Syndicate content

Cheers, NZ: How New Zealand and the World Bank are changing lives in the Pacific

Kara Mouyis's picture
New Zealand has a long history of supporting its close neighbors in the Pacific, both in times of disaster and emergencies, and to help improve the lives of many thousands across the region.

On Waitangi Day, the national day of New Zealand, we take a look at three key World Bank projects in the Pacific, and how New Zealand’s support has been integral to making them happen.

ให้การศึกษาที่ดีกว่าแก่เด็กในโรงเรียนขนาดเล็ก

Lars Sondergaard's picture
Also available in: English

ระหว่างที่ผมและดิลกะเดินทางไปทำงานที่จังหวัดอุดรธานี เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กนอกตัวเมือง  โรงเรียนเหล่านี้ก็เหมือนกับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่กว่า 15,000 แห่งในประเทศไทย ซึ่งมีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน

หากเป็นเมื่อสิบปีก่อน โรงเรียนแต่ละแห่งนี้จะมีจำนวนนักเรียนมากกว่านี้ถึงสามเท่า แต่เมื่อเวลาผ่านไปจำนวนนักเรียนได้ลดลงเนื่องจากอัตราการเกิดลดลงมาก นอกจากนี้ การคมนาคมที่สะดวกขึ้นทำให้บางครอบครัวสามารถส่งลูกไปโรงเรียนที่ดีกว่าในตัวเมืองอุดรธานีได้

นอกจากโรงเรียนที่เราไปเยี่ยมแล้วก็ยังมีโรงเรียนอื่นๆ อีกที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันอีกเจ็ดแห่งในรัศมีระยะสามกิโลเมตร หลายโรงเรียนในกลุ่มนี้ได้ลดขนาดลงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนหลายแห่งอยู่ในภาวะขาดครูที่จะให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในภาวะลำบากที่จะดึงดูดหรือรักษาครูที่มีคุณภาพเอาไว้ไ ระหว่างที่เราได้เยี่ยมชมโรงเรียนนั้น ครูใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า โรงเรียนขาดครูสอนภาษาอังกฤษที่เก่ง ครูหลายคนเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัย และยังไม่มีประสบการณ์การสอน  นอกจากนี้ครูใหญ่ยังเกรงว่าครูใหม่เหล่านี้จะสอนที่โรงเรียนได้ไม่นาน จากนั้นจะหาทางย้ายไปบรรจุที่โรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ในเมืองหรือเขตเมือง

Providing better education for children in Thailand’s small schools

Lars Sondergaard's picture
Also available in: ภาษาไทยDuring a recent trip to Udon Thani, we visited several small schools in the outskirts of the city. In several ways, these small schools were typical of Thailand’s 15,000 schools with less than 120 students.
 
In past decades, the schools had nearly three times as many students but, over time, their enrollment numbers had gradually fallen as a result of shrinking birth numbers; and with better roads that allowed some families to place their children in better schools located in Udon Thani city itself.  
 
Several other schools were located in their close vicinity. In fact, a total of seven schools – many of which had also shrunk into small schools – were now located within a 3-kilometer radius.
 
The schools struggled to provide quality education for their students because they had a hard time attracting and retaining qualified teachers. During our visit, the principal of one of the schools explained that the school had no qualified English language teacher and that many of their teachers were recent, and mostly inexperienced university graduates. The principal feared that many of these new teachers would only stay at the school for a short while before seeking to move to Udon Thani city or another urban area, and to teach at a city school.

Upgrading Apia’s main road, a path to climate-proofing Samoa’s future

Kara Mouyis's picture
Vaitele Street, Samoa
Vaitele Street is considered the most important section of road in Samoa and in 2016, through the Enhanced Road Access Project, it received a critical upgrade and extension.


Driving from the airport into the city of Apia, the capital of Samoa, is a great introduction to the country. Villages line the road with gardens filled with colorful flowers and palm trees. Hugging the northwest coastline, the road sometimes comes as close as five meters from the shoreline, giving passengers truly spectacular views of the Pacific Ocean.

While it’s a scenic introduction to Samoa, this drive is also a stark reminder of just how sensitive the country’s coastline is to erosion and damage. More than 50% of West Coast Road, Apia’s main roadway, sits less than three meters (9.8 feet) above sea level and just a few meters from the shoreline, making it highly vulnerable to damage and deterioration. When tropical cyclones, heavy rain, king tides and storm surges hit these coastal roads, they can lead to erosion, flooding and landslips, causing road closures and threatening the safety of the people who use them.

Phenomenal development: New MOOC draws economic policy lessons from South Korea’s transformation

Sheila Jagannathan's picture

The World Bank Group’s Open Learning Campus (OLC) launched a free Massive Open Online Course (MOOC) today — Policy Lessons from South Korea’s Development — through the edX platform, with approximately 7,000 global learners already registered. In this MOOC, prominent representatives of academic and research institutions in South Korea and the United States narrate a multi-faceted story of Korea’s economic growth. 
 
