Syndicate content

health care services

Việt Nam: Thắp sáng cuộc sống người dân nhờ lồng ghép y tế vào dự án thủy điện

Sang Minh Le's picture
Also available in: English
Việt Nam: Dự án khỏe mạnh là dự án tươi sáng

Một sớm mùa xuân năm 2016, bà Đinh Thị Son, người dân tộc Thái, đưa cháu bé 2 tháng tuổi tới công trường xây dựng của dự án thủy điện Trung Sơn để… khám bệnh. Tại sao lại đến công trường xây dưng? Bởi vì ở đó có một trung tâm y tế với đầy đủ trang thiết bị, thuốc men, xe cấp cứu, bác sĩ và điều dưỡng trực 24/7 để khám, chữa bệnh cho công nhân và người dân địa phương.

Vietnam: Brightening people’s lives through integrated healthcare in a hydropower project

Sang Minh Le's picture
Also available in: Tiếng Việt
Vietnam: A Healthier Project Is a Brighter Project

On a spring morning in 2016, Mrs. Dinh Thi Son of the Thai ethnic minority group brought her two month old baby to the Trung Son Hydropower Project construction site for medical services. Why go to a construction site? Because it has a health center that’s fully equipped with medical devices, well stocked with medicines, an ambulance, and doctors and nurses who provide healthcare services 24/7 for workers and local people alike.