Syndicate content

Add new comment

Submitted by ngọc xuân on

trước hết tôi xin chân thành cảm ơn nghiên cứu của bạn. Kết quả này tôi cảm thấy rất đúng với thực tế đời sống trong cộng đồng các dân tộc việt nam. Theo ý kiến của tôi giáo dục là quan trọng nhất. vì khi có kiến thức họ sẽ tự tin hơn và cũng là công cụ giúp họ giao tiếp với cuộc sống bên ngoài, chúng ta nên xây dựng biện pháp giúp họ tiếp cân với giáo dục dễ dàng hơn; ví dụ như miễn học phí và cung cấp sách vở để khuyến khích họ đưa con em đến trường.