Syndicate content

Các đô thị hiệu quả đóng vai trò then chốt giúp Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thu nhập cao

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: English

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng là một điểm nhấn quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam trong những thập kỷ qua. Năm 1986 dân số đô thị của Việt Nam chỉ là dưới13 triệu người; hiện nay con số đó đã là 30 triệu. Các thành phố đã trở thành trụ cột phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng kinh tế của khu vực đô thị cao gấp hai lần mức bình quân của cả nước, đóng góp trên một nửa tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
 
Các khu vực đô thị ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng, và điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Một thực tế được thừa nhận trên phạm vi toàn cầu là nếu quản lý tốt, quá trình đô thị hoá sẽ góp phần làm tăng năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế nhờ hiệu ứng tập trung, chẳng hạn như thị trường lao động sẽ có quy mô lớn hơn và hoạt động hiệu quả hơn, chi phí giao dịch thấp hơn và tri thức được lan tỏa dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi quan sát cụ thể hơn, có thể thấy đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay cần những thay đổi lớn về tư duy để đảm bảo rằng quá trình này sẽ đóng góp toàn diện vào mục tiêu trở thành nước thu nhập cao.
 
Việt Nam cần sắp xếp lại quá trình đô thị hóa để xây dựng những thành phố hiệu quả hơn – những thành phố có mật độ dân số vừa đủ, kết nối tốt trong nội bộ và trong vùng, cũng như được quản lý tốt. Bên cạnh đó, để phù hợp với ưu tiên mạnh mẽ của Việt Nam trong đảm bảo công bằng xã hội, các thành phố cũng cần đảm bảo rằng mọi người dân đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển, không một nhóm người hoặc khu vực nào bị bỏ lại phía sau. 
 

Efficient cities are crucial to Vietnam’s transformation into a high-income society

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: Tiếng Việt

A striking feature of Vietnam’s remarkable progress over the last few decades is the rapid pace of urbanization. In 1986, there were fewer than 13 million urban residents. Today there are 30 million. Cities have become strong growth poles, with urban areas growing twice as fast as the national average rate, and contributing over half of the country’s gross domestic product.  
 
The increasing importance of Vietnam’s urban areas in driving growth is not surprising. It is widely acknowledged globally that urbanization, if managed well, can lead to higher productivity and growth, through positive agglomeration effects such as larger, more efficient labor markets, lower transaction costs and easier knowledge spillovers. However, a closer look suggests that the current urbanization process in Vietnam needs a major rethink to ensure that it contributes fully to the goal of achieving a high-income country.
 
Vietnam needs to reshape its urbanization process to create more efficient cities – cities that have sufficient population densities, are well connected internally and regionally, and well managed. In addition, in line with Vietnam’s strong preference for social equity, cities will need to ensure inclusion of all residents, with no groups or area “left behind.”   
 

Cambodia: from poverty reduction to shared prosperity

Axel van Trotsenburg's picture
Photo: Saroeun Bou/World Bank

Before I set foot in this beautiful country, I was told the story of Siv Mao and her newborn baby.

Last year, Siv Mao, a young woman from a village in northern Cambodia gave birth to a boy after an emergency Caesarean section at a new hospital in her province’s capital.

The boy was named Rith Samnang “Lucky” for a good reason: without the doctors and modern equipment in the new 16 Makara Hospital in Preah Vihear, he wouldn’t have been able to survive.

The traditional midwife had difficulty assisting the birth at her home, and other hospitals were far away.

Baby Lucky is a symbol of Cambodia’s development success in the last decade: the country has gone a long way in improving economic and social conditions for its people, especially the poorest.

Reflections from the field: On the road with communities in Myanmar and Laos (Part 1)

Susan Wong's picture

So I just returned from a terrific mission to Myanmar and Laos, two countries experiencing strong annual growth rates, and both facing challenges of making rapid growth inclusive and just for all its citizens.

Bộ mặt mới của TP. Hồ Chí Minh: Giải pháp phát triển bền vững đang thay đổi thành phố như thế nào

Madhu Raghunath's picture
Also available in: English


Khi đến thăm thành phố Hồ Chí Minh lần đầu cách đây 3 năm tôi cố hình dung hình ảnh thành phố lấy từ các bộ phim của Hollywood với các tòa nhà nhìn ra bốn phía theo kiểu kiến trúc Pháp, những hàng cây được trồng thẳng hàng gọn ghẽ, những đường phố dài và các món ăn địa phương hấp dẫn.

