Syndicate content

Add new comment

Submitted by NguyenNga on

Nhà nước đã hỗ trợ giáo dục miễn phí cho người dân tộc, nhưng không đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, không đầu tư để nâng cao đời sống, bữa ăn, giấc ngủ cho họ thì làm sao mong họ có động lực đi học, họ phải lo cho cái ăn,cái ngủ trước rồi mới nghĩ đến chuyện đi học, cứ ngồi trên cao rồi đầu tư tiền không đúng cách thì không đạt được gì cả. Hơn nữa với sự đầu tư phổ cập giáo dục phổ thông chưa hiệu quả thì làm sao họ có khả năng cạnh tranh với nền giáo dục hiện đại ở vùng đồng bằng,thành phố, thủ đô. Ngay từ đầu nhà nước phải quan tâm cải thiện đường xá để họ có khả năng đi lại để buôn bán sản phẩm mình làm ra với các vùng khác, cải thiện đường xá để mọi người lưu thông lên vùng núi hoặc người từ vùng núi xuống các vùng khác dễ dàng thì mới mong buôn bán trôi chảy và phổ cập nền giáo dục hiện nay của thành phố, thủ đô cho vùng núi. Đừng có áp đặt chính sách hay ý kiến của những người có sẵn điều kiện tốt lên những người đang trực tiếp đối mặt với khó khăn của thiên nhiên và địa lý.Hãy đặt mình vào điều kiện địa lý cách trở, đất đai cằn cỗi, hãy thử mà trải nghiệm cuộc sống của họ đi rồi mới biết nên giúp gì cho họ, đừng có thỉnh thoảng đầu tư cho họ ít tiền rồi mặc kệ,muốn giúp triệt để thì phải giúp họ có điều kiện cải thiện cuộc sống để cải thiện giáo dục và nhận thức.