Syndicate content

Add new comment

Submitted by Thanh Bao on

Tư duy phản biện là một phần trong cải cách giáo dục tại Việt Nam. Nếu đã định hướng cho các ngành công nghiệp hóa chúng tôi cần phải phát triển mạnh các ngành khoa học nhiều hơn là các ngành thiên về xã hội. Hiện tại các trường xã hội và các trường phát triển về kinh tế đang đào tạo ra rất nhiều lao động nhưng lại thất nghiệp trong khi có các ngành về cơ khí, chế tạo,...lại thiếu lao động. Vậy để phục vụ cho công nghiệp hóa thì cần đào tạo trong các lĩnh vực đó và giáo dục nên tập trung vào việc đào tạo mang tính thực tiễn hơn là đi vào nội dung lý thuyết, học thuộc lòng. Một trong những vấn đề của giáo dục hiện nay là người lao động sau khi ra trường rồi đi làm việc, các doanh nghiệp vẫn phải đào tạo lại từ đầu. Vậy thời gian ở bậc đại học họ làm gì và học gì?