Syndicate content

Afghanistan

آیا کمک های مالی کوچک، آموزش و ارایه توصیه ها و مشوره ها برای متشبثین کوچک می تواند فرصتهای کاریابی را در افغانستان ایجاد کند؟

Pratap Sinha's picture
Also available in: English | پښتو
نوریه یکی ازمتشبثین که با حمایت برنامه نتیجه دستگاه  قالین بافی  خودش را فعال کرده است میگوید" با حمایت برنامه نتیجه اکنون ما توانستیم وسایل مورد نیاز و مواد خام خریداری نمایم و بعد ازآن برای خود قالین ببافیم. عکاسی: شرکت مشورتی رومی/بانک جهانی

همان طوری که جهانیان ۱۲ ماه اگست را همه ساله به عنوان روز جهانی جوانان تجلیل مینماید، اکثریت اقشار جامعه افغانستان، بالخصوص طبقه جوان، تلاش می نمایند، تا راه های بهتر و مناسب برای یک آینده درخشان  و موفق را برای خودشان جستجو و دریافت نمایند. براساس معلومات صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، در حدود ۶۳ فیصد نفوس افغانستان زیر سن ۲۵ سال قرار دارند که این حالت ساختار اهرم شیب دار (steep pyramid) را با در نظرداشت سن نفوس کشور به تصویر کشیده و انعکاس دهنده افزایش سریع رشد قشر جوان در کشور میباشد. این در حالیست که جوانان افغان بطور قابل ملاحظه­ با چالشها و مشکلات جدی در عرصه های  صحت، تعلیم و تربیه، فرصتهای کاریابی و نابرابری های جنسیتی مواجه  میباشند.

جهت رسیده گی به این چالش ها، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، طبقه  جوان مناطق روستایی و نیمه شهری که سطح تعلیم بلند ندارند، را تحت پوشش برنامه آزمایشی فراهم نمودن کمکهای مالی کوچک بلاعوض قرار داده است. قابل یادآوریست که هدف این کمک مالی کوچک و بلاعوض با در نظرداشت رشد ضعیف اقتصادی وچشم انداز نامطلوب، ایجاد فرصت های شغلی در سکتور خصوصی آنعده جوانانی را که علاقمند ایجاد تشبث / اشتغال خودی اند، مورد حمایت قرار میدهد. این برنامه تحت پروژه نتیجه به کمک مالی صندوق بازسازی افغانستان تطبیق میگردد.

زمانی که من، فریحه ۲۳ ساله، را هنگام مصاحبه انتخاب متشبثین به منظور دستیابی به کمکهای مالی کوچک بلاعوض را ملاقات کردم، در مورد دریافت هر گونه حمایت از طرف دولت در حالت شک و تردید قرار داشت، اما در مورد آینده و راه اندازی آرایشگاهء خودش اطمینان خاطر داشت.  این رویای فریحه، بعد از دریافت خبر کمک مالی کوچک بلا عوض (۵۰۰ دالر امریکایی) تحقق یافت. فریحه، در ابتدا به مدت چهار سال به عنوان شاگرد در یک سالون آرایش مهارتهای لازم را آموخت. اکنون با استفاده از  این کمک مالی برای سرمایه گذاری در کسب و کار خود استفاده نمود و در حال حاضر وی یک شریک و مدیر سالون آرایشگری خود میباشد. وی میگوید: "من به عنوان شاگرد درآمد کافی نداشتم، اما در حال حاضر من یک شریک هستم. این کار خوبی است و در حال بهتر شدن میباشد."

فریحه، به عنوان یکی از مستفید شوندگان کمک مالی کوچک بلاعوض پروژه نتیجه، در کورسهای آموزش انکشاف تشبثات بمنظور آموزش  حسابداری مقدماتی، بازاریابی و همچنین نکات کلیدی برای آغاز کسب و کار/ تشبث به عنوان یک زن اشتراک کرد. او همچنان از دریافت کتاب های تصویری مشرح و کارهای عملی  بخاطر آغاز تشبث در جریان کورس و از اینکه معلومات مقدماتی در این زمینه ها برایش ارائه گردیده است،  بسیار خوشحال میباشد.

Can small grants, training, and mentorship for micro-entrepreneurs create jobs in Afghanistan?

