Syndicate content

สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเปลี่ยนสังคม: ตัวอย่างจากประเทศไทย

Anne Elicaño's picture
Also available in: English
การรณรงค์เพื่อสงวนมักกะสันไม่ให้เป็นห้างใหญ่ได้รวมพลังชุมชนทั้งในออนไลน์ และ ออฟไลน์ ภาพถ่ายโดย เราอยากให้มักกะสันเป็นสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์

ในฐานะบรรณาธิการเว็บไซต์และผู้มีความกระตือรือร้นในเรื่องสื่อออนไลน์ ฉันเห็นเนื้อหามาทุกประเภท ตั้งแต่ภาพถ่ายใกล้ๆ ของข้าวเที่ยงของใครบางคน วีดิโอแมวร้องเพลง และภาพถ่ายตัวเองจากกล้องโทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ

เนื้อหาเหล่านี้สามารถเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้ไหม? ถ้าหาก เนื้อหาเหล่านี้จะมีสาระและให้แรงบันดาลใจมากกว่านี้ จะทำให้มันมีประสิทธิภาพในการนำไปสู่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ไหม? ในขณะที่เนื้อหาก็เป็นสิ่งสำคัญ ฉันกลับคิดว่า พลังที่แท้จริงของสื่อสังคมออนไลน์คือ ความสามารถในการรวมพลังชุมชน นั่นคือ การเปลี่ยนโลกจะเกิดขึ้นได้จริงๆ เมื่อชุมชนที่รวมตัวกันจากสื่อสังคมนำสิ่งเหล่านั้นออกไปสู่โลกจริงๆ และลงมือทำ

Education in Timor-Leste has grown from the ashes

Joao dos Santos's picture

 


Timor-Leste is making great progress in education, which is considered an important
asset as the country looks to achieve sustainable, long-term development.

 

Eleven years since the restoration of Independence, Timor-Leste has now emerged from the ashes of destruction that devastated the country. During the conflict, most of the country’s infrastructure was demolished with over 95 percent of schools burnt to the ground.

Lack of infrastructure was only one of the many challenges facing Timor-Leste’s education. During the period of occupation most skilled teachers were not native Timorese and at the end of the conflict many evacuated, leaving very few trained teachers. Only a small number stayed on in the hope of driving education out of the darkness.

How to provide clean water in rural areas: an example from Vietnam

Hoang Thi Hoa's picture
Also available in: Tiếng Việt


Two kids wash their hands with clean water. Their home in Thai Binh Province, Vietnam got access to clean water in 2011. Watch video: Providing clean water in rural areas: an example from Vietnam

Despite Vietnam’s significant economic growth in recent years, there continues to be a gap between urban and rural areas when it comes to access to clean water and hygienic sanitation facilities. Many poor households in rural areas still do not have access to clean water or to a toilet. During one of our earlier field visits for the Red River Delta Rural Water Supply and Sanitation (RRDRWASS) project which began almost 10 years ago, I was struck by what a lady from a community told me. She questioned why people in urban areas have access to good water supply and sanitation services while those in rural areas do not. She said that compared to urban residents, perhaps people in rural areas were happy with a lower level of service and that the demand for better services was simply not there.

At first I thought that she might be right but I later came to realise that this is not the case. There is demand for improved services in rural areas, and more importantly, people have a fundamental right to have access to those services.

So what are the reasons for the gap?

Cấp nước sạch cho khu vực nông thôn: Bài học từ Việt Nam

Hoang Thi Hoa's picture
Also available in: English


Hai cháu bé đang rửa tay bằng nước sạch. Gia đình các cháu ở huyện Thái Bình bắt đầu có nước sạch từ năm 2011.Xem video: Cấp nước sạch cho khu vực nông thôn: Bài học từ Việt Nam

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam đã có bước tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây nhưng vẫn còn khoảng cách giữa khu vực nông thôn và thành thị trong việc tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường. Rất nhiều hộ gia đình nghèo ở nông thôn ngày nay vẫn chưa có nước sạch hoặc nhà vệ sinh.

Trong một chuyến khảo sát thực tế trong khuôn khổ Dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng (RRDRWASS) khởi động gần 10 năm trước, những gì mà một người phụ nữ tại đây nói với tôi đã thực sự làm tôi suy nghĩ. Cô thắc mắc vì sao dân cư ở thành thị có thể tiếp cận nguồn nước sạch và các dịch vụ vệ sinh với chất lượng tốt trong khi người dân ở các vùng nông thôn lại không thể. Cô ấy nói có lẽ do người dân ở khu vực nông thôn sẵn lòng sử dụng dịch vụ chất lượng thấp so với người dân ở khu vực thành thị, và đơn giản là họ không có nhu cầu phải cải thiện chất lượng cao hơn.

Lúc đầu tôi nghĩ có thể cô ấy đúng nhưng sau đó tôi nhận ra vấn đề không phải như vậy. Người dân ở khu vực nông thôn hoàn toàn có nhu cầu về các dịch vụ với chất lượng tốt hơn, và quan trọng hơn, được tiếp cận với những dịch vụ này là một quyền cơ bản của con người.

Vậy lí do dẫn đến sự chênh lệch này là gì?

