Syndicate content

Water

Philippines: Shattering the Myths: It’s Not Tough to Build Green

Maria Teresita Lacerna's picture
Solar panels on the Tiarra houses in an affordable housing community in Batagas, south of Metro Manila, are expected to contribute to 32 percent savings in energy.

Buildings now dot the skyline of Bonifacio Global City in Metro Manila, which hosts, among others, the offices of the World Bank and the International Finance Corporation.  Who would have thought that this former military camp could be transformed into a bustling economic center in less than ten years?  And, with the rise of commercial buildings and residential condominiums following the area’s fast-paced growth, we see a growing demand for electricity that causes stress on the environment and resources. 

Mở rộng chương trình vệ sinh môi trường tại Việt Nam

Parameswaran Iyer's picture
Also available in: English
Một người dân ở Hòa Bình vui mừng khi xây được nhà vệ sinh mới. Ảnh: Chương trình Nước và vệ sinh mội trường của Ngân hàng Thế giới.


Vệ sinh môi trường mang lại nhiều lợi ích như giảm chi phí chữa bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường an toàn cho phụ nữ và các em gái, đó là chưa kể đến những ích lợi kinh tế tuyệt vời mà vệ sinh mang lại. Nhưng nếu muốn tận dụng được hết những lợi ích đó thì cần phải có các cách tiếp cận mới áp dụng trên qui mô rộng và thúc đẩy tiếp cận bình đẳng. Như Eddy Perez, Chuyên gia trưởng về vệ sinh môi trường, Chương trình Nước sạch và Vệ sinh của Ngân hàng Thế giới, đã chia sẻ trong blog gần đây gây về quá trình loại bỏ bất bình đẳng và giúp mọi người đều có thể tiếp cận dịch vụ đòi hỏi một sự chuyển đổi và từ bỏ cách làm theo lối mòn cũ. (Đọc bài viết bằng Tiếng Anh: Tại sao và bằng cách nào các nước có thể phấn đấu hoàn thành mục tiêu vệ sinh nông thôn cho toàn dân vào năm 2030) và Khắc phục cung ứng dịch vụ vệ sinh cho người nghèo tiến tới hoàn thành mục tiêu kép).

Taking Sanitation to Scale in Vietnam

Parameswaran Iyer's picture
Also available in: Tiếng Việt
A resident in Hoa Binh Province is happy with his newly built toilet. Photo: World Bank’s Water and Sanitation ProgramSanitation brings numerous benefits such as reducing the burden of disease, improving quality of life, promoting the safety of women and girls, not to mention the excellent economic investment that sanitation represents. Yet, to realize these benefits, new approaches are needed that work at scale and promote equality of access. As Eddy Perez, Lead Sanitation Specialist at the World Bank’s Water and Sanitation Program, recently highlighted in his excellent blog posts, eliminating inequalities and achieving universal access requires transformational change and a departure from ‘business as usual’. (Read ‘How and Why Countries are Changing to Reach Universal Access in Rural Sanitation by 2030’ and ‘Fixing Sanitation Service Delivery for the Poor to Meet the Twin Goals’).

Philippines: Owning a Toilet is a Sign of Progress

Karl Galing's picture

In the quiet village of Bantayanon in Negros Occidental, Ligaya Almunacid showed off her new toilet.  “This is my dream toilet,” she told us. Hers is not the typical structure made of palm-thatched roof and walls commonly seen in the area, but rather made of concrete hollow blocks with galvanized iron roofing. 
 
The 48-year old lady was all smiles throughout our conversation, telling us what she liked about the toilet. “I wanted my toilet to be durable especially since our house sits in the middle of a flood-prone area.” Ligaya recalled how difficult it was in the past when her family had to share their neighbor’s toilet, or take the risk of getting bitten by snakes in the field just to relieve themselves.  On closer examination, it would seem that she made the right decision in building a hygienic and resilient structure in securing her family’s health and welfare.

How to provide clean water in rural areas: an example from Vietnam

Hoang Thi Hoa's picture
Also available in: Tiếng Việt


Two kids wash their hands with clean water. Their home in Thai Binh Province, Vietnam got access to clean water in 2011. Watch video: Providing clean water in rural areas: an example from Vietnam

Despite Vietnam’s significant economic growth in recent years, there continues to be a gap between urban and rural areas when it comes to access to clean water and hygienic sanitation facilities. Many poor households in rural areas still do not have access to clean water or to a toilet. During one of our earlier field visits for the Red River Delta Rural Water Supply and Sanitation (RRDRWASS) project which began almost 10 years ago, I was struck by what a lady from a community told me. She questioned why people in urban areas have access to good water supply and sanitation services while those in rural areas do not. She said that compared to urban residents, perhaps people in rural areas were happy with a lower level of service and that the demand for better services was simply not there.