Pratap Sinha's picture
Also available in: دری | پښتو
The NATEJA project supports entrepreneurs like Nooria to start new business. "With support from NATEJA, we were able to purchase the required equipment and
raw material to weave the carpets ourselves," said Nooria. Photo Credit: Rumi Consultancy/ World Bank


As the world marks International Youth Day on August 12, many in Afghanistan, especially the youth, strive to find better ways to make a prosperous future for themselves. According to the United Nations Population Fund, about 63 percent of Afghans are under 25 years of age, reflecting a steep pyramid age structure whereby a large cohort of young people is slowly emerging. Yet, young people in Afghanistan face significant challenges in health, education, employment, and gender inequality.

To tackle these challenges, the Ministry of Labor, Social Affairs, Martyrs and Disabled is targeting youth with low education in rural and semi-urban areas through a pilot micro-grants scheme to support aspiring entrepreneurs in the face of low growth and dim job creation prospects in the private sector. The scheme is implemented under the Non-Formal Approach to Training, Education, and Jobs in Afghanistan (NATEJA) project financed by the Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF).

When I saw Fariha, 23, during her selection interview for the micro-grant scheme, she was sceptical of receiving any government support, but confident about her beauty salon idea. It was a dream come true when she got the news of the micro-grant of $500. Fariha had learnt her skills first as a trainee at a beauty salon. After four years working there, she used the grant money to invest in the business and is now a partner and manager in the salon. “I did not earn enough as a trainee, but now I am a partner. It is a good job and it is getting better,” she says.

As a NATEJA grantee, Fariha attended a business training course to learn basic accounting, marketing, and key tips to start a business as a woman. She was also very happy to receive a pictorial, practical, and illustrative business start-up booklet at the training, given her low level of education.

Providing better healthcare in Afghanistan – A view from the field

Fahimuddin Fahim's picture
Also available in: دری | پښتو


Although I have extensive project management experience in Daykundi Province, the scale and impact of the System Enhancement for Health Action in Transition (SEHAT) Program is truly inspiring—for example, the 39 centers that deliver the Basic Package of Health Services (BPHS) together serve over 77,000 outpatients per month. In October 2016, these centers managed the delivery of 615 babies, with as many as 69 deliveries in Temran Basic Health Center alone.
 
In fact, when it comes to female health, SEHAT has ensured that there is at least one female staff member in every health center. This has partly been possible because of the successful implementation of community-level education programs, such as the Community Midwifery Education (CME) and Community Health Nursing Education (CHNE). The program has also strengthened community-based health care by setting up health Shuras (councils) in all locations covered by SEHAT and implemented specific controls on qualifications and credentials of health workers.
 
SEHAT is a program of the Ministry of Public Health (MoPH), supported by the International Development Association (IDA), the World Bank Group’s fund for the poorest countries, and the Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF), in partnership with multiple donors. An NGO, PU-AMI, was contracted by MoPH between 2013 and June 2017 to deliver BPHS in Daykundi, in line with national health goals outlined by the ministry. These goals include reducing mother and child deaths and improving child health and nutrition. Thus, the program focuses on increasing access, building capacity, strengthening coordination, promoting use of monitoring and evaluation data, and enabling better support for pharmaceutical supplies.

تاثیرات مثبت برنامه صحت در ولایت دایکندی

Fahimuddin Fahim's picture
Also available in: English | پښتوبا آنکه من در بخش مدیریت پروژه در ولایت دایکندی تجربۀ زیاد دارم، اما مقیاس و تاثیرات برنامه صحت وزارت صحت عامه در این ولایت درحقیقت فوق العاده الهام بخش پنداشته میشد – بطور مثال می توانم از جمله ۳۹ مراکز صحی که بسته های خدمات ابتدایی صحی را ارائه می نمود، یاد آوری نمایم که اینها همه به صورت ماهوار بیشتر از ۷۷،۰۰۰ بیمار را مورد معالجه و مراقبت قرار میدادند. تنها در ماه اکتوبر ۲۰۱۶، این مراکز توانستند ۶۱۵ واقعه ولادت را  تحت پوشش کمک های مورد نیاز بیماران قرار دهند، که از مجموع نوزادان، بیش از ۶۹ نوزاد  تنها در مرکز صحی تیمران چشم به دنیا گشودند.
 
