities after natural disasters

George Soraya's picture
Also available in: Bahasa IndonesiaFollowing the massive earthquake in Jogjakarta, Indonesia, in 2006, the city and surrounding areas were faced with having to build or rehabilitate about 300-thousand homes.

The government had the option of hiring 1,000 contractors to build 300 houses each.  Or we could have 300 thousand people working to build one house each - their own homes. 

With the Government of Indonesia in the lead, we took the latter approach in supporting Indonesia’s efforts to rebuild communities. This is the REKOMPAK way.

Việt Nam có thể học hỏi được gì từ Singapore về quản lý rủi ro ngập lụt

Linh X. Le's picture
 Toàn cảnh công viên Bishan-Ang Mo Kio, Singapore. Ảnh: Stefan/Flickr

Đối với người dân Việt Nam, đất nước Singapore không chỉ là một "con rồng Châu Á" mà còn rất gần gũi nhờ mối quan hệ thân mật giữa lãnh đạo nước nhà với Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, người đứng đằng sau tất cả những thành công của Singapore ngày nay. Là biểu tượng của sự hiện đại và văn minh, đặc biệt với điều kiện tài nguyên thiên nhiên hạn chế, Singapore là mô hình đáng để Việt Nam học tập trên con đường phát triển theo hướng cạnh tranh, bền vững và văn minh.
 

中国城市可以从新加坡借鉴哪些经验?

Wanli Fang's picture
Also available in: English
新加坡Marina海湾的再开发项目将河道的一部分改造成水库。摄影: 10 FACE/Shutterstock

上周,我有幸参加了新加坡城市周活动。一同参加本次活动的还有世行驻华代表处的其他同事以及来自中国政府和参与世行项目的城市代表。对我们参会者而言,此行可以说是开阔眼界,使我们更清晰地了解到综合性的城市规划方法对构建可持续城市所起的重要作用,并为我们提供了诸多可推广的经验。这些经验稍加调整后即可为实现不同城市自身发展的目标提供实用的解决方案。以下几点经验供大家参考:
 
发展战略以人为本
 
要做到这一点,需要城市规划人员时刻关注市民对城市空间的日常体验,并通过公众参与请市民在决策过程发挥作用。譬如,在许多城市,公共交通被视为一种低端且不具备吸引力的出行方式,即便在交通拥堵严重情况下,公交载客量增长也停滞不前。但在新加坡,2014年公共交通在各种出行方式中的占比高达三分之二。在该市,乘坐地铁出行不仅舒适而且高效,因为各种公交工具和线路之间的换乘很方便,有明确的标识指引系统,换乘站点之间建有配备空调的连接走廊,并且为老年乘客和行动不便的乘客配置了考虑周到的空间设计和服务设施。此外,地铁站与主要零售和商业设施以及其它公共服务设施融合在一起,从而大大减少了最后一公里的连接问题。
 

What can Chinese cities learn from Singapore?

Wanli Fang's picture
Also available in: 中文
One of Singapore’s latest redevelopment projects included the construction of a freshwater reservoir. Photo: 10 FACE/Shutterstock

Last week, I had the opportunity to attend the Singapore Urban Week along with other colleagues from the World Bank Beijing office, as well as delegates from China’s national government and participating cities. For all of us, this trip to Singapore was an eye-opening experience that highlighted the essential role of integrated urban planning in building sustainable cities, and provided practical solutions that can be readily adapted to help achieve each city’s own development vision. A couple of key lessons learned:

Putting people at the center of development strategies

This is only possible when planners always keep in mind people’s daily experience of urban space and invite them as part of decision-making process through citizen engagement.

For instance, in many cities, public transit has been perceived as a low-end, unattractive option of travel, causing ridership to stagnate despite severe traffic congestion. But in Singapore, public transit accounts for 2/3 of the total travel modal share in 2014. Moving around the city by metro is comfortable and efficient because transfers between different modes and lines are easy, with clear signage of directions, air-conditioned connecting corridors, and considerate spatial designs and facilities for the elderly and physically-challenged users. In addition, metro stations are co-located with major retail and commercial activities and other urban amenities, significantly reducing last-mile connectivity issues.

2004: Digging deep on mining

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian

Continuing our series of blogs looking at the 25 year partnership between Mongolia and the World Bank, today we examine 2004, the year Mongolia’s growth rate accelerated to 10.4%.  After 15 years, real GDP per capita had finally passed the level of 1989. The country was in the midst of a mining boom, and that sector took center stage in 2004. 

