Syndicate content

Belanjawan 2019 – Langkah Pengimbangan bagi Kerajaan Malaysia Baharu

Firas Raad's picture
Also available in: English
Belanjawan negara terbaru Malaysia memperlihatkan beberapa langkah yang menggalakkan. Cara kerajaan Malaysia mengimbangkan keutamaannya akan menjadi kunci untuk memastikan populasi berpendapatan rendah dapat berpeluang untuk berkongsi dalam faedah hasil pembangunan negara. Foto: Samuel Goh

Belanjawan negara 2019 yang dinanti-nantikan dan yang baru dibentangkan oleh Menteri Kewangan Malaysia, Yang Berhormat Lim Guan Eng pada Jumaat lepas ditampilkan pada ketika Malaysia sedang menempuhi detik-detik mencabar. Dari aspek luar negara, eksport Malaysia kian berdepan hambatan yang semakin meruncing – berbanding rintangan yang diharungi dalam beberapa tahun belakangan – rentetan ketegangan dagangan yang kian mendesak serta pertumbuhan global yang kian muram. Sementara  dari aspek dalam negara pula, besar kemungkinan, penekanan terbaharu untuk mengekang lambakan hutang Kerajaan serta liabiliti yang sedang ditanggung, bakal menyempitkan ruang fiskal dan menghambat kerancakan aktiviti ekonomi susulan pelaburan awam – tidak seperti dahulu. Dalam situasi sebegini, Malaysia terpaksa lebih bergantung pada penggunaan dan pelaburan swasta bagi menyokong pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang.

Malaysia Baharu yang Inklusif

Kenneth Simler's picture
Also available in: English
Perjalanan Malaysia menuju ke tahap negara berpendapatan tinggi akan menjadi lebih bermakna jika semua lapisan masyarakat diberi peluang untuk berkongsi dalam kemakmuran negara. Foto: Bank Dunia/Samuel Goh
Sejak 1992, tarikh 17 Oktober telah diiktiraf sebagai Hari Pembasmian Kemiskinan Antarabangsa, atau secara ringkasnya, Hari Basmi Kemiskinan. Pada hari tersebut, dunia membicarakan kemajuan yang telah tercapai serta tindakan selanjutnya bagi mengakhiri kemiskinan.

Justeru, bagi menyambut Hari Basmi Kemiskinan pada tahun ini, Bank Dunia telah menerbitkan laporan Kemiskinan dan Kemakmuran Bersama bertajuk “Piecing Together the Poverty Puzzle”, yang mendokumenkan penurunan dramatik dari aspek kemiskinan ekstrem, yang dicapai dari tahun 1990 hingga 2015. Hanya dalam tempoh 25 tahun, walaupun populasi dunia meningkat daripada 5 kepada 7 billion, peratusan penduduk dunia yang dalam golongan miskin ekstrem menurun daripada 36% kepada 10% (iaitu 736 juta berbanding dengan 1.9 billion sebelumnya).

Pembaikan pengangkutan bandar untuk meningkatkan mobiliti sosial di Malaysia

Wei San Loh's picture
Also available in: English
Akses kepada pengangkutan adalah penting bagi memperbaik mobiliti sosial dalam kalangan komuniti berpendapatan rendah di Kuala Lumpur, khususnya bagi manfaat penduduk unit kediaman kos rendah. (Foto: Samuel Goh/World Bank)

Sejak beberapa tahun lepas, Malaysia telah mempamerkan perkembangan yang begitu ketara dari aspek peningkatan mobiliti sosial sejajar dengan usahanya untuk mencapai status negara maju. Namun demikian, kejayaan yang diperoleh tidak diterjemahkan dalam bentuk taburan yang saksama dalam kalangan populasi negara. Sebuah kajian oleh Institut Penyelidikan Khazanah pada 2016 telah menunjukkan bahawa 24% kanak-kanak yang lahir daripada ibu bapa berkemahiran rendah di Malaysia berterusan menjadi orang dewasa berkemahiran rendah. Begitu juga halnya dengan 46% kanak-kanak yang lahir daripada ibu bapa dalam kelompok 40% terbawah dari segi agihan pendapatan negara, turut kekal sebagai 40% isu rumah berpendapatan terbawah.

Mengapa pembangunan Malaysia perlu disingkap di sebalik angka purata

Richard Record's picture
Also available in: English
Sedang Malaysia menghampiri status negara berpendapatan tinggi, ia perlu peka akan aspek pembangunan yang lebih luas tetapi tidak tercakup dalam angka pertumbuhan GDP.
Foto: Getty Images/Anadolu Agency


Malaysia sebuah negara yang cukup cemerlang bersandarkan pelbagai ukuran pencapaiannya, begitu menurut Growth Commission, yang mengetengahkan Malaysia sebagai antara ekonomi paling pantas membangun di dunia. Malaysia telah beralih daripada sebuah ekonomi berpendapatan rendah dan berorientasikan pertanian kepada ekonomi moden yang berteraskan perdagangan, malah bakal mencecah status ekonomi berpendapatan tinggi dalam hanya beberapa tahun saja lagi. Dari sudut pandangan kasar pakar ekonomi, rata-rata menganggap Malaysia sedang pesat membangun. Pertumbuhan tercatat tinggi, yakni pada 5.9% tahun lepas dengan unjuran setinggi 5.4% tahun ini, sedangkan inflasi pula rendah, iaitu hanya 1.8% setakat Mei 2018. Pendapatan juga tercatat tinggi, bahkan bakal melepasi nilai AS$12,055 yang menandakan Malaysia telah berjaya keluar daripada perangkap status pendapatan sederhana.