در حقیقت، زمانیکه محور بحث پیرامون صحت زنان متمرکز باشد، برنامۀ آموزشی صحت توانسته، تا در هر یک از این مراکز صحی زمینه حضور حد اقل یک تن از کارمندان صحی طبقه اناث را فراهم سازد. این امر قسماٌ از بابت تکمیل شدن موفقانۀ برنامه های آموزشی ماهران ولادی و دایه های صحی محلی میسر گردیده، که می توان از این برنامه های آموزشی و تعلیمی برای قابله به سطح جامعه و آموزش صحی برای نرس ها به سطح جامعه در این ولایت یاد کرد. همچنان این برنامه در تمامی ساحاتِ که تحت پوشش برنامه صحت قرار داشتند، یک عده مراکز صحی در سطح محلات را نیز به کمک شورا های محلی ایجاد و تقویت بخشیده و بالای صلاحیت وظایف و اعتبارنامه های کارمندان صحی نیز تدابیر نظارت و بررسی جدی را عملی مینمودند.
 
برنامۀ صحت یکی از برنامه های کلیدی وزارت صحت عامه می باشد که تمویل مالی آن توسط اداره انکشاف بین المللی گروپ بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان در مشارکت با چندین نهاد تمویل کننده دیگر بین المللی صورت میگیرد. وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان از سال ۲۰۱۳ الی ماه جون ۲۰۱۷ موسسه غیر دولتی PU-AMI را در ولایت دایکندی قرارداد عقد نموده بود، تا در مطابقت با اهداف ملی صحی این وزارت، خدمات اساسی صحی  را ارائه و فراهم نماید. این اهداف در برگیرنده کاهش واقعات مرگ و میر مادر و نوزاد و بهبود صحت طفل و اتخاذ تدابیر مشخص به منظور تغذی معیاری میباشد. روی این ملحوظ این برنامه بر افزایش دسترسی به خدمات صحی، ظرفیت سازی، تقویت همکاری و هماهنگی، ترویج استفاده از اطلاعات نظارت و ارزیابی و فراهم آوری تسهیلات برای انتقال و دسترسی ادویه جات متمرکز است.

په ډایکندي ولایت کې د صحت برنامې مثبتې اغېزې

Fahimuddin Fahim's picture
Also available in: English | دریکه څه هم زه په ډایکندي ولایت کې د پروژو د مدیریت په برخه کې پراخه تجربه لرم، خو د عامې روغتیا وزارت له خوا په دې ولایت کې د صحت برنامې د تطبیق اغیز او پراخوالی په رښتیا هم ډېر الهام بښونکی دی – د بېلګې په توګه کولای شم په دغه ولایت کې د هغو ۳۹ روغتیايي مرکزونو یادونه وکړم کوم چې هلته لومړني روغتیايي خدمات وړاندې کوي، چې دا ټول په میاشتنۍ توګه د څه باندې ۷۷۰۰۰ ناروغانو درملنه او پالنه ېې ترسره کوله. د ۲۰۱۶ کال د اکټوبر په میاشت کې، دغو مرکزونو وکولای شول، تر څو د خپلو ناروغانو د زېږون ۶۱۵ پیښو ته رسیدنه وکړي، چې له دې ټولټال نویو زیږول شویو ماشومانو څخه څه باندې ۶۹ یې یوازې د تیمران په روغتیايي مرکز کې نړۍ ته سترګې راغړولې دي.
 
په حقیقت کې، کله چې د بحث محور د ښځو پر روغتیا باندې ولاړ وي، نو د صحت د زده کړې برنامه پر دې توانیدلی، تر څو په هر یوه دغه روغتیايي مرکز کې لږ تر لږه د یوې ښځینه روغتیايي کارکوونکې د شتون زمینه برابره کړي. دا کار تر یوه ځایه پورې د کلیو په کچه د ماشوم د زېږون د ماهرانو او روغتیايي نرس قابله ګانو د روزنیز پروګرام د بریالي پای ته رسیدو له کبله ممکن شوی ده، چې کولای شو له دغو روزنیزو او ښوونیزو پروګرامونو څخه په دې ولایت کې د کلیو په کچه د قابله ګانو  او د ټولنې په کچه د نرسانو د روغتیايي زده کړې په توګه یادونه وکړو. همداشان، دغه پروګرام د صحت د برنامې تر پوښښ لاندې ټولو سیمو کې، د کلیو په کچه یو لړ روغتیايي مرکزونه هم د سیمه ییزو شوراګانو په مرسته جوړ او پیاوړي کړل او د روغتیايي کارکوونکو د دندو پر صلاحیت او اعتبارلیکونو باندې یې څارنیز تدابیر او جدي څېړنه عملي کړه.
 
