Syndicate content

investment

ประเทศไทยเดินหน้าปฏิรูป เพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

Ulrich Zachau's picture
Also available in: English


เจ้าของธุรกิจไทยในเชียงใหม่อาจเปิดรีสอร์ทเพื่อบริการลูกค้าในประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยว เขาอาจจะใช้เวลาสองเดือนเพื่อจัดตั้งธุรกิจหลังจากที่เขาหาสถานที่ พนักงานและจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจได้แล้ว โดยรวมแล้วการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น 

ในขณะเดียวกัน ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเวียดนามและสนใจที่จะมาลงทุนเปิดร้านอาหารโดยมีงบลงทุน 3 ล้านบาทในไทยก็มีประสบการณ์ที่ต่างออกไป เธอพบว่าการจัดตั้งธุรกิจทำได้ไม่ง่ายนัก เว็บไซต์ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย และมีเรื่องเอกสารประกอบการจัดตั้งธุรกิจที่ทำให้เธอกังวลใจ การได้ใบอนุญาตทำงานและการได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจก็ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ 


Thailand steps up reforms to make doing business easier

Ulrich Zachau's picture
Also available in: ภาษาไทย

A Thai business owner in Chiang Mai might open a small resort serving local people as well as tourists. It would probably take him about two months to set up his business after finding the location, staff and getting the company registered. He would find it reasonably easy to start his business.    

At the same time, a foreign investor living in Vietnam and considering whether to invest 3 million baht in Thailand to start a restaurant might have a different experience. She would likely find the process a bit complex and challenging. Most websites with the relevant information are written in Thai, the paperwork involved in registering a company can be pretty daunting for foreigners, and getting work permits and a business license can take longer than expected.

Malaysia’s long race to competitiveness

Laura Altinger's picture
Have you ever felt like you are in a race and each time you pass another competitor, more keep showing up ahead on the race track in an endless marathon? Well, countries striving to be competitive face a similar predicament. No matter how hard they try to improve their competitiveness, cut the red tape and reduce burdensome regulations, other countries are doing the same, but even quicker.

Malaysia is already a very competitive country. Today it ranks 18 out of 189 economies in the World Bank Group’s Doing Business Index. Yet, its ambition is to become more competitive. And it wants to overtake some countries on the way up. Malaysia has long recognized that a concerted cross-ministerial and public-private collaboration is needed to do just that.

Malaysia’s Special Task Force to Facilitate Business (PEMUDAH), was established in 2007 to improve the ease of doing business in Malaysia. Testament to its success was Malaysia’s surge to 6th position in the 2014 Doing Business, up from 12th place in 2013 and 18th in 2012, placing it in the same league as Singapore, Hong Kong, and the United States. But since then, Malaysia has been challenged to keep up with the rapid pace of business reforms across the globe.
 

China’s economic outlook and policy implications: normalization

Louis Kuijs's picture

(Available in Chinese)

This is the first blog post I write after revisiting China’s recent economic developments, the outlook, and policy implications as part of writing our latest China Quarterly Update. After this general overview I will in a few days write one on some interesting medium term trends on relative prices and the relative importance of external trade in China’s economy (they are also discussed in the Quarterly).

The term “normalization” has been used a lot lately in relation to the composition of growth and macroeconomic policy stance, also in China. But it is hard to avoid it. During 2010, China’s composition of growth started to “normalize”—as in look like it typically does—after the spectacular developments in 2009, when a massive government-led domestic demand surge offset a huge contraction in exports. Later in 2010, the macroeconomic policy stance also started to “normalize”. I guess many of us use the word “normalization” to describe or prescribe a macro policy stance that would be in line with the “normalized” economic outlook, as opposed to a particularly tight stance.

China economic outlook: a tighter macro stance and renewed focus on structural reform

Louis Kuijs's picture

We just released our China Quarterly Update. For us (the economics unit in the World Bank’s Beijing office), this is a good disciplinary device to go through the data, look at what has happened, think about what the economic prospects and policy implications are, look in some more detail into some issues, and write it all down.

In addition to the usual topics, this time we focused a bit on two macro risks that have caught the attention of analysts: a property bubble and strained local government finances. In this blog I summarize our current understanding of the general economic outlook and what it means for policymaking. In a separate blog post, I will soon discuss the issues on local government finances.

Thailand's economy in 2010: Growth in balance

Frederico Gil Sander's picture

In the years since the 1997/1998 Asian financial crisis, the Bank of Thailand (BoT) worked hard to build a heavy fortress around the nation’s financial sector. As a result, at a time when credit markets froze in developed countries and investors “fled to quality,” large amounts of capital still flowed into Thailand, where banks remained solid and well capitalized. Despite the financial strength brought by prudent policies, for the first time since the financial crisis, Thailand will see GDP and household consumption drop, and poverty could even increase in 2009. It is clear that the financial armor was insufficient to protect the economy from another crisis.

The culprit has been identified as Thailand’s excessive reliance on external demand, and talk of “rebalancing” growth towards domestic consumption and investment has become quite common (pdf). The idea of rebalancing makes some sense – but it can also be misleading. Let me explain.

China's engagement in Africa increases – and so does the debate around it

Philip E. Karp's picture

The issue of China-Africa engagement has been in the headlines this week as leaders from China and from across the African continent gathered in Egypt for the Fourth Heads of State Summit of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) where Chinese Premier Wen Jiabao announced China’s latest round of

China: Robust growth in sight provides room for shift in policy focus

Louis Kuijs's picture

The economic data for the third quarter of 2009, released almost two weeks ago, confirmed an impressive recovery in China’s economy, supported by very large fiscal and monetary stimulus. Real GDP growth rose to 8.9 percent year-on-year in the third quarter. This is clearly good news, for China and many other countries whose economies are benefiting at the moment from strong demand from China. As the World Bank economic team for China (which I'm part of) argues in more detail in the new China Quarterly Update, it also means that it is time to consider a less expansionary macroeconomic policy stance and focus more on the structural reforms needed to rebalance the economy and get more growth out of the domestic economy on a sustained basis.

It’s not as if China has not been hit by the global recession. China’s real economy has been hit hard. Exports fell sharply since November last year, and the contribution of net external trade to GDP growth was minus 3.6 percent points in the first three quarters of this year – with the negative contribution particularly large in the third quarter (in year-on-year terms).

Improving investment climate important to boost economic growth in Thailand

Xubei Luo's picture

The investment climate is the fundamental socio-economic framework in which firms operate – the macroeconomic and trade policies they face, the labor and financial markets in which they recruit and raise money, the available infrastructure and imposed regulations, as well a

Pages