Why focus on South Korea? South Korea's transformation from poverty to prosperity in just three decades was virtually miraculous. Indeed, by almost any measure, South Korea is one of the greatest development success stories. South Korea’s income per capita rose nearly 250 times, from a mere $110 in 1962 to $27,440 in 2015. This rapid growth was achieved despite geopolitical uncertainties and a lack of natural resources. Today, South Korea is a major exporter of products such as semiconductors, automobiles, telecommunications equipment, and ships.

Source: World Development Indicators, 12/16/2016

Satu Peta: mempercepat administrasi pertanahan terpadu untuk Indonesia

Anna Wellenstein's picture
Also available in: English
Foto: Curt Carnemark / World Bank

Hutan-hutan primer telah lama hilang dari lingkungan desa Teluk Bakung di pinggiran Pontianak, ibukota Kalimantan Barat di Indonesia. Hal ini tampak ketika saya tiba di wilayah tersebut pada akhir November 2016, sebagai bagian dari kunjungan lapangan. Kami melihat bagaimana sebagian besar penduduk desa telah meninggalkan pertanian yang berat di lahan gambut untuk bekerja pada perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit dan ladang kelapa sawit mereka sendiri. Yang lain memilih berinvestasi dalam produksi sarang burung yang menguntungkan. Namun mereka melakukannya di tengah-tengah tata kelola penggunaan lahan yang membingungkan: demarkasi batas wilayah kawasan hutan dan wilayah administratif tidak lengkap, sementara kelompok kepentingan masyarakat dan pihak berwenang memperdebatkan sejarah alokasi areal konsesi perkebunan. Kumpulan data publik menunjukkan keragaman penggunaan lahan dan hutan di wilayah tersebut, termasuk cagar alamnya. Namun dalam kenyataannya, hampir seluruh lahan yang ada semakin dikhususkan untuk produksi kelapa sawit. 

Which region in the world has the smartest kids? According to the OECD, it’s East Asia

Harry A. Patrinos's picture
Also available in: 中文
Students from Tran Dai Nghia High School near Can Tho, Vietnam (Photo: D7K_4030 by makzhou, used under CC BY-NC 4.0 / cropped from original)


With the release last month of the latest PISA (Program for International Student Assessment) results by the OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), it is apparent that many of the highest achieving students in the world are in East Asia.
 
Just as in the recently released TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) results, Singapore leads the world in every subject in PISA, outperforming other economies and countries by a significant margin. Students in Singapore perform at a level that is up to two years ahead of their regional and OECD counterparts in science, mathematics and reading. Moreover, almost all Singaporean students have reached a basic level of proficiency or higher. And they just keep getting better, having significantly reduced performance below basic proficiency.
 
Japan also outperforms most participating economies in science, mathematics and reading. However, its score in reading has declined since the last round. Still, as in Singapore, 90% of students have reached a basic level of proficiency or above.

One Map: accelerating unified land administration for Indonesia

Anna Wellenstein's picture
Also available in: Bahasa Indonesia
Photo: Curt Carnemark / World Bank


The primary forests have long gone from the surroundings of Teluk Bakung village on the outskirts of Pontianak, the capital of Indonesia’s West Kalimantan province. This was evident when I arrived in the region in late November 2016, as part of a field visit. We saw how most villagers have abandoned the difficult peatlands agriculture to work on large oil palm plantations and their own oil palm fields. Others have opted to invest in lucrative edible bird nest production. But they do so against a backdrop of confusing land-use management: forest estate and administrative boundary demarcation is incomplete, and community interest groups and authorities debate over the historical allocation of plantation concessions. Public data sets show a wide variety of land and forest uses in the area, including reserves. But in reality, virtually all of the land is increasingly being devoted to oil palm production.

Services as a new driver of growth for Thailand

Ulrich Zachau's picture
Also available in: ภาษาไทย

There’s a good chance you work in the service sector. Services account for 17 million jobs in Thailand, or approximately 40 percent of the Thai labor force. It encompasses diverse industries such as tourism, retail, health, communications, transportation and many sought-after professions such as architects, engineers, lawyers and doctors. Many Thai parents aspire for their children to join the service sector, and the sector carries many of Thailand’s economic hopes and ambitions.

ภาคบริการ: ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย

Ulrich Zachau's picture
Also available in: English

มีโอกาสสูงที่คุณทำงานอยู่ในภาคบริการ  ประเทศไทยมีงานในภาคบริการถึง 17 ล้านตำแหน่งหรือร้อยละ 40 ของกำลังแรงงานไทย ภาคบริการครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมทั้ง การท่องเที่ยว การค้าปลีก สุขภาพ การสื่อสาร การขนส่ง รวมถึงวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการ อาทิ สถาปนิก วิศวกร นักกฎหมาย และแพทย์  พ่อแม่หลายคนหวังว่าลูกจะสามารถเข้าทำงานในภาคบริการซึ่งเป็นภาคที่ประเทศไทยได้ฝากความหวังด้านเศรษฐกิจและความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงไว้

Pages