د صحت برنامه د عامې روغتیا وزارت یو له مهمو پروګرامونو څخه شمېرل کېږي، چې د هغې تمویل د بې وځله هېوادونو لپاره د نړیوال بانک د نړیوالې پرمختیايي ادارې له بودیجې او د افغانستان د بیارغونې صندوق لخوا د څو نورو نړیوالو تمویلوونکو ادارو په ګډ مشارکت تر سره کېږي. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د عامې روغتیا وزارت له ۲۰۱۳ کال څخه د ۲۰۱۷ کال د جون تر میاشتې پورې د PU-AMI په نوم له یوې غیر دولتي ادارې سره تړون لاسلیک کړی وو، تر څو د ډایکندي په ولایت کې د وزارت له لوري د څرګندو شویو روغتیايي ملي موخو سره سم بنسټیز روغتیايي خدمات وړاندې کړي. په دغو موخو کې د مور او ماشوم د مړینې د پیښو راکمول او د ماشوم د روغتیا ښه والی او د معیاري تغذي په خاطر د تدابیرو نیول شامل وو. له همدې کبله، دغه برنامه روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي د زیاتوالي، ظرفیت جوړونې، د همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا، د څارنې او ارزونې د اطلاعاتو د کارونې دودوالي او د درملو د لېږد او ورته د لاسرسي په برخه کې د اسانتیاوو په رامنځته کولو باندې متمرکزه ده.

Collecting primary data in Afghanistan: Daunting but doable

Tommaso Rooms's picture
Also available in: دری | پښتو

Afghanistan is not exactly an easy place to undertake a rigorous study on the ease of doing business. And collecting primary data for a micro-based study in Kabul and several Afghan provinces can be a daunting task. Just how daunting is underscored by the fact that the country conducted its most recent census almost 40 years ago, in 1979. Vast tracts of the country remain unsafe and many of its provinces are inaccessible.
 
Despite the security challenges, our experience from the recently launched Subnational Doing Business in Afghanistan report shows that the barriers to collecting micro data are not insurmountable. The data and related findings can help guide business reforms toward the kind of smart regulations that are imperative for attracting private sector investment to the capital city and beyond. A regulatory environment that enables private enterprise, especially small and medium firms, to function and be creative boosts job creation and is, therefore, good for the economy.

The report, the first of its kind in Afghanistan, benchmarks Kabul and the provinces of Balkh, Herat, Kandahar and Nangarhar across four Doing Business indicators: Starting a Business, Dealing with Construction Permits, Getting Electricity and Registering Property.

The key takeways?
 • Kabul leads in two of the areas measured, Starting a Business and Getting Electricity. Kandahar ranks first in Dealing with Construction Permits and Registering Property, while Balkh comes in second in all four areas measured by the report.
   
 • Regulatory quality and efficiency vary considerably among the five locations. Rolling out reforms already implemented in Kabul across all of Afghanistan would improve the business environment for entrepreneurs in the provinces.
   
 • By adopting all the good practices, Afghanistan could move up 11 places in the global Doing Business ranking, to 172.

چالشها و دشواری های موجود را هنگام جمع آوری ارقام و معلومات ابتدایی در افغانستان میتوان مهار کرد

Tommaso Rooms's picture
Also available in: English | پښتو

مطالعه و راه اندازی یک تحقیق همه جانبه پیرامون انجام تجارت و کسب و کار در کشوری مثل افغانستان، بدون شک عاری از چالش و دشواری نیست. جمع آوری معلومات ابتدایی به منظور مطالعه مقایسوی مقررات تجارتی و چگونگی تطبیق آن در کابل و فراتر از آن در چهار ولایت دیگر در شرایط کنونی بسیار مشکل است. افغانستان حدود ۴۰ سال قبل یعنی در سال ۱۹۷۹ مطالعه را در خصوص مقررات تجارتی انجام داده بود ولی از انزمان به بعد بنابر نا امنی ها دسترسی به بسیاری ولایات به منظور انجام همچو یک تحقیق ناممکن بود.
 
