Syndicate content

April 2018

Trí tuệ nhân tạo và đô thị thông minh: quy vùng thành phố Hồ Chí Minh

Ran Goldblatt's picture
Quy hoạch phân khu theo thửa đất (Nguồn: https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn)

Công nghệ ngày nay có thể làm được những điều khiến ta kinh ngạc. Hàng ngày, các vệ tinh cung cấp ảnh chụp bất cứ nơi nào trên trái đất và ta có thể huấn luyện máy tính làm công tác xử lý khối lượng dữ liệu vô cùng lớn đó và đưa ra các thông tin và kết quả phân tích chi tiết. Đây chỉ là một trong những ví dụ về những việc mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm được. AI không chỉ giúp ta đọc ảnh chụp từ bên ngoài không gian; nó còn có thể giúp cải thiện cuộc sống của chúng ta.