Syndicate content

Очакване на училищна автономия

Harry A. Patrinos's picture

Активно се търсят алтернативи на традиционната система от държавни училища и широко се предлагат радикални подходи за разширяване на тяхната отговорност. Например, в отличения с награда документален филм “Очакване на Супермен”.