Syndicate content

Vietnam

Women at work in East Asia Pacific: Solid progress but a long road ahead

Victoria Kwakwa's pictureEast Asia Pacific’s (EAP) strong economic performance over the past few decades has significantly benefited and empowered women in the region, bringing better health and education and greater access to economic opportunities. To celebrate International Women’s Day, we are featuring 12 women in the region who embody the advancements women have made in EAP, despite the many barriers that remain for them at work.

Surpassing all other developing regions, EAP’s female-to-male enrollment ratio for tertiary education is currently 1.2, with the ratio of secondary education access nearly equal for girls and boys. But in the workplace, the share of women working in EAP is at 62% versus 78.9% for men, a gap that has not narrowed over the past four years.

Cởi trói năng lực cạnh tranh: Tại sao lại đầu tư ở nông thôn Việt Nam?

Christine Qiang's picture
Availalbe in: English

Với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội ở Việt Nam, Đồng Tháp chưa hẳn là địa phương đầu tiên họ nghĩ đến. Nằm sâu ở miền Tây Nam Bộ, Đồng Tháp được coi là vùng xa - để lái xe từ sân bay gần nhất đến đó cũng phải mất ba tiếng. Cơ sở hạ tầng giao thông tương đối kém, mà mới gần đây vẫn còn phức tạp do không đủ cầu bắc qua dòng Cửu Long. Đây là địa phương nổi tiếng vì thủ tục hải quan chậm trễ, có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng.

Trí tuệ nhân tạo và đô thị thông minh: quy vùng thành phố Hồ Chí Minh

Ran Goldblatt's picture
Quy hoạch phân khu theo thửa đất (Nguồn: https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn)

Công nghệ ngày nay có thể làm được những điều khiến ta kinh ngạc. Hàng ngày, các vệ tinh cung cấp ảnh chụp bất cứ nơi nào trên trái đất và ta có thể huấn luyện máy tính làm công tác xử lý khối lượng dữ liệu vô cùng lớn đó và đưa ra các thông tin và kết quả phân tích chi tiết. Đây chỉ là một trong những ví dụ về những việc mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm được. AI không chỉ giúp ta đọc ảnh chụp từ bên ngoài không gian; nó còn có thể giúp cải thiện cuộc sống của chúng ta.

Five lessons in infrastructure pricing from East Asia and Pacific

Melania Lotti's picture
Photo: © Dini Sari Djalal/World Bank

In the infrastructure domain, “price” is a prism with many façades.
 
An infrastructure economist sees price in graphic terms: the coordinates of a point where demand and supply curves intersect.
 
For governments, price relates to budget lines, as part of public spending to develop infrastructure networks.
 
Utility managers view price as a decision: the amount to charge for each unit of service in order to recover the costs of production and (possibly) earn a profit.
 
But for most people, price comes with simple question: how much is the tariff I have to pay for the service, and can I afford it?

Untuk menggali potensi siswa, tuntut dan dukunglah guru

Michael Crawford's picture
Also available in: English

Di antara 29 negara dan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik, kita bisa menemukan beberapa sistem pendidikan paling sukses di dunia. Tujuh dari sepuluh pencetak rata-rata nilai tertinggi pada tes yang dapat dibandingkan secara internasional seperti PISA dan TIMSS berasal dari kawasan tersebut, di mana Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong, Tiongkok secara konsisten selalu berada di antara yang terbaik.
 
Namun, yang lebih penting, kita juga menemukan bahwa kinerja yang hebat tidak terbatas pada sistem sekolah di negara-negara berpenghasilan tinggi kawasan ini. Sistem sekolah di negara berpenghasilan menengah seperti Vietnam dan Tiongkok (khususnya provinsi di Beijing, Shanghai, Jiangsu, dan Guangdong), meskipun memiliki PDB per kapita yang jauh lebih rendah, memiliki nilai lebih baik daripada rata-rata negara OECD. Terlebih lagi, nilai dari Tiongkok dan Vietnam menunjukkan bahwa kinerja siswa miskin tidak tertinggal. Siswa dari kuintil berpenghasilan terendah kedua memiliki skor lebih baik daripada rata-rata siswa OECD, bahkan peserta tes paling miskin pun mengungguli siswa dari beberapa negara makmur. Namun demikian, seperti ditunjukkan grafik di bawah, negara-negara lain di kawasan ini belum mencapai hasil yang sama.

To unlock student potential in East Asia Pacific, be demanding and supportive of teachers

Michael Crawford's picture
Also available in: Bahasa Indonesia

Among the 29 countries and economies of the East Asia and Pacific region, one finds some of the world’s most successful education systems. Seven out of the top 10 highest average scorers on internationally comparable tests such as PISA and TIMSS are from the region, with Japan, Republic of Korea, Singapore, and Hong Kong (China) consistently among the best. 

