Syndicate content

Gender

ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อหญิงไทยที่ทำงานบริการทางเพศ

Michele R. Decker's picture
Also available in: English
Photo: vinylmeister,  https://flic.kr/p/niguan

ในที่สุดก็ได้มาถึงประเทศไทยเพื่อฉลองรางวัลความคิดสร้างสรรค์ด้านการพัฒนา (Development Marketplace for Innovation) ด้านการป้องกันการใช้ความรุนแรงทางเพศที่เราได้รับจากกลุ่มธนาคารโลกและศูนย์วิจัยด้านความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence Research Initiative: SVRI) เมื่อเดือนก่อน  ทีมวิจัยของเราประกอบด้วย คุณสุรางค์ จันทร์แย้ม คุณจำรอง แพงหนองยาง ผู้บริหารมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (Sex Workers IN Group’s - SWING) และ ดร. ดุสิตา พึ่งสำราญ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งได้ไปร่วมพิธีรับรางวัล ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี  โดยมี ดร. จิม ยอง คิม ประธานกลุ่มธนาคารโลกกล่าวและให้กำลังใจในการทำงานผู้ได้รับรางวัลทุกคน  แม้ว่าวันนี้ที่เราได้มาอยู่ไกลอีกซีกโลก ณ ห้องประชุมของ SWING ที่มีสีสรรสดใสหากแต่ความรู้สึกมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านการป้องกันการใช้ความรุนแรงทางเพศที่ได้จากงานรับรางวัลในครั้งนั้นยังคงอยู่กับพวกเรา.
 

เพศสถานะในโรงเรียนไทย: เราเติบโตมาในแบบที่เราได้รับการสั่งสอนในโรงเรียนหรือไม่?

Pamornrat Tansanguanwong's picture
Also available in: English
ขณะที่ฉันรอสัมภาษณ์คุณครูท่านหนึ่งที่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในประเทศไทย ภาพโรงอาหารในช่วงพักกลางวันทำให้ฉันหวนนึกถึงวันเวลาในวัยเด็ก ระหว่างนั้นฉันมีโอกาสพูดคุยและถามเด็กนักเรียนสองสามคนไปพลางๆ ว่าโตขึ้นพวกเขาอยากเป็นอะไร เด็กผู้ชายคนหนึ่งตอบว่า “ผมอยากเป็นหมอครับ” และเด็กผู้หญิงอีกคนตอบว่า “หนูอยากเป็นพยาบาลค่ะ” คำตอบของเด็กๆ ชวนให้ฉันคิดว่าค่านิยมทางเพศนั้นมีบทบาทขึ้นในชีวิต เมื่อตอนที่เราอายุยังน้อยขนาดนี้เลยหรือ
 
ครอบครัวและโรงเรียนเป็นสถาบันหลักของเด็กๆ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐานต่างๆ ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ๆ เด็กๆ จะได้เรียนรู้วิธีการเข้าสังคม ค่านิยมต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งรวมถึงเรื่องเพศสถานะด้วย
 
ในความเชื่อของหลายคน โรงเรียนนั้นมีอิทธิพลอย่างสูงในการสร้างค่านิยมเรื่องเพศ และที่ผ่านมานั้นงานวิจัยเชิงประจักษ์ในประเทศไทยยังมีไม่มากพอที่จะสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับประเด็นนี้
 
ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานกิจการสตรี (PCWA) ได้ดำเนินโครงการศึกษา 2 โครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ และธนาคารโลก เพื่อสร้างงานวิจัยเชิงประจักษ์ในเรื่องของเพศสถานะในระบบการศึกษาไทย โดยมีจุดมุ่งหมายในสนันสนุนหรือกำจัดสมมติฐานต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องกรอบความคิดและอคติทางเพศว่ามีการการเรียนรู้ การสอน การแบ่งปัน หรือ การถ่ายทอดอย่างไรในประเทศไทย