علی الرغم دشواریهای موجود امنیتی، تجارب ما از تهیه و نشر گزارش تازۀ  انجام تجارت در افغانستان۲۰۱۷ بیانگر آنست که جمع آوری ارقام و معلومات ابتدایی یک امر دشوار، اما ممکن است. این معلومات و یافته های مرتبط آن می توانند یک رهنمود جامع به منظور اصلاح مقررات تجارتی و ایجاد یک محیط مناسب برای جذب سرمایه گذاری سکتور خصوصی در کابل و سایر ولایات گردد. بهبود فضای مقررات تجارتی یک فاکتور عمده به منظور تشویق تشبثات کوچک و متوسط محسوب میشود که ابتکار عمل آنان را در راستای ایجاد زمینه های شغلی و رفای اقتصادی مورد حمایت قرار میدهد.
 
انجام تجارت در افغانستان اولین گزارش تحقیقاتی در سطح ولایات است که اینبار مقررات تجارتی را برعلاوه شهر کابل، در ولایات بلخ، هرات، کندهار و ننگرهار نیز مورد مطلعه قرار میدهد که در آن شاخص های انجام تجارت که عبارت اند از: آغاز تجارت ( کسب جواز کار)، اخذ مجوز ساختمان، توزیع لین برق و ثبت ملکیت مورد بررسی قرار میگیرد.
 
نقاط کلیدی:
 
 • کابل در دو بخش این مطالعه، آغاز تجارت و اخذ لین برق، پیشتاز شناخته شده است. با اینحال، کندهار در اخذ جواز ساختمانی و ثبت ملکیت ها مقام اول دارد، درحالیکه ولایت بلخ در تمامی این چهار ساحات مورد مطالعه این گزارش تحقیقی، در جایگاه دوم  قرار دارد.
 • کیفیت و موثریت تنظیم مقررات در میان این پنج ولایت بطور قابل ملاحظۀ متفاوت می باشد. پروسه اصلاحات از قبل در کابل آغاز و تطبیق گردیده است، بنابرین با گسترش آن در تمامی ولایات افغانستان سبب بهبود محیط تجارت و سرمایه گذاری برای متشبثین در آن ولایات نیز خواهد گردید.
 • با اتخاذ تمامی این کار شیوه های مناسب و اصلاح مقررات تجارتی، توقع میرود که افغانستان در رده بندی جهانی انجام تجارت، ۱۱ پله صعود نماید و به مقام ۱۷۲ نایل آید.

په افغانستان کې د لومړنیو معلوماتو او شمېرو د راټولولو په وخت کې ننګوونې او ستونزې مهار کیدلی شی

Tommaso Rooms's picture
Also available in: English | دری

د افغانستان په څیر یوه هېواد کې د سوداګرۍ او کسب او کار په اړه د هر اړخیزې څېړنې تر سره کول، پرته له شکه، چې له خنډونو او ستونزو سره مل وي. په اوسنیو شرایطو کې په کابل او د هېواد په څلورو نورو ولایتونو کې د سوداګریزو مقرراتو د پرتلیزې څېړنې او د هغوۍ د تنفیذ د ډول په اړه د لومړنیو معلوماتو را ټولول یو ډېر ستونزمن کار ګڼل کېږي. افغانستان ۴۰ کاله وړاندې، یعنې په ۱۹۷۹ ز کال کې د سوداګریزو مقرراتو په اړه څېړنه تر سره کړې وه، چې له هغه را وروسته د ناامنیو له کبله د داسې یوې څېړنې تر سره کول زیاتره ولایتونو ته د لاسرسي نه لرلو له کبله ناشوني وه.
 
د اوسنیو امنیتي ستونزو سره سره ، په ۲۰۱۷ کال کې په افغانستان کې د سوداګرۍ د تر سره کولو د وروستي رپوټ له چمتو کولو او خپرولو څخه زموږ تجربې د دې ښکارندوی دي، چې د لومړنیو شمېرو او معلوماتو راټولول یو ستونزمن کار، خو شونی ده. دغه معلومات او د هغه اړوند موندنې کولای شي د سوداګریزو مقرراتو د اصلاح او په کابل او نورو ولایتونو کې د خصوصي سکتور د پانګې اچونې د جذب لپاره د یوه وړ چاپیریال د رامنځته کولو لپاره پیاوړی بشپړ لارښود وبلل شي. د سوداګریزو مقرراتو د چاپیریال ښه والی د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د هڅوونې لپاره یو ستر هڅوونکۍ لامل بلل کېدای شي، چې د شغلي  فرصتونو او اقتصادي سوکالۍ د رامنځته کولو په برخه کې د هغوی له مبتکرانه عمل سره مرسته کوي.
 
