Syndicate content

Health

One small step for me, one giant leap for girls in Papua New Guinea

Ruth Moiam's pictureIn most rural communities in Papua New Guinea (PNG), a daily routine for women and girls involves collecting clean drinking water for their families. Whether it means a strenuous walk down a steep hill in the highlands or walking for hours during the dry season to the nearest water source, this daily task is familiar to a lot of us.

A few months ago, I travelled to Bialla, a small district town in West New Britain Province, in the north-eastern end of PNG after the launch of the new Water & Sanitation Development Project.

Driving into the township, it’s obvious why access to clean tapped water is so important: the main road was filled with women, and children of school age, carrying huge water containers heading to the nearest river.
I met 13-year-old Rendela, who told me about Tiraua river that it was about an hour out of town. Like most young girls in Bialla, Rendela is responsible for collecting water for her family.

Lao PDR’s transition on the path to Universal Health Coverage

Somil Nagpal's picture
A mother brings her baby to Mitthaphap Hospital for a checkup. Photo: World Bank Lao PDR
On this Universal Health Coverage (UHC) Day, it is striking to us, working in Lao PDR’s health sector, of the progress the country has made on its journey towards UHC this year.

Vượt qua nút thắt cổ chai trên đường tiến tới bao phủ y tế toàn dân ở Việt Nam

Sang Minh Le's picture
Also available in: English
Một bác sĩ trẻ tình nguyện đang tư vấn cho người phụ nữ dân tộc thiểu số ở huyện nghèo Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Nguyễn Huy Hoàn/Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế

Năm 1977, khi tôi sinh ra, tôi chỉ nặng 2.5 kg như phần lớn trẻ em sinh ra trong thời kỳ kiệt quệ sau chiến tranh. Một người họ hàng của tôi chết ở tuổi 40 vì bệnh lao. Ông tôi, một lang y, rất buồn vì không thể dùng thảo dược để chữa trị căn bệnh thuộc tứ chứng nan y này, trong khi bác sĩ và thuốc chống lao lại không sẵn có ở tuyến xã. Bố mẹ tôi quyết định rời nông thôn ra thành phố để mong chúng tôi có thể tiếp cận hệ thống giáo dục và y tế tốt hơn.

Năm 1997, khi tôi hai mươi, cùng các bạn sinh viên y, tôi háo hức đi thực tập tại một trạm y tế xã ở vùng nông thôn. Các giáo sư nói rằng chúng tôi là thế hệ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam được đào tạo để tăng cường cho y tế cơ sở. Thời kỳ này, Việt Nam có ít hơn 5 bác sĩ trên 1 vạn dân và hơn 75% số xã không có bác sĩ phục vụ. Nhưng thành thực mà nói thì không có nhiều sinh viên tốt nghiệp trường y lựa chọn công việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, vì thế, những khó khăn về nhân lực cho y tế cơ sở còn tồn tại dai dẳng.

Semua perlu terlibat: bukti baru perlunya pendekatan multi sektoral untuk mengurangi stunting pada anak

Emmanuel Skoufias's picture
Also available in: EnglishDi Indonesia, malnutrisi kronis meluas dengan lebih dari sepertiga anak-anak mengalami stunting atau pertumbuhan yang terhambat. Meskipun tingkat kemiskinan menurun dari 16,6% menjadi 11,4% dari tahun 2007 hingga 2013, tingkat stunting pada anak-anak di bawah usia lima tahun tetap sangat tinggi, di atas 37% pada tahun 2013, meskipun angka tersebut telah menurun dalam dua tahun terakhir. Stunting memiliki konsekuensi seumur hidup yang penting bagi kesehatan, juga untuk pengembangan kognitif, pendidikan, akumulasi sumberdaya manusia, dan pada akhirnya juga produktivitas ekonomi.
 
Namun, untuk mengurangi stunting, tidak cukup hanya memberi fokus pada sektor kesehatan. Perlu juga perbaikan di sektor lain seperti pertanian, pendidikan, perlindungan sosial, air, sanitasi, dan kebersihan. Seperti yang semula ditekankan dalam kerangka konseptual UNICEF, untuk memastikan bahwa seorang anak menerima nutrisi yang cukup bergantung pada empat faktor penting: asuh, kesehatan, lingkungan, dan ketahanan pangan, bidang-bidang yang mencakup beberapa sektor.

All hands on deck: new evidence on the need for a multi-sectoral approach to reducing childhood stunting

Emmanuel Skoufias's picture
Also available in: Bahasa IndonesiaIn Indonesia, chronic malnutrition is widespread with more than one-third of young children being stunted. Despite the reduction of the poverty rate from 16.6% to 11.4% from 2007 to 2013, the rate of stunting amongst children under the age of five has remained alarmingly high, exceeding 37% in 2013, although that figure has declined in the last two years. Stunting has important lifelong consequences for health, as well as for cognitive development, education, human capital accumulation, and ultimately for economic productivity.

However, to reduce stunting it’s not only important to focus on the health sector. It also requires improvements in other sectors such as agriculture, education, social protection, and water, sanitation, and hygiene (WASH). As originally emphasized by the UNICEF conceptual framework, to ensure that a child receives adequate nutrition depends on four critical factors: care, health, environment, and food security, areas that straddle multiple sectors.

Các dự án đầu tư đột phá giúp kinh tế Việt Nam phát triển

Kristalina Georgieva's picture

Available in englishTháng trước tôi có dịp sang công tác tại Việt Nam. Những tiến triển mạnh mẽ tại đây so với 17 năm trước đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh.

Năm 2000, kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè chảy qua khu trung tâm Thành Phố Hồ Chí Minh còn ô nhiễm và gây ảnh hưởng xấu lên sức khỏe người dân sống và làm việc trong khu vực. Nhưng hôm nay, dòng kênh đã được cải tạo với dòng nước trong và sạch, mang thêm màu xanh và sức khỏe cho 1,2 triệu người sống tại khu vực này – một khu đô thị đang phát triển nhanh chóng.

Universal Health Coverage day: Celebrating 15 years of health partnerships and innovations in Cambodia

Somil Nagpal's pictureFor many of us who work in the health sector in Cambodia, the Universal Health Coverage Day in 2016 celebrates the beginning of a new journey. The recent launch of the Health Equity and Quality Improvement Project marked the beginning of a new phase in our journey to make Cambodia healthier and happier.

Ungkapkan suaramu Indonesia! Mengusung akuntabilitas sosial layanan kesehatan

Ali Winoto Subandoro's picture
Also available in: English

 

Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitias sosial bisa memperbaiki kualitas layanan kesehatan di Indonesia, silakan kunjungi kawasan perbatasaan di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kejadian ini berlangsung di suatu siang yang panas pada bulan Agustus 2015 di kelurahan Bijaepasu, sekitar enam jam perjalanan darat dari ibukota provinsi NTT, Kupang. Di tengah panasnya udara yang mencapai 40 derajat celcius, antrian manusia melingkari sebuah puskesmas.

Sekelompok ibu dengan bayi mereka juga para manula berdiri sepanjang dinding yang hampir roboh. Antrian panjang bergerak dengan lambat. Petugas kesehatan terlihat kewalahan melayani pasien dan hampir tidak ada peralatan medis yang memadai di puskesmas tersebut.

Pages