Syndicate content

Add new comment

Submitted by trung on
Vấn nạn này thưc ra đã là một vấn đề nan giải từ lâu lắm rồi chứ ko phải cứ cuối năm này cuối năm kia tổng kết một lần. Cái này lỗi của người hối lội lẫn đưa hối lộ tạo điều kiện cho nạn đút lót ngày càng nở rộ. Việc mua chức, mua quyền...vẫn diễn ra. Thực sự nhức nhối