Syndicate content

Add new comment

Submitted by Phạm Gia Binh on

Nghiên cứu của bạn rất lý thú và câu trả lời cũng rất chính xác. nhưng có một thực trạng nữa cũng đang tồn tại trong xã hội nông thôn việt nam đó là tình trạng không muốn thoát nghèo để được hưởng các chế độ hỗ trợ của nhà nước. Một anh phó chủ tịch một huyện mien núi đã chia sẻ với mình cách đây vài năm là anh lên tỉnh báo cáo kết quả chương trình 135 và khẳng định huyện mình đã thoát nghèo, nhưng không thấy lãnh đạo tỉnh nói gì, trong khi các huyện khác đều báo cáo còn nghèo và anh ấy đã xin rút báo cáo về sửa lại thành còn nghèo. một chị nông dân người dân tộc đã có 4 con rồi nhưng vẫn đẻ tiếp vì bảo muốn được là hộ nghèo, tình trạng các xã, huyện không làm gì, cứ duy trì tình trạng nghèo đê nhận dự án của trung ương và qua đó họ có điều kiện để kiếm chác cũng làm ảnh hưởng đến tình trạng nghèo đói ở nông thong va mien núi. Một loạt các dự án không hiệu quả như cafphe ở khu vực mien trung, cao su ở mien trung va tây bắc, dự án sắn, rứa, vv cũng làm nghèo người dân.