په افغانستان کې د سوداګرۍ ترسره کول د ولایتونو په کچه لومړنی څېړنیز رپوټ دی ،چې دا ځل یې سوداګریز مقررات د کابل ښار برسیره، په بلخ، هرات، کندهار او ننګرهار کې هم تر څېړنې لاندې نیولي، چې په هغو کې د سوداګرۍ د تر سره کولو شاخصونه، چې عبارت دې له: د سوداګرۍ پیلول (د کار د جواز اخیستل)، د ودانیزو چارو د جواز اخیستل، د برېښنا د لین وېش او د ملکیت ثبت تر غور او څېړنې لاندې نیول کېږي.
 
مهم ټکي:
 
 • کابل د همدې څېړنې په دوو برخو کې مخکښ پیژندل شوی، چې هغه عبارت دې له: د سوداګرۍ پیلول او د برېښنا د لین اخیستل. په داسې حال کې، چې کندهار د ودانیزو چارو د جواز په اخیستلو او د ملکیتونو د ثبت په برخه کې لومړی مقام لري او د بلخ ولایت بیا په همدغو څلورو برخو کې په دویم ځای کې راځي.
 • په دغو پنځو ولایتونو کې د مقرراتو د تنظیم کیفیت او اغیزمنتیا خورا ډېر توپیر سره لري. د اصلاحاتو بهیر له پخوا نه په کابل کې پیل او تطبیق شوی دی، له همدې کبله د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د هغو په پراختیا سره به په همدې ولایتونو کې د سوداګرۍ د چاپیریال او د متشبثینو لپاره د پانګې اچونې د ښه والي سبب وګرځي.
 • د دې ټولو ښو کاري کړنلارو په تر لاس لاندې نیولو او د سوداګرۍ د مقرراتو په اصلاح سره، هیله کېږي، چې افغانستان د سوداګرۍ د ترسره کولو په نړیواله ډلبندی کې، ۱۱ پټې پورته ولاړ شي او ۱۷۲ ځایګی خپل کړي. 

Climate in Crisis: How Risk Information Can Build Resilience in Afghanistan

Julian Palma's picture
Also available in: دری | پښتو
Photo Credit: Rumi Consultancy/ World Bank
Afghanistan is vulnerable to a number of natural hazards, including earthquakes, flooding, drought, landslides and avalanches, as well as hazards arising from human interaction. Among low income countries, Afghanistan is second only to Haiti in terms of the number of fatalities caused by natural disasters between 1980 and 2015. In the last few years, however, the Afghan Government has increasingly understood how the consequences of extreme weather events and disasters add to existing security risks. Severe and prolonged droughts, for instance, have increased food insecurity, causing on average $280 million in economic damage to agriculture each year. Natural disasters and climate-related shocks affect 59 percent of the population, concentrated in economically poorer regions, as opposed to security-related shocks (15 percent).[1]
 
The availability of disaster risk information is particularly important for a fragile state like Afghanistan where 4 out of 5 people rely on natural resources for their livelihoods.[2] To strengthen resilience, investments in Afghanistan need to incorporate information on natural hazards in their planning, design and implementation. To help support government efforts, the World Bank and the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), in close cooperation with the Afghanistan National Disaster Management Authority (ANDMA), recently produced a comprehensive multi-hazard assessment level and risk profile[3], documenting information on current and future risk from fluvial and flash floods, droughts, landslides, snow avalanches and seismic hazards. The main findings, methodology and expected outcomes were recently discussed and presented to the Disaster Risk Management community of practice within the World Bank Group. A number of takeaways from the discussion are presented below:
 
What is Afghanistan’s risk profile and vulnerability?
 • Flooding is the most frequent natural hazard historically, causing average annual damage estimated at $54 million; large flood episodes can cause over $500 million in damage
 • Historically, earthquakes have caused the most fatalities, killing more than 10,000 people since 1980
 • 3 million people are at risk from very high or high landslide hazard
 • Droughts have affected 6.5 million people since 2000; an extreme drought could cause an estimated $3 billion in agricultural losses, and lead to severe food shortages across the country;
 • An estimated 10,000 km of roads (15 percent of all roads) are exposed to avalanches, including key transport routes like the Salang Pass

اطلاعات پیرامون خطرات احتمالی می تواند سبب ایجاد انعطاف پذیری در مقابل آفات اقلیمی در افغانستان شود

