Syndicate content

Vietnam

Now is the time to strengthen disaster risk reduction in East Asia and the Pacific

Axel van Trotsenburg's picture
In PDF: Korean | Khmer

Every time I learn of another natural disaster – the people killed and injured, homes destroyed, livelihoods lost – I know we must act to reduce the tragic impact instead of waiting for the next disaster strikes.

We have that chance with this year’s World Conference on Disaster Risk Reduction in Sendai, which seeks to finalize the successor to the Hyogo Framework for Action (HFA2) that guides policymakers and international stakeholders in managing disaster risk. The conference is an opportunity to set new milestones in disaster risk reduction and fighting poverty.

The cost of natural disasters already is high – 2.5 million people and $4 trillion lost over the past 30 years with a corresponding blow to development efforts.

In Asia, rapid urbanization combined with poor planning dramatically increases the exposure of cities, particularly those along densely populated coasts and river basins. Typhoon Haiyan, which killed more than 7,350 people in the Philippines in 2013, directly contributed to a 1.2 percent rise in poverty.
 

Bản đồ hóa chỉ số nghèo Việt Nam

Gabriel Demombynes's picture
Also available in: English

Chúng tôi vừa ra mắt trang web MapVietnam tại địa chỉ www.worldbank.org/mapvietnam/ trong đó cung cấp số liệu kinh tế xã hội cấp tỉnh và huyện của Việt Nam. Mục đích của trang web là cung cấp thông tin cho các phóng viên, các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, và tất cả những người dân cần thông tin về tình hình kinh tế xã hội tại địa phương. Bản đồ sẽ cung cấp các thông tin đa dạng về Việt Nam mà nếu chỉ nhìn vào con số thống kê tổng hợp thì rất khó để hình dung. Thông tin trên trang web được cung cấp cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Mapping Vietnam’s Poverty Indicators

Gabriel Demombynes's picture
Also available in: Tiếng Việt

We just launched the new MapVietnam website at www.worldbank.org/mapvietnam/ which provides access to socioeconomic data at the province and district level in both English and Vietnamese. The site is intended to be a resource for journalists, policymakers, researchers, and citizens looking for information on social and economic situations at a local level. The maps illustrate Vietnam’s wide diversity, which can be lost in aggregate statistics.  It is available in both English and Vietnamese.

World Bank Vice President for East Asia Invites the Public to Discuss the Future of Vietnam

Axel van Trotsenburg's picture
World Bank Vice President for East Asia Invites the Public to Discuss the Future of Vietnam

World Bank Vice President for East Asia and Pacific Axel van Trotsenburg invites everyone to join a discussion on how Vietnam can achieve the objective of becoming a modern, industrialized nation in the next decades.

Mở rộng chương trình vệ sinh môi trường tại Việt Nam

Parameswaran Iyer's picture
Also available in: English
Một người dân ở Hòa Bình vui mừng khi xây được nhà vệ sinh mới. Ảnh: Chương trình Nước và vệ sinh mội trường của Ngân hàng Thế giới.


Vệ sinh môi trường mang lại nhiều lợi ích như giảm chi phí chữa bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường an toàn cho phụ nữ và các em gái, đó là chưa kể đến những ích lợi kinh tế tuyệt vời mà vệ sinh mang lại. Nhưng nếu muốn tận dụng được hết những lợi ích đó thì cần phải có các cách tiếp cận mới áp dụng trên qui mô rộng và thúc đẩy tiếp cận bình đẳng. Như Eddy Perez, Chuyên gia trưởng về vệ sinh môi trường, Chương trình Nước sạch và Vệ sinh của Ngân hàng Thế giới, đã chia sẻ trong blog gần đây gây về quá trình loại bỏ bất bình đẳng và giúp mọi người đều có thể tiếp cận dịch vụ đòi hỏi một sự chuyển đổi và từ bỏ cách làm theo lối mòn cũ. (Đọc bài viết bằng Tiếng Anh: Tại sao và bằng cách nào các nước có thể phấn đấu hoàn thành mục tiêu vệ sinh nông thôn cho toàn dân vào năm 2030) và Khắc phục cung ứng dịch vụ vệ sinh cho người nghèo tiến tới hoàn thành mục tiêu kép).

