Syndicate content

June 2018

Bigger tobacco taxes for better health outcomes in the Pacific Islands

Sutayut Osornprasop's picture


The issue

Data compiled over the past two decades has found that all four major non-communicable diseases (NCDs) in Tonga are on the rise – diabetes, cardiovascular disease, cancer, and respiratory diseases. According to the latest WHO data, NCDs accounted for four out of five leading causes of deaths in Tonga, which is among the highest in the Pacific.

The increase in risky behaviors such as smoking, poor diet, harmful alcohol intake, and physical inactivity are acknowledged as the major contributing factors to the rise in NCDs in Tonga. Almost one in two men smoke, and smoking appears to be increasing among young women in Tonga. These are all strongly linked to ‘unhealthy environments’, and require complementary policies, regulations and legislation interventions. 

Completing the storytelling ‘circle’: a VR project goes home

Tom Perry's picture
Development organizations & NGOs need powerful stories to help people connect with their work. Yet how do communities feel after their stories have been shared?

After leading the production of a climate change Virtual Reality production in Fiji and returning it to communities, Tom Perry, the World Bank's Team Leader for Pacific Communications, shares his thoughts.

5 điều cần làm để chấm dứt ô nhiễm nhựa

Anjali Acharya's picture
Also available in EnglishQue hút bằng nhựa là một trong những chất thải bằng nhựa hàng đầu trong các đại dương, và chúng không thể tái chế được. © Kanittha Boon/Shutterstock
 
Các báo đưa nhiều tin buồn. Một con cá voi hoa tiêu đực bị chết và dạt vào bãi biển ở Thái Lan vì đã nuốt 80 túi nilon; hình ảnh về những con rùa mắc trong 6 cái vòng nhựa, một con cá ngựa nhỏ xíu cuộn đuôi vào một cái tăm bông bằng nhựa. Các sản phẩm nhựa trôi dạt hàng ngày trên các bãi biển toàn thế giới – từ Indonesia đến bờ biển tây Phi, và các con kênh trong các thành phố ngày càng tràn ngập chất thải nhựa.

Nhưng cả thế giới bắt đầu chú ý đến điều đó và các nước, các doanh nghiệp, người dân, cộng đồng đã bắt đầu hành động. Từ cấm, đánh thuế các sản phẩm nhựa dùng một lần đến đầu tư vào thu gom rác thải và các chính sách làm giảm số bao bì bằng nhựa và dọn vệ sinh bãi biển. Chúng ta đang cố gắng cai nghiện thói quen dùng nhựa, làm cho cuộc sống và hành tinh lành mạnh hơn.