Syndicate content

World Urban Forum

“新加坡又如何呢?”——全世界最佳公共住房项目的成功经验

Abhas Jha's picture
Also available in: Mongolian
English

Photo of Singapore by Lois Goh / World Bank

随着第九届世界城市论坛在吉隆坡的召开,各国政府在实施《新城市议程》过程中努力解决的难题之一是如何规模化提供优质经济适用房,后者是可持续发展目标11——构建可持续城市和社区的一个关键内容。
 
我从前在拉美地区从事经济适用房相关工作过程中,我们持续向世行借款客户提出的一条意见是:政府部门自身建设和提供住房并不是个好主意。相反,用(已故)世行知名经济学家史蒂文·梅奥的话讲,我们应该使住房市场发挥作用。对此意见,世行借款客户一般会回应说,“那新加坡又如何呢?”,此时我们会说,新加坡案例很独特而且不可复制。

[更详细了解世界银行参加世界城市论坛的相关情况]
 

“Vậy Sing-ga-po thì sao?” Những bài học từ chương trình nhà ở công cộng thành công nhất thế giới

Abhas Jha's picture

Photo of Singapore by Lois Goh / World Bank

 Trước thềm Diễn đàn Đô thị Thế giới lần thứ 9 tại Kuala Lumpur, vẫn còn một tồn tại đang thách thức công cuộc thực hiện Chương trình Nghị sự Phát triển Đô thị mới, đó là làm sao chính phủ các nước có thể cung cấp nhà ở cho đa số người dân với chất lượng cao với giá cả vừa phải. Đây cũng chính là thành phần chính trong Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 11 về xây dựng các đô thị và cộng đồng bền vững.
 
Khi còn làm trong lĩnh vực nhà ở giá rẻ tại khu vực Mỹ La-tinh chúng tôi luôn luôn đưa ra ý kiến tư vấn với khách hàng rằng chính phủ không nên tự mình xây dựng và cung cấp nhà ở. Thay vào đó, theo ý kiến của một chuyên gia kinh tế kinh tế nổi tiếng của Ngân hàng Thế giới Steve Mayo (đã mất), là nên để thị trường nhà ở tự giải quyết. Các khách hàng luôn đáp lại rằng “Vậy Sing-ga-po thì sao?” Và chúng tôi luôn trả lời rằng Sing-ga-po quá đặc biệt và không thể bắt chước được.