Taking Sanitation to Scale in Vietnam

Parameswaran Iyer's picture
Also available in: Tiếng Việt
A resident in Hoa Binh Province is happy with his newly built toilet. Photo: World Bank’s Water and Sanitation ProgramSanitation brings numerous benefits such as reducing the burden of disease, improving quality of life, promoting the safety of women and girls, not to mention the excellent economic investment that sanitation represents. Yet, to realize these benefits, new approaches are needed that work at scale and promote equality of access. As Eddy Perez, Lead Sanitation Specialist at the World Bank’s Water and Sanitation Program, recently highlighted in his excellent blog posts, eliminating inequalities and achieving universal access requires transformational change and a departure from ‘business as usual’. (Read ‘How and Why Countries are Changing to Reach Universal Access in Rural Sanitation by 2030’ and ‘Fixing Sanitation Service Delivery for the Poor to Meet the Twin Goals’).

Việt Nam: Một kỳ thi quốc gia có đánh giá được hết năng lực học sinh?

An Thi My Tran's picture
Also available in: English
Học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Photo: Van Chung/World Bank

Sau nhiều tháng thảo luận sôi nổi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cuối cùng đã ra thông báo về việc tổ chức một kỳ thi quốc gia chung để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và lấy kết quả làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Cho đến năm học vừa qua, học sinh Việt Nam vẫn phải tham gia hai kỳ thi riêng sau khi hoàn thành 12 năm học phổ thông: một kỳ thi tốt nghiệp THPT và sau đó là kỳ thi tuyển  sinh đại học, cao đẳng. Cả hai kỳ thi này đều có tính quyết định cao và tạo nhiều áp lực lên các em học sinh và gia đình.

Vietnam: Can One National Exam Test All?

An Thi My Tran's picture
Also available in: Tiếng Việt
Students in Vietnam attend the high school completion exam.
Photo: Van Chung/World Bank

After months of impassioned public discussion, Vietnam’s Ministry of Education and Training has finally announced that one national exam will determine high school graduation and the exam results will be used as the basis for university entrance admission.

Until recently, Vietnamese students took two tests after completing 12 years in school: one was for high school graduation and the next was for university entrance. Both were high stakes tests that created pressure on students and their families.

Vietnam’s long-term growth performance: A comparative perspective

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: Tiếng Việt


Vietnam has achieved remarkably high and inclusive GDP growth since the late 1980s. GDP growth per capita increased three-and-a-half-fold during 1991-2012, a performance surpassed only by China. The distribution of growth has been as remarkable as its pace: the bottom 40% of the population’s share in national income has remained virtually unchanged since the early 1990s, ensuring that the rapid income gains got translated into shared prosperity and significant poverty reduction.

GDP growth, however, has been operating on a lower trajectory since 2008. This has led to questions regarding the sustainability of the growth process, and, with it, Vietnam’s ability to bounce back to about 7-8% per capita growth. Analysts have voiced concerns over declining total factor productivity growth and growing reliance on capital accumulation. Moreover, a number of competitiveness issues routinely get raised by private investors, including: a widening skills gap, limited access to finance, relatively high trade and transport logistics costs, an overbearing presence of the SOEs, and heavy government bureaucracy that makes it difficult for businesses to operate in Vietnam.

Tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam: Góc độ so sánh

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: English


Kể từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao với lợi ích bao trùm. GDP bình quân đầu người tăng 3,5 lần trong giai đoạn 1991-2012 — chỉ sau Trung Quốc. Cùng với tốc độ tăng trưởng, phân bố tăng trưởng cũng là một thành tích rất đáng ghi nhận: phần thu nhập quốc gia dành cho nhóm 40% dân nghèo nhất hầu như không thay đổi kể từ đầu thập kỷ 1990 tới nay, điều này đảm bảo rằng tăng trưởng kinh tế được phân phối cho mọi tầng lớp và giảm nghèo một cách đáng kể.

Tuy nhiên, kể từ 2008, tăng trưởng GDP đã đi theo một quỹ đạo thấp hơn. Qua đó đã nảy sinh một số câu hỏi về mức độ bền vững của tăng trưởng và liệu Việt Nam có thể khôi phục mức tăng GDP bình quân đầu người 7-8% hay không. Các nhà phân tích quan ngại về xu thế giảm tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp và mức độ phụ thuộc ngày càng nhiều vào tích tụ vốn. Thêm vào đó, các nhà đầu tư tư nhân cũng thường xuyên nêu các vấn đề liên quan đến năng lực cạnh tranh như kỹ năng ngày càng thiếu, khó tiếp cận vốn, chi phí thương mại và kho vận tương đối cao, độc quyền của các doanh nghiệp nhà nước và bộ máy hành chính cồng kềnh gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

Pages