Syndicate content

Mongolia: 25 years in 25 days

1995 он: Ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд туслалцаа үзүүлэв.

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Фото зургийг Дэлхийн Банкны архиваас
1995 онд эдийн засгийн өсөлт 6.4 хувь болж хэсэгхэн хугацаанд өссөн боловч энэ өсөлт нь дахин 8 жилийн дараа л үзэгдэх өсөлт байлаа. Дэлхийн банк /Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн анхны гаргасан Монгол улсын тусламжийн стратеги-д  дурьдсанаар 90-ээд оны эхний хагас жилүүд хичнээн  Монгол улсын хувьд хэцүүхэн өнгөрсөн ч хуучин социалист орнуудтай харьцуулахад тийм бэрх байгаагүй юм.  Хуучин социалист улсуудаас Балтикын орнууд л 1994 онд эдийн засгийн хувьд өсөлттэй үзүүлэлттэй байв. Стратегийн баримт бичигт тодорхойлсноор Монгол улсын энэхүү эерэг эргэлтэнд 5 хүчин зүйл нөлөөлсөн хэмээн үзсэн юм.

1995: Helping implement Mongolia’s Poverty Alleviation Program

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian
Photo courtesy of WB Group Archives
Growth picked up to 6.4% in 1995, but it was a short-lived acceleration—it would be another eight years before Mongolia reached that level of growth again.  The World Bank/IDA’s first ever Country Assistance Strategy (CAS) for Mongolia noted that, as painful as the first half of the 1990s had been for Mongolia, it was not as bad as in the countries of the former Soviet Union.  Only the Baltic countries had growth resume by 1994.  The CAS attributed Mongolia’s turnaround to five factors: strong monetary, fiscal and exchange rate policies to achieve macroeconomic stabilization; an early privatization program which opened the door for a private sector supply response; prompt and continued assistance of the international community; political stability and progress on institutional reforms, including the adoption of several new laws to support the new market-oriented economy; and government commitment: “When controversial decisions need to be taken, reform-oriented views have prevailed within the Cabinet and Parliament. The Government, and society at large, are aware that a return to the past is impossible and emphasize that a market-oriented economy based on democratic principles is central to their development philosophy.”

1994: Эдийн засгийн агшилтын бодит зардлыг үнэлсэн нь

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Өнөөдөр бид 1994 оныг эргэн санацгаая. 1990 оны эхээр эхэлсэн эдийн засгийн уналт саармагжин өсөлт тогтворжиж байлаа. Гэсэн хэдий ч эхэн үеийн шилжилтийн үр дүнд олон салбар хүнд хохирол мэдэрсэн юм. “Боловсролын салбарын санхүүжилтийн судалгаанаас харахад 1990 оноос 1992 оны хооронд засгийн газрын боловсролын салбарын санхүүжилт 57.6, 56.0 хувиар хасагдсан дүр зураг харагдаж байна. Тухайн жил төсвийн зарцуулалт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний агшилтаас даруй 3 дахин багасч, 1993 оны боловсролын салбарын төсөв 15.2 хувиар танагдсан нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.8 хувьтай тэнцэж байв.”

1994: Assessing the real costs of the economic contraction

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian
Today we look at 1994.  At last the economic collapse of the early 1990s bottomed out and growth resumed.  The economic hardship of the first years of transition, however, had taken its toll.  A study on financing of education found that “Between 1990 and 1992, government expenditures and education expenditures were cut by 57.6 percent and 56.0 percent, respectively. The decline in public spending was more than three times as much as the decline in GDP. In 1993, the allocation to education was reduced to 15.2 percent of the state budget, and to 3.8 percent of GDP.”

Enrolments fell generally, but herders' children who attended boarding schools were affected more severely than other children. “Enrollment of boarders in 1992 was only half of that in 1989. In sum, those who bear the brunt of structural adjustment are rural children.”  The challenge of educating herders’ children remains to this day a part of the World Bank program in Mongolia.

1993: Бүрэлдэж буй хувийн салбарт анхаарлаа хандуулав

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Монгол улс ба Дэлхийн банкны 25 жилийн хамтын ажиллагааг эргэн дурсах үйл явц өнөөдөр 1993 оныг онцолж байна. Шилжилт эхэлсэн даруй дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 20% унаад байв. Томоохон өмч хувьчлалын хөтөлбөрүүд төлөвлөгдсөн гээд Монголын эдийн засаг эерэг өөрчлөлтөд бэлэн байлаа. Гэхдээ хүссэн өөрчлөлт тийм хурдан ирэх болоогүй байлаа. ДНБ дахиад 3.2% бодит үзүүлэлтээр унасан ба хэрэглээний үнийн инфляцийг дөнгөж хэмжиж эхэлсэн тэр өдрүүдэд буюу 93 онд инфляц 268% зааж байв.