Your Questions Answered: Coping with Climate Change in the Philippines

Justine Espina-Letargo's picture

Video Platform Video Management Video Solutions Video Player

Two weeks ago we asked you to send your questions about the impacts of climate change to the Philippines’ Climate Change Commission (CCC). Thanks for forwarding us your queries and other feedback via the blog, Twitter and on Facebook. Secretary Mary Ann Lucille L. Sering of the CCC answers five questions in the video 5Questions in 5Minutes below, and will reply to the rest of them in a follow-up blog post soon. Stay tuned!

 

Filipinos, ask your questions on how to cope with the effects of climate change

Justine Espina-Letargo's picture

Secretary Lucille L. Sering of the Climate Change Commission in the Philippines will answer 5 Questions in 5 Minutes on adapting to climate change -- Post your questions in the comments section below.As a resident of Quezon City in Metro Manila, I grew up with typhoons and floods during the monsoon season that normally lasts from June to September. People in cities have learned to live with floods, and perhaps, not learned from the experience enough to change mindsets, lifestyles. Our drains continue to be clogged, motorists get stranded on the road, families still live in danger zones so much so that entire communities get evacuated, lives and livelihoods are lost, year in, year out.

Filipinos, how are you adapting to climate change? You ask, we answer

Lucille L. Sering's picture

Climate change is definitely upon us.  You don’t need to have a scientific mind to realize this, as recent natural calamities have shown in the Philippines, which also swept through some parts of Southeast Asia causing hundreds of casualties and losses to the economy: Typhoons Ondoy (International name: Ketsana) and Pepeng (Parma) in 2009 that flooded Metro Manila; Sendong (Washi) in 2011 which was recognized as the world’s deadliest storm in 2011; and Pablo (Bopha) in 2012.  Certainly, this is a little discomforting and makes us a little bit apprehensive about our future. To lessen our anxiety about this phenomenon, it helps to ask questions and get answers. It’s also good to know if something is being done to address the problem – and know that it is being done right.

The Aquino government has been very aggressive in its approach to address the problem of climate change.  It staffed the Climate Change Commission  (CCC) and made it functional. The CCC coordinates and provides oversight and policy advice on programs and projects on climate change. It is also tasked to craft the National Strategic Framework on Climate Change and the National Climate Change Action Plan (NCCAP). The latter serves as the country’s roadmap to effectively deal with the problem. The CCC also takes a strong stand in international negotiations to reduce greenhouse gas emissions.

Transforming villages with electricity in Laos

Axel van Trotsenburg's picture
Villagers at Ban Nongbuakham, Thakek District, Khammouane Province, Lao PDR. Check out more photos here  

​You can see it in the smiles on the faces of villagers in Ban Nam Jing, two hours outside of Vientiane the capital of Lao PDR. People's lives are improving. In this village of 158 households incomes have increased thanks in part to the 'Power to the People' (P2P) project supported by the World Bank. The program targets the poor, especially female heads of household, with subsidies to pay for electrical connections.

The villagers I met say initially only wealthier families could pay to be connected. Poorer families were left behind unable to afford the cost with their incomes from producing rice, cassava and rubber. Now with lights at night they are also producing handicrafts and textiles to boost their incomes. There are other benefits, with refrigeration people say they can keep food longer, before it used to rot and they would have to eat it quickly. In addition, their children can now study at night and they have TV for entertainment and to learn more about the rest of the world.

Beyond the wire: connecting Tonga

Tom Perry's picture
Billboards announcing the arrival of high-speed
broadband internet being installed in downtown
Nukua'lofa, the capital of the Kingdom
of Tonga.

Hoko (‘connect’ in Tongan) is the current buzzword on the streets of the Kingdom of Tonga.

With May 17th recognized around the world as World Telecommunication and Information Society Day, the Tongan capital Nuku’alofa is a hive of activity as telecommunications providers set up their activities to mark the day.  The billboards have gone up, teenagers have been lining up at auditions to become the new public face of the marketing campaign for Tongan internet, and the Prime Minister, Lord Sialeʻataongo Tuʻivakanō is planning a public Skype session with Tongan soldiers currently serving in Afghanistan.

If there is any year the Kingdom of Tonga would be justifiably excited about its telecomms story, 2013 is it. As one of the most remote island nations on the planet, the impending arrival of high-speed, fiber-optic broadband internet – made possible through the World Bank-supported Pacific Regional Connectivity Project, an 830km-long cable being connected between Fiji and Tonga – means that everyone is talking of hoko.

I spoke to a number of people about the experience with internet in Tonga and how broadband internet would affect their lives.

Welcoming mobile phones and internet to the Solomon Islands

Alison Ofotalau's picture
54 in every 100 Solomon Islander now
has access to some form of modern
telecommunication.

Recently my 10 year old son invited me to be friends with him on Facebook. “Hi mum I’m here too, can we be friends?” was the message I got. I was shocked and worried at the same time, and my initial reaction was fear of the perceived harm social media could do to a person as young as he.
 
We finally agreed that his father would have access to his Facebook account to monitor his online activities until he reaches 18. But the moment he gets or posts something inappropriate, the deal is off. That’s a fair deal, I told myself and interacting through social media could actually enrich my son’s life.
 
What I’m going through is also experienced by other families in the Solomon Islands. It started when mobile phone technology began revolutionizing the lives of ordinary Solomon Islanders in the last five years, when the telecommunications industry was opened for competition. Previously, only business executives and senior government officials owned or had access to mobile phones – a luxury only the rich and the influential would enjoy.

Pages