Syndicate content

Vietnam

Five facts about rice and poverty in the Greater Mekong Sub-region

Sergiy Zorya's picture

The Greater Mekong Sub-region (GMS) is a major global rice producer and exporter but its population suffers from serious levels of poverty and malnutrition.
 
Spanning six countries – China, Myanmar, Lao PDR, Thailand, Cambodia and Vietnam – the region is home to 334 million people. Nearly 60 million of them are involved in rice production, growing collectively over 44% of the world’s rice. All of the countries, except China, are net exporters of rice. This means they have more rice available than required for domestic consumption. Yet, nearly 15% of the population is seriously malnourished and about 40% of children under five are stunted, in other words, too short for their age as a result of under nutrition.
 

We must prepare now for another major El Niño

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: 中文
El Niño is back and may be stronger than ever.
 
A wooden boat is seen stranded on the dry cracked riverbed of the Dawuhan Dam during drought season in Madiun, Indonesia's East Java province.  October 28, 2015 © ANTARA FOTO/Reuters/CorbisThe latest cyclical warming of Pacific Ocean waters, first observed centuries ago and formally tracked since 1950, began earlier this year and already has been felt across Asia, Africa and Latin America.

Weather experts predict this El Niño will continue into the spring of 2016 and could wreak havoc, because climate change is likely to exacerbate the intensity of storms and flooding in some places and of severe drought and water shortages in others.

El Niño’s impacts are global, with heavy rain and severe flooding expected in South America and scorching weather and drought conditions likely in the Horn of Africa region.

Các đô thị hiệu quả đóng vai trò then chốt giúp Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thu nhập cao

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: English

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng là một điểm nhấn quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam trong những thập kỷ qua. Năm 1986 dân số đô thị của Việt Nam chỉ là dưới13 triệu người; hiện nay con số đó đã là 30 triệu. Các thành phố đã trở thành trụ cột phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng kinh tế của khu vực đô thị cao gấp hai lần mức bình quân của cả nước, đóng góp trên một nửa tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
 
Các khu vực đô thị ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng, và điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Một thực tế được thừa nhận trên phạm vi toàn cầu là nếu quản lý tốt, quá trình đô thị hoá sẽ góp phần làm tăng năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế nhờ hiệu ứng tập trung, chẳng hạn như thị trường lao động sẽ có quy mô lớn hơn và hoạt động hiệu quả hơn, chi phí giao dịch thấp hơn và tri thức được lan tỏa dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi quan sát cụ thể hơn, có thể thấy đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay cần những thay đổi lớn về tư duy để đảm bảo rằng quá trình này sẽ đóng góp toàn diện vào mục tiêu trở thành nước thu nhập cao.
 
Việt Nam cần sắp xếp lại quá trình đô thị hóa để xây dựng những thành phố hiệu quả hơn – những thành phố có mật độ dân số vừa đủ, kết nối tốt trong nội bộ và trong vùng, cũng như được quản lý tốt. Bên cạnh đó, để phù hợp với ưu tiên mạnh mẽ của Việt Nam trong đảm bảo công bằng xã hội, các thành phố cũng cần đảm bảo rằng mọi người dân đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển, không một nhóm người hoặc khu vực nào bị bỏ lại phía sau. 
 

Bộ mặt mới của TP. Hồ Chí Minh: Giải pháp phát triển bền vững đang thay đổi thành phố như thế nào

Madhu Raghunath's picture
Also available in: English


Khi đến thăm thành phố Hồ Chí Minh lần đầu cách đây 3 năm tôi cố hình dung hình ảnh thành phố lấy từ các bộ phim của Hollywood với các tòa nhà nhìn ra bốn phía theo kiểu kiến trúc Pháp, những hàng cây được trồng thẳng hàng gọn ghẽ, những đường phố dài và các món ăn địa phương hấp dẫn.

How Ho Chi Minh City got a facelift: sustainable development solutions are changing a city

Madhu Raghunath's picture
Also available in: Tiếng ViệtWhen I visited Vietnam for the first time three years ago, I imagined a Ho Chi Minh City out of Hollywood movies, with panoramic buildings of French architecture, tree-lined, long boulevards and the melting pot of Indochine cuisine.

After I began working in the city as an urban professional in 2012, I quickly learned to see it as much more: a vibrant, young, hip and energetic city with a vision and determination to become a leading metropolis in East Asia, not just in Vietnam, one of the fastest-growing emerging economies in the region.

And it has taken all the right steps just to do that, combining infrastructure development with social services to make sure the city is more livable and growth more sustainable. As the World Cities Day approaches, I thought it would be useful to share the city’s experience with the world. 
 

Vietnam: Breaking gender stereotypes that hinder women’s empowerment

Victoria Kwakwa's picture
Also available in: Tiếng Việt
Empowering Women with Job Opportunities


In August 2015, I traveled with colleagues to An Giang Province in southern Vietnam to visit beneficiaries of an innovative project that is helping 200 Cham ethnic minority women learn embroidery.  Selling their embroidery, they earn incomes for themselves. We were inspired by the positive change that the small amount of money invested in this project is bringing to the lives of these women and their families.
 
This project, with funding from the 2013 Vietnam Women’s Innovation Day, supported by the Vietnam Women’s Union, the World Bank, and other partners - private and public - has helped improved economic opportunities for Cham women.  All through the old traditional art of embroidery.    
 