How Ho Chi Minh City got a facelift: sustainable development solutions are changing a city

Madhu Raghunath's picture
Also available in: Tiếng ViệtWhen I visited Vietnam for the first time three years ago, I imagined a Ho Chi Minh City out of Hollywood movies, with panoramic buildings of French architecture, tree-lined, long boulevards and the melting pot of Indochine cuisine.

After I began working in the city as an urban professional in 2012, I quickly learned to see it as much more: a vibrant, young, hip and energetic city with a vision and determination to become a leading metropolis in East Asia, not just in Vietnam, one of the fastest-growing emerging economies in the region.

And it has taken all the right steps just to do that, combining infrastructure development with social services to make sure the city is more livable and growth more sustainable. As the World Cities Day approaches, I thought it would be useful to share the city’s experience with the world. 
 

เพศสถานะในโรงเรียนไทย: เราเติบโตมาในแบบที่เราได้รับการสั่งสอนในโรงเรียนหรือไม่?

Pamornrat Tansanguanwong's picture
Also available in: English
ขณะที่ฉันรอสัมภาษณ์คุณครูท่านหนึ่งที่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในประเทศไทย ภาพโรงอาหารในช่วงพักกลางวันทำให้ฉันหวนนึกถึงวันเวลาในวัยเด็ก ระหว่างนั้นฉันมีโอกาสพูดคุยและถามเด็กนักเรียนสองสามคนไปพลางๆ ว่าโตขึ้นพวกเขาอยากเป็นอะไร เด็กผู้ชายคนหนึ่งตอบว่า “ผมอยากเป็นหมอครับ” และเด็กผู้หญิงอีกคนตอบว่า “หนูอยากเป็นพยาบาลค่ะ” คำตอบของเด็กๆ ชวนให้ฉันคิดว่าค่านิยมทางเพศนั้นมีบทบาทขึ้นในชีวิต เมื่อตอนที่เราอายุยังน้อยขนาดนี้เลยหรือ
 
ครอบครัวและโรงเรียนเป็นสถาบันหลักของเด็กๆ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐานต่างๆ ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ๆ เด็กๆ จะได้เรียนรู้วิธีการเข้าสังคม ค่านิยมต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งรวมถึงเรื่องเพศสถานะด้วย
 
ในความเชื่อของหลายคน โรงเรียนนั้นมีอิทธิพลอย่างสูงในการสร้างค่านิยมเรื่องเพศ และที่ผ่านมานั้นงานวิจัยเชิงประจักษ์ในประเทศไทยยังมีไม่มากพอที่จะสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับประเด็นนี้
 
ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานกิจการสตรี (PCWA) ได้ดำเนินโครงการศึกษา 2 โครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ และธนาคารโลก เพื่อสร้างงานวิจัยเชิงประจักษ์ในเรื่องของเพศสถานะในระบบการศึกษาไทย โดยมีจุดมุ่งหมายในสนันสนุนหรือกำจัดสมมติฐานต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องกรอบความคิดและอคติทางเพศว่ามีการการเรียนรู้ การสอน การแบ่งปัน หรือ การถ่ายทอดอย่างไรในประเทศไทย 
 

Gender in Thai schools: Do we grow up to be what we are taught?

Pamornrat Tansanguanwong's picture
Also available in: ภาษาไทย

Also available in: Français | العربية

While waiting to interview a teacher at one remote school in Thailand, the lunch scene reminded me of my childhood years in school.  I spoke to the young boys and girls asking them what they wanted to be when they grow up. “I want to be a doctor,” one boy said and “I want to be a nurse when I grow up” said another girl. Their answers left me wondering how young we were when our gender values formed.
 
Families and schools are the key institutions where young children learn social norms.   

Schools, in particular, provide the playground for children to socialize and work out their social values and relationships, including gender.
 
The impact of schools in forming gender values is believed to be high, but in the past there has been little evidence-based research in Thailand to generate understanding on this issue.
 
Last year, the Promoting and Coordinating Women’s Affairs Committee (PCWA) conducted two studies, supported by the Rockefeller Foundation and the World Bank, to provide evidence-based research on the gender situation in the Thai education system. It aims to help strengthen or dispel assumptions about how gender biases and stereotypes are learned, taught, shared and transmitted in Thailand.
 

Pages