Syndicate content

Add new comment

Submitted by hoang bach on

Việt Nam có câu thành ngữ: Nhà dột từ nóc

Theo tôi tất cả là do tham nhũng, do chính những quan lại địa phương xà xẻo ngân sách quốc gia và viện trợ quốc tế -> chế độ độc quyền ban phát bổng lộc tạo vây cánh. Các bạn hãy xem có ông quan huyện quan tỉnh nào không có nhà to, xe đẹp con cái học ở các trường chuyên thậm chí đi du học Âu - Mỹ tự túc không? Trong khi đó hãy nhìn các lớp học ở vùng sâu xem có bằng cái nhà xí tại các vùng đồng bằng không? (xây WC: 1.000.000.000 VND = 50.000 USD)