“This training and job creation project has helped a group of women get a stable monthly income of more than two million Dong (about $100), without leaving their homes. This means they can still take care of their children and look after their homes,” Kim Chi, a local female entrepreneur and leader of the project, told us. “Women participating in the project not only learn embroidery skills, which preserve Cham traditions, but also provide opportunities to share experiences in raising children and living a healthy life style, and support each other when needed.”
 
While we were all excited about the successes under the project, a bit more reflection reminded me that unless cultural norms which require Cham women to mainly work from home, are addressed, it will be hard for projects like this, no matter how well designed, to have a lasting impact in helping Cham women realize their full economic and social potential. 
 

Xoá bỏ những định kiến về giới đang cản trở phát huy quyền và năng lực của phụ nữ tại Việt Nam

Victoria Kwakwa's picture
Also available in: English
Tạo cơ hội việc làm để trao quyền và nâng cao năng lực cho phụ nữ tại Việt Nam


Tháng 8/2015, tôi cùng đồng nghiệp đến An Giang thăm các đối tượng hưởng lợi của một dự án sáng tạo giúp 200 phụ nữ dân tộc Chăm học nghề thêu. Những phụ nữ này có thể tự tạo thu nhập bằng cách bán sản phẩm thêu của mình. Chúng tôi cảm thấy rất ấn tượng trước sự thay đổi tích cực mà khoản đầu tư nhỏ của dự án đã mang lại cho những phụ nữ này và gia đình họ.
 
Dự án nhận được sự tài trợ của Chương trình Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 và hỗ trợ của Hội Phụ nữ Việt Nam đã cho phép Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ công và tư nhân khác hỗ trợ phụ nữ Chăm, tăng cường năng lực kinh tế của mình bằng nghệ thuật thêu truyền thống.
 
“Dự án đào tạo và tạo việc làm này đã giúp một số phụ nữ tạo được thu nhập ổn định, khoảng trên 2 triệu đồng, mà không phải đi làm xa nhà. Như vậy có nghĩa là họ vẫn có thể trong nom con cái và lo việc gia đình”, bà Kim Chi, một chủ doanh nghiệp địa phương và đồng thời là người khởi xướng dự án chia sẻ. “Phụ nữ tham gia dự án không chỉ học được nghề dệt, gìn giữ truyền thống của người Chăm mà còn có thể trao đối kinh nghiệm nuôi dạy con cái, tổ chức một cuộc sống lành mạnh và giúp đỡ nhau khi cần.”
 
Tuy rất phấn khích về thành công của dự án nhưng chúng tôi cũng nhận thấy rằng nếu các chuẩn mực văn hoá đòi hỏi phụ nữ Chăm phải làm việc ở nhà không thay đổi thì khó có thể nào giúp phụ nữ Chăm phát huy quyền của mình và phát triển đầy đủ tiềm năng kinh tế và xã hội của họ thông qua các dự án tương tự, dù các dự án đó được thiết kế và thực hiện tốt như thế nào.
 

East Asia’s challenge: ensuring that growth helps poor

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: 中文 | 한국어

Unprecedented economic growth in the last three decades propelled East Asia into an economic powerhouse responsible for a quarter of the world’s economy.

Hundreds of millions of people across the region, including in China, Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam, lifted themselves out of extreme poverty and enjoyed greater prosperity, largely because of more labor-intensive and inclusive growth.

The success didn’t come without challenges. As of last year, 100 million people in East Asia still live on $1.25 a day. About 260 million still live on $2 a day or less, and they could fall back into poverty if the global economy takes a turn for the worse or if they face health, food and other shocks at home. Their uncertain future shows the increasing inequality of East Asia’s galloping growth.

Hành trình lớn với con: Câu chuyện của 2 người mẹ của trẻ Điếc ở Việt Nam

Huong Lan Vu's picture
Also available in: English
Được triển khai từ năm 2011 đến năm 2015 tại 4 tỉnh Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Bình và tp.Hồ Chí Minh, dự án “Giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường” – IDEO đã giúp cho 225 trẻ Điếc dưới 6 tuổi sẵn sàng đến trường bằng ngôn ngữ ký hiệu (NNKH). Với cách tiếp cận mang tính đổi mới này, dự án đã thành lập các nhóm Hỗ trợ gia đình gồm hướng dẫn viên người Điếc, phiên dịch viên NNKH và giáo viên nói đến dạy NNKH tại nhà trẻ với sự tham gia của gia đình. Hãy cùng chúng tôi theo dõi hành trình hỗ trợ con học NNKH của hai người mẹ có con sinh ra là trẻ Điếc.

A long journey with my deaf child: two Vietnamese mothers tell their stories

Huong Lan Vu's picture
Also available in: Tiếng Việt

Also available in: Español | Français

Implemented from 2011 to 2015 in Hanoi, Thai Nguyen, Quang Binh and Ho Chi Minh City in Vietnam, the Intergenerational Deaf Education Outreach (IDEO) Project has helped prepare 255 deaf children under 6 years old for formal schooling by learning sign language. Using an innovative approach, the project set up “family support teams”, making up of a deaf mentor, a sign language interpreter and a hearing teacher, to teach sign language for the children in their homes, with their families. Let’s follow two mothers in their journey to support their deaf children speak with sign language.

Pages