But, more significantly, one also finds that great performance is not limited to school systems in the region’s high-income countries. School systems in middle-income Vietnam and China (specifically the provinces of Beijing, Shanghai, Jiangsu, and Guangdong) score better than the average OECD country, despite having much lower GDP per capita. What is more, scores from both China and Vietnam show that poor students are not being left behind. Students from the second-lowest income quintile score better than the average OECD student, and even the very poorest test takers outscore students from some wealthy countries. As the graph below shows, however, other countries in the region have yet to achieve similar results.

“Vậy Sing-ga-po thì sao?” Những bài học từ chương trình nhà ở công cộng thành công nhất thế giới

Abhas Jha's picture

Photo of Singapore by Lois Goh / World Bank

 Trước thềm Diễn đàn Đô thị Thế giới lần thứ 9 tại Kuala Lumpur, vẫn còn một tồn tại đang thách thức công cuộc thực hiện Chương trình Nghị sự Phát triển Đô thị mới, đó là làm sao chính phủ các nước có thể cung cấp nhà ở cho đa số người dân với chất lượng cao với giá cả vừa phải. Đây cũng chính là thành phần chính trong Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 11 về xây dựng các đô thị và cộng đồng bền vững.
 
Khi còn làm trong lĩnh vực nhà ở giá rẻ tại khu vực Mỹ La-tinh chúng tôi luôn luôn đưa ra ý kiến tư vấn với khách hàng rằng chính phủ không nên tự mình xây dựng và cung cấp nhà ở. Thay vào đó, theo ý kiến của một chuyên gia kinh tế kinh tế nổi tiếng của Ngân hàng Thế giới Steve Mayo (đã mất), là nên để thị trường nhà ở tự giải quyết. Các khách hàng luôn đáp lại rằng “Vậy Sing-ga-po thì sao?” Và chúng tôi luôn trả lời rằng Sing-ga-po quá đặc biệt và không thể bắt chước được.

Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm Ma-lai-xi-a về xây dựng nhà nước kiến tạo

Jana Kunicova's picture
Also available in: English
Photo: Sasin Tipchai/bigstock


Khát vọng của Việt Nam là trở thành một quốc gia thịnh vượng, sáng tạo, công bằng, và dân chủ vào năm 2035. Muốn đạt được mục tiêu đầy tham vọng này thì Việt Nam cần chuyển đổi nhiều lĩnh vực cả về kinh tế, xã hội, và chính trị.

Cốt lõi của quá trình chuyển đổi này là việc xác định lại vai trò của nhà nước trong quản lý kinh tế. Trong quá trình thích nghi với vai trò quản trị kinh tế, nhà nước phải trở thành một nhà kiến tạo khôn khéo nhằm phát triển ba mối quan hệ: giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giữa nhà nước với thị trường, và giữa nhà nước với người dân.

Cách đây chưa lâu, Ma-lai-xi-a cũng trải qua quá trình tương tự như Việt Nam hiện nay, với việc thực hiện một quá trình chuyển đổi trên nhiều lĩnh vực. Năm 2009 Ma-lai-xi-a bắt đầu thực hiện Chương trình cải cách quốc gia (National Transformation Program – NTP) tập trung vào hai lĩnh vực cải cách chính phủ và cải cách kinh tế. Ma-lai-xi-a đã áp dụng nhiều thực tiễn tốt nhằm đơn giản hoá quản lý nhà nước, giúp các doanh nghiệp tương tác dễ dàng hơn với nhà nước.

Thay đổi bộ mặt bến nước đô thị

Fen Wei's picture
 ELBE&FLUT / Thomas Hampel at http://www.hafencity.com
HafenCity, Hamburg.
Photo Credit: ELBE&FLUT / Thomas Hampel at http://www.hafencity.com

Bà Jane Jacobs, một chuyên gia đô thị nổi tiếng, từng nói: “Bến nước không phải là một thực thể biệt lập, luôn có sự gắn kết với mọi vật.”
 
Đây là sự gắn kết hai chiều, thể hiện mối quan hệ giữa đô thị và các bến nước trong đô thị, vốn luôn có sự thay đổi cũng như bản thân đô thị vậy.
 
Phát triển từ quan niệm cũ trong thời đại công nghiệp hóa với vai trò là những bến cảng, cầu tàu đô thị, trong mấy chục năm qua, bến nước trong đô thị đã mang những ý nghĩa mới.

Một mặt, bến nước đô thị đóng vai trò đáng kể hơn trong việc thay đổi bộ mặt của đô thị hay thậm chí tái định hình bản sắc của đô thị.
 
Mặt khác, những dự án cải tạo bến nước đô thị thành công cũng cho thấy các nguồn lực của đô thị, như quỹ đất, nguồn nước sạch, di tích lịch sử, sự hồi sinh của đô thị, có thể được khai thác, tận dụng như thế nào, cũng như làm thế nào để lồng ghép những thực thể này vào cuộc sống của đô thị và người dân.

Pages