Julian Palma's picture
Also available in: English | پښتو
عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی
افغانستان از ناحیه خطرات و آفات طبیعی بشمول زلزله، سیلاب، خشکسالی، لغزش زمین و برف کوچ ها اسیب پذیر بوده،. علاوه بر آن خطرات ناشی از فعالیت های انسانی نیز بر این مشکل افزده است.   در میان کشور هایی که دارای سطح  پائین درآمد اند، افغانستان بعد از کشور هایتی دومین کشوریست که بیشترین تعداد تلفات انسانی در اثر حوادث طبیعی را بین سال های ۱۹۸۰ الی ۲۰۱۵ شاهدبوده است. با این حال  در سال های اخیر دولت افغانستان با درک عمیق از چگونگی تاثیرات وقایع و فاجعه های خطرناک اقلیمی و منتج شدن آن به افزایش خطرات امنیتی دست یافته است. بطور مثال، خشکسالی های شدید و دوامدار سبب افزایش عدم مصؤنیت غذایی گردیده که همه ساله به طور اوسط ۲۸۰  میلیون دالر امریکایی زیان و خساره درسکتور زراعت این کشور می گردد. در مقایسه با تاثیر گذاری وقایع امنیتی، که (۱۵ درصد) می باشد، حوادث طبیعی و صدمات ناشی از وقایع اقلیمی روی ۵۹ درصد   نفوس کشور، مخصوصاً در مناطقی که سطح اقتصاد پایین دارند، بیشتر تاثیرگذار است.

دسترسی به اطلاعات درمورد خطرات طبیعی یک امر حیاتی محسوب میگردد، بالخصوص در کشور آسیب پذیری مانند افغانستان که از هر پنج نفر نفوس آن، چهار نفر وابسته به منابع طبیعی غرض امرار معیشت می باشند. برای تقویت قابلیت انعطاف پذیری در مقابله با حوادث طبیعی، سرمایه گذاری ها در افغانستان روی جمع اوری اطلاعات در رابطه به آفات طبیعی نهایت ضروری پنداشته شده، تا این اطلاعات شامل  برنامه ریزی، طرح و تطبیق برنامه های رویدست گرفته شده، شامل گردد. برای حمایت از تلاش های دولت افغانستان، بانک جهانی با اداره تسهیلات جهانی برای کاهش حوادث و احیای مجدد در همکاری نزدیک وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث  اخیراً یک ارزیابی جامع خطرات چندگانه مشخصات خطر، را تهیه نموده که هدف آن مستند سازی اطلاعات درباره خطرهای احتمالی و بالقوه از ناحیه سیلاب های رود خانه یی و ناگهانی، خشکسالی ها، لغزش زمین، برف کوچ ها و زلزله می باشد. روی عمده ترین موضوعات یافته های این ارزیابی، میتودولوژی (روش)، و نتایج متوقعه، اخیراً در یک نشت بخش مدیریت خطرات ناشی از حوادث گروپ بانک جهانی بحث و گفتگو صورت گرفت. بعضی نکات مهمی که در این بحث مطرح شد، قرار ذیل است:

مشخصات خطر و آسیب پذیری افغانستان چیست؟
 • سیلاب ها یکی از حوادث طبیعی مکرر درطول تاریخ در افغانستان بوده، که بطور اوسط سالانه تخمیناً ۵۴ میلیون دالر امریکایی خساره وارد میکند؛ سیلاب های ناگهانی بزرگ  بالاتر از ۵۰۰ میلیون دالر خسارات را وارد کرده می تواند.
 • از لحاظ تاریخی، زلزله بیشترین تلفات را به میان آورده است، که از سال ۱۹۸۰ به بعد سبب هلاکت بیش از ۱۰۰۰۰ نفر گردیده است.
 • حدود سه میلیون نفر در معرض خطرات بسیار بلند   لغزش زمین قرار دارند.
 • از سال ۲۰۰۰ تا اکنون، در حدود ۶،۵  میلیون نفر بر اثر خشکسالی ها متضرر  شده و خشکسالی شدید می تواند سکتور زراعت افغانستان را تخمیناً ۳ میلیارد دالر خسارمند سازد و این کشور را با قلت جدی مواد خوراکی مواجه سازد.
 • تخمیناً ۱۰۰۰۰ کیلومتر سرک (۱۵ درصد تمامی سرک های افغانستان) در معرض خطر برف کوچ قرار دارند که در میان آن شاهراه های کلیدی مانند شاهراه
  سالنگ شامل می باشد. 

Pages