Эдийн засгийн шилжилтэд дэмжлэг үзүүлэх зээлийг шинээр олгож түүгээр нэн чухал тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл худалдан авах, зэс болон нүүрсний уурхайд шаардлагатай зүйлс, төмөр замд хэрэгтэй импортын бүтээгдэхүүнүүд, тосолгооны материалын худалдан авалт ба хуучирч муудсан түлш шахах насосуудыг Нефть импорт концерн-д солиж өгөх ажлуудыг санхүүжүүлэв. Тоног төхөөрөмжүүдийг ажиллуулж байх амин чухал өдрүүд байлаа.

1993: Attention turns to Mongolia’s nascent private sector

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian
Continuing with our reflections on the 25 year partnership between Mongolia and the World Bank, today we look at 1993.  With GDP having fallen 20% since the transition began, and with an ambitious mass privatization scheme underway, Mongolia was ready for the economy to turn around.  But the rebound would not come just yet.  GDP fell another 3.2% in real terms, and consumer price inflation, which had only just become measurable in a robust way, checked in at 268% in 1993.  

A new Economic Transition Support Credit was passed to finance the critical imports of equipment, spare parts, and other essential inputs needed for the coal and copper mines; essential imports for Mongolian Railways; and to provide resources for the import of lubricants and the replacement of old, inefficient gasoline pumps for the Mongolian Petroleum Import Concern. Keeping machinery working was still a priority.

1992 он – Монгол улсын шинэчлэл түргэсэн, сорилтууд тулгарсан жил

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Монгол улс Дэлхийн банкны хамтын ажиллагааны 25 жилийг эргэн дурсах нийтлэл 1992 оноор үргэлжилж  байна. Шинэчлэлийн ажлыг гардан гүйцэтгэгчид улс төр, эдийн засгийн томоохон өөрчлөлтүүд нь зайлшгүй гэдгийг төсөөлж байсан бөгөөд үйл ажиллагаа нь дуусч буй төрийн байгууллагууд шинээр их хурлын сонгуулийг явуулан, шинэ үндсэн хуулийг батлах ажлаар жилийн сүүлчийг дуусгав. Хэдий шинэчлэл явагдаж байсан ч тэр жил эдийн засгийн байдал улам хүндрэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 9.3 хувь болж буурав. Монгол улс институциуддаа шинэчлэл хийхтэйгээ зэрэгцээ эдийн засгийн хурц уналттай тэмцэж байв. Энэхүү үед нь Дэлхийн банк  үйл ажиллагаануудыг дэмжиж ажиллахын зэрэгцээ санал зөвлөмжөө өгсөөр байв.
 

1992: On the magnitude of Mongolia’s challenges and the speed of reforms

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian
Continuing with our reflections on the 25 year partnership between Mongolia and the World Bank, today we look at 1992.  The political and economic changes envisioned by early reformers became lasting institutions with the adoption of a new Constitution and elections to the new State Great Khural later that year.  The reforms were well underway, but the economic difficulties deepened with GDP falling a further 9.3% during the year.  Mongolia faced the challenge of reforming its institutions and dealing with a very sharp economic decline at the same time.  The World Bank, for its part, sought to help keep things running and to contribute ideas on the way forward.

1991: Монгол улс, Дэлхийн банкны хамтын ажиллагааны 25 жилийн ой, жил бүрийг нэг өдөрт - шууд блог цувралаас

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

25 жил 25 өдөр цуврал нийтлэлээ бид 1991 он буюу Монгол улс Дэлхийн банк, Олон улсын санхүүгийн байгууллага, Олон улсын хөгжлийн агентлагийн гишүүн болсон жилээр эхлүүлж байна.  (IDA)
1991 оны 2-р сарын 14 буюу цагаан сарын битүүний өдөр хамтын ажиллагааны суурь гэрээг байгуулсан. (Articles of аgreement) Монгол улс Дэлхийн банкны 155 дах гишүүн улс болохтой зэрэгцэн төмөр хонь жилийг угтан авсан билээ.

1991: Live-blogging Mongolia’s 25 year partnership with the World Bank, one year each day

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian
Photo courtesy of The World Bank Group Archives

As part of our series of 25 years in 25 days, we start with 1991, the year Mongolia joined the World Bank, IFC, and IDA.  The Articles of Agreement were signed on February 14, 1991 on the eve of the Mongolian lunar new year, Tsagaan Sar. Mongolia greeted the year of the female iron sheep as the 155th member of the World Bank.

Mongolia’s first Country Economic Memorandum was titled “Toward a Market Economy”, and it wrestled with the immediate macroeconomic challenges of runaway inflation and falling output.  The official exchange rate was 40 MNT per US$.  Price reform was among the most crucial elements of a reform program aimed at stabilizing the economy.  While noting economic risks, the report also noted that “Mongolia's medium-term development prospects include its well educated labor force, abundant agricultural and natural resources and the basic resilience of the rural economy.”

Pages