Syndicate content

competitiveness

Unlocking the Philippines’ urbanization potential

Judy Baker's picture

 

Fostering Livable Cities
The Philippines is one of the fastest urbanizing countries in East Asia and the Pacific. This can bring many opportunities for growth and poverty reduction. Cities become engines of growth if well planned and well managed.


Rapid urbanization in the Philippines has brought new jobs, educational opportunities, and better living conditions for some. However, it has also brought challenges, which you’ll see when you move around the streets of Metro Manila. It’s a large sprawling metropolitan area of over 12 million, with congestion that is estimated to cost US$70 million (₱3.5 billion) a day. When it rains, streets and homes are quickly flooded because many drains are clogged or non-existent. Because of lack of affordable housing, an estimated 11 percent of the city’s population live in slums. With 17 cities and municipalities in the metropolitan area, trying to tackle these challenges becomes stuck in deep complexities of urban governance and management. While other cities in the Philippines don’t face the scale of these challenges, they tackle similar issues.
 

Хятад улсын махны эрэлт Монголд ямар нөлөөтэй вэ

Miles McKenna's picture

Also available in English

Tsetsen-Uul soum, Zavkhan province, Mongolia. Photo: Miles McKenna/World Bank

Хүнсний аюулгүй байдлын зарчмын хувьд хүнсий сүлжээнд фермээс хоолны ширээ рүү хүрэх тухай ойлголт мах, махан бүтээгдэхүүний хувьд тийм ч амаргүй байдаг. Таны ширээн дээрх шинэ мах хажуугийн фермээс эсвэл бүр дэлхийн нөгөө өнцгөөс онгоцоор 10,000 км-ийн зайг туулан ирсэн байх боломжтой.  Хүйтэн тээвэрлэлтийн гинжин хэлхээ, логистик сайжирснаар махыг тээвэрлэхэд зарим тохиолдолд хэдэн долоо хоног шаардагддаг байсныг хэдэн цаг, эсвэл хэдхэн өдрийн дотор тээвэрлэх боломжтой болгосон. Бага болон дундаж орлоготой цөөн хэдэн орнуудын хувьд махны экспорт томоохон бизнес болоод байгаа билээ.  

Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн баялаг түүх, малын тоо толгойн өсөлт, мөн дэлхийн томоохон зах зээлтэй газар зүйн хувьд ойрхон зэрэг нь Монголд малын махны экспортод чиглэсэн үнэ цэнийн сүлжээг хөгжүүлэх томоохон боломж байгааг илтгэдэг.

Өнөөгийн байдлаар мал аж ахуйн салбар 150,000 орчим малчин айл өрхүүдийн амьжиргааг залгуулж байна. Эдгээр өрхийн ихэнх нь нэн ядуу бүлэгт хамаарагдах бөгөөд өрийн дарамттай, ядуурлын онц нөлөөллүүдэд эмзэг байдаг. Монгол улс малын махны дэлхийн үнэ цэнийн сүлжээнд нэгдэснээр эдийн засгаа өсгөх, ажлын байр бий болгох, ялангуяа хөдөө орон нутагт ядуурлыг бууруулах шинэ боломжуудыг нээх бололцоотой.

EAP Regional Vice President visits Indonesia

Axel van Trotsenburg's picture
EAP Regional Vice President visits Indonesia

EAP Regional Vice President Axel van Trotsenburg recently traveled to Indonesia to see the challenges of a dynamic middle-income country tackling poverty and infrastructure challenges. Van Trotsenburg talks about Indonesia's challenges in this video.

World's most competitive countries report - Asia "looks like an unstoppable force"

Claudia Gabarain's picture

BusinessWeek reports that an annual study by one of Europe's top business schools indicates that Asian economies are overtaking the U.S. and Northern Europe to become the most competitive in the world.