At first I thought that she might be right but I later came to realise that this is not the case. There is demand for improved services in rural areas, and more importantly, people have a fundamental right to have access to those services.

So what are the reasons for the gap?

Cấp nước sạch cho khu vực nông thôn: Bài học từ Việt Nam

Hoang Thi Hoa's picture
Also available in: English


Hai cháu bé đang rửa tay bằng nước sạch. Gia đình các cháu ở huyện Thái Bình bắt đầu có nước sạch từ năm 2011.Xem video: Cấp nước sạch cho khu vực nông thôn: Bài học từ Việt Nam

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam đã có bước tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây nhưng vẫn còn khoảng cách giữa khu vực nông thôn và thành thị trong việc tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường. Rất nhiều hộ gia đình nghèo ở nông thôn ngày nay vẫn chưa có nước sạch hoặc nhà vệ sinh.

Trong một chuyến khảo sát thực tế trong khuôn khổ Dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng (RRDRWASS) khởi động gần 10 năm trước, những gì mà một người phụ nữ tại đây nói với tôi đã thực sự làm tôi suy nghĩ. Cô thắc mắc vì sao dân cư ở thành thị có thể tiếp cận nguồn nước sạch và các dịch vụ vệ sinh với chất lượng tốt trong khi người dân ở các vùng nông thôn lại không thể. Cô ấy nói có lẽ do người dân ở khu vực nông thôn sẵn lòng sử dụng dịch vụ chất lượng thấp so với người dân ở khu vực thành thị, và đơn giản là họ không có nhu cầu phải cải thiện chất lượng cao hơn.

Lúc đầu tôi nghĩ có thể cô ấy đúng nhưng sau đó tôi nhận ra vấn đề không phải như vậy. Người dân ở khu vực nông thôn hoàn toàn có nhu cầu về các dịch vụ với chất lượng tốt hơn, và quan trọng hơn, được tiếp cận với những dịch vụ này là một quyền cơ bản của con người.

Vậy lí do dẫn đến sự chênh lệch này là gì?

Improving access to water services in Metro Manila through an output-based approach

Ana Silvia Aguilera's picture
Video Platform Video Management Video Solutions Video Player

Last month, during a visit to the Philippines I had the opportunity to meet some of the 28,000 families* whose lives have been changed by the Manila Water Supply Pilot Project.

We visited Southville in Barangay San Isidro in the Rodriguez Municipality.  This neighborhood was built from a government-financed housing project that resettled about 10,000 poor households. They used to be informal settlers, some living along the Manggahan floodway or Pasig River that were affected by the flood caused by typhoon Ondoy (International name: Ketsana).

保持良好健康状况之秘诀:安全饮水和环境卫生

Patricio V. Marquez's picture

Available in English

今年世界水日(3月22日)前夕,一些公众健康方面的消息称,人的健康与患病后的医疗保健无关,而是与可提高人们尤其是贫困人口健康水平、生产能力以及生活质量的关键投资有关。
 

2012年联合国儿童基金会和世界卫生组织联合报告《饮用水和环境卫生方面取得的进展》指出,2010年年底,全球有61亿人(占全球总人口89%)用上了更清洁、更安全的饮用水。这意味着与此相关的千年发展目标较之2015年这一最后期限已大幅提前完成。该报告还预测说,到2015年,全球92%的人口将用上更清洁、更安全的饮用水。
 

但是,不太好的消息是,全世界只有63%的人口用上了条件更好的环卫设施。预计到2015年,这一数字将仅会增加到67%,大大低于千年发展目标中设定的75%这一分项目标。目前,全世界有25亿人缺少条件更好的环卫设施。该报告重点指出,这些数字显示,全世界各地区和各国之间以及各国国内各地方之间存在巨大差距(如撒哈拉以南非洲地区仅有61%的人口用上了安全饮水)。
 

Looking to the skies in Kiribati—La Niña and rainfall variability in the Central Pacific

Carlo Iacovino's picture
Rainfall is essential to recharge the freshwater lens that lies beneath coral atolls in Kiribati. Without it, the i-Kiribati people would not be able to grow plants and crops vital to their livelihood.

Freshwater can be extremely scarce in the Republic of Kiribati, home to over 100,000 people scattered across 22 islands in the Central Pacific. Each year after a long dry season, significant rainfall is generally expected to arrive during November or December. Yet over the last few months only a tiny amount of rain has fallen. The islands are dry.

This is consistent with forecasts that predict La Niña conditions will result in below normal rainfall during the 2010-11 wet season across the Gilbert Islands of Kiribati.

Pages