Mongolia Mining Sector: Managing the Future assessed the “medium-term growth potential of Mongolia's non-fuel minerals industry, and its potential contribution to economic growth, poverty reduction, and regional development.”  The study, based on field work undertaken in 2003, took a broad approach, examining potential constraints and investor perceptions, and then recommended options to improve industry management and the investment climate. Recommendations urged mining companies to support social programs that benefit the surrounding communities, and the government to establish and maintain adequate infrastructure to meet the mining sector’s growth. “The government should address the challenges associated with mining for growth, namely, preventing the development of unsustainable fiscal policy and mounting debt; avoiding rent-seeking behavior, and, overcoming absorptive capacity constraints and adverse impacts on non-mineral exports.”

2004: Уул уурхай илүү гүн нэвтэрье

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Монгол улс болон Дэлхийн Банкны 25 жилийн хамтын ажиллагааны түүхийг эргэн харж байгаа цувралынхаа энэ удаагийн дугаараар бид 2004 оныг авч үзнэ. 2004 онд Монголын эдийн засгийн өсөлт 10.4 хувьд хүрсэн юм. 15 жилийн дараа нэг хүнд ногдох орлого 1989 оны түвшинд очлоо. Монгол уул уурхай ид цэцэглэж, 2004 оны гол салбар уул уурхай байлаа.

“Монголын Уул уурхайн салбар” судалгаанд өгүүлснээр улс орны ирээдүйг удирдах чиглэл нь “олборлох аж үйлдвэрийг хөгжүүлж Монголын дунд хугацааны өсөлтийг бий болгох, ингэснээр эдийн засгийн өсөлтөд түлхэц болж, улмаар ядуурлыг бууруулах, бүс нутгийн хөгжлийг хангах” гэсэн байдаг. Энэ судалгаа нь 2003 онд хийгдсэн бөгөөд хөрөнгө оруулагчдын боломжит бүх хандлагыг дүгнэн үзэж, уул уурхайн салбарын менежмэнтийг сайжруулах болон хөрөнгө оруулалтын орчинг бүрдүүлэх зөвлөмж өгсөн. Мөн уул уурхайн компаниуд орон нутгийн иргэдэд  хүртээмжтэй байж нийгэмд чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг дэмжих, төр засгийн зүгээс уул уурхайн салбарын өсөлтийг хангахуйц дэд бүтцийг бий болгохыг бас зөвлөсөн. "Уул уурхайн салбарын өсөлтийг хангахад шаардлагатай асуудлуудыг Засгийн газар шийдэх ёстой, тухайлбал, санхүүгийн тогтворгүй бодлого баримтлахаа больж, нэмж өр тавихгүй байх, байгалийн баялгийг хэт хянахгүй  байх, хилээр нэвтрэх явцад байгаа хязгаарлалт, эрдсийн бус экспортод үзүүлж байгаа сөрөг нөлөө харж үзэх”-ийг дурдсан байдаг.

‘I matter’: giving unemployed young Papua New Guineans a second chance

Tom Perry's picture

Young people account for almost half of Papua New Guinea’s population and comprise a large part of the urban poor. In the capital, Port Moresby, an increasing number of young people are leaving school without the necessary skills for entry-level jobs.

The Urban Youth Employment Project (UYEP) provides disadvantaged young people (aged between 16 and 35) in Port Moresby with life skills and employment training to increase their chances of finding long-term employment, also the motivation to make a fresh start in life. To help meet immediate economic needs, the project is also providing temporary employment opportunities.

Reflections from the field: On the road with communities in Myanmar and Laos (Part 1)

Susan Wong's picture

So I just returned from a terrific mission to Myanmar and Laos, two countries experiencing strong annual growth rates, and both facing challenges of making rapid growth inclusive and just for all its citizens.

Bộ mặt mới của TP. Hồ Chí Minh: Giải pháp phát triển bền vững đang thay đổi thành phố như thế nào

Madhu Raghunath's picture
Also available in: English


Khi đến thăm thành phố Hồ Chí Minh lần đầu cách đây 3 năm tôi cố hình dung hình ảnh thành phố lấy từ các bộ phim của Hollywood với các tòa nhà nhìn ra bốn phía theo kiểu kiến trúc Pháp, những hàng cây được trồng thẳng hàng gọn ghẽ, những đường phố dài và các món ăn địa phương hấp dẫn.

How Ho Chi Minh City got a facelift: sustainable development solutions are changing a city

Madhu Raghunath's picture
Also available in: Tiếng ViệtWhen I visited Vietnam for the first time three years ago, I imagined a Ho Chi Minh City out of Hollywood movies, with panoramic buildings of French architecture, tree-lined, long boulevards and the melting pot of Indochine cuisine.

After I began working in the city as an urban professional in 2012, I quickly learned to see it as much more: a vibrant, young, hip and energetic city with a vision and determination to become a leading metropolis in East Asia, not just in Vietnam, one of the fastest-growing emerging economies in the region.

And it has taken all the right steps just to do that, combining infrastructure development with social services to make sure the city is more livable and growth more sustainable. As the World Cities Day approaches, I thought it would be useful to share the city’s experience with the world. 
 

Pages