Syndicate content

Social Development

د بڼوالي نوښت په بلخ ولایت کې د بزګرانو او بڼوالو د ژوندانه چارو او عوایدو د ودې لامل

Ahmad Fahim Jabari's picture
Also available in: English | دری
NHLP is working toward the overarching goal of promoting the adoption of improved production practices.
د بڼوالي او مالداري د ملي برنامې عمومي موخه دا ده، څو د هېواد بزګران او بڼوالان د کرنیزو محصولاتو د تولید عصري او پرمختللو کړنلارو سره اشنا کړي او په دې برخه کې د هغوی ملاتړ وکړي. انځور: د بڼوالۍ او مالدارۍ ملی برنامه/نړیوال بانک

زه خپله هره کاري ورځ له همکارانو او نورو کاري ملګرو سره د ګډو هڅو په موخه د همغږۍ رامنځته کولو لپاره پیلوم. له هغه ځایه، چې د بڼوالي او مالداري ملي برنامه د یوه غړي په توګه کار کوم، ډیر زیات راضي یم، ځکه د افغانستان د اقتصادي بنسټ د ودې او پیاوړتیا په برخه کې هلې ځلې کوم.

کله چې ما په ۲۰۰۹ زیږدیز کال کې د بڼوالي او مالدارۍ له ملي برنامې سره د عامه اړیکو د مسوول په توګه دنده پیل کړه، هغه مهال د شمال په ولایتونو کې د بزګرانو وضعیت دا وه، چې ډیری شمیر بزګران د بڼوالي، مالداري او د اوبو لګولو سیستم په برخو کي د معاصرو کړنلارو او له پرمختللي ټکنالوژۍ څخه د کارونې په اړه اړین معلومات نه درلودل. د کرنیزو تولیداتو او محصولاتو کچه د بزګرانو او بڼوالو له غوښتنې ډیر لږ وو او د محصولاتو کیفیت د هغوی لپاره یوه ستره ستونزه ګڼل کیده. د یوه کس په توګه، چې د کرنې په برخه کې مې زده کړې کړي او د افغانستان په شمال کې ژوند کوم، کله چې تیر وختونه را یادوم، چې بزګران په هیڅ ډول نه هڅول کیدل او نه تشویق کیدل، څو د بڼوالي په معاصرو تخنیکونو سمبال شي. دا په داسې حال کې ده، چې بزګرانو د خپل ژوندون لپاره نه ستړي کیدونکي هڅې کولې، خو عواید یې ډیر لږ وو.

د بزګرانو لپاره د پروژې پلي کولو د پیل پړاو ستونزمن وو، څو هغوی د بڼوالي او مالدارۍ ملي برنامې باندې باور وکړي، خو د وخت په تیریدو سره په تدریجي ډول دا ثابته شوه، چې هغه عصري تګلارې، چې بزګران او بڼوالان له هغه سره اشنا شول، ډیر زیات اقتصادي اغیزمنتیا او مولدیت لري. دا برنامه د بڼوالي او مالداري سنتي طریقو له منځه وړلو او پر ځای یې د معاصرو او ننۍ منل شویو معیارونو پر بنسټ د کړنلارو ځای پر ځای کولو باندې تمرکز کوي. د بیلابیلو میوو د نیالګیو کینولو سره د نویو بڼونو د جوړولو طرحه په داسې ډول پلي شوه، چې د هغه لپاره بازارموندنه ډیره ساده وه او په عین حال کې د هر ولایت له جغرافیايي موقعیت، اوبو او هوا له شرایطو سره ورته والی ولري.

چگونه ابتکار و نو اوری در باغداری باعث بهبود در معیشت و درآمد دهاقین و باغداران در ولایت بلخ میگردد؟

Ahmad Fahim Jabari's picture
Also available in: English | پښتو
NHLP is working toward the overarching goal of promoting the adoption of improved production practices.
هدف کُلی برنامه ملی باغداری و مالداری ترویج و حمایت از روش و شیوه های مُدرن تولیدی محصولات زراعتی برای دهاقین و باغداران میباشد. عکس: برنامه ملی باغداری و مالداری/ بانک جهانی

هر روز کاری خود را در ایجاد هماهنگی به منظور تلاش های مشترک با همکاران و سایر شرکای کاری اغاز مینمایم. ازاینکه به صفت یک عضو برنامه ملی باغداری و مالداری ایفای وظیفه مینمایم، بسیار راضی هستم، زیرا ما در راستای رُشد و توانمند سازی بنیاد اقتصادی افغانستان تلاش مینمایم.
 زمانیکه من با برنامه ملی باغداری و مالداری به حیث مسؤول ارتباطات عامه در سال ۲۰۰۹ به کار آغاز کردم، درک من از وضعیت دهاقین در ولایت شمال در آنزمان این بود که اکثریت آنان فاقد معلومات کافی در مورد کار شیوه های مدرن و استفاده از تکنالوژی پیشرفته در عرصه های باغداری، مالداری و سیستم های آبیاری بودند. اندازه تولیدات و حاصلات زراعتی کمتر از توقع دهاقین  و باغداران بود و کیفیت محصولات یک چالش برای آنان محسوب میشد. به عنوان یک فرد که در بخش زراعت تحصیل نموده ام و در شمال افغانستان زندگی میکنم، زمانی را در گذشته به خاطر می آورم که دهاقین به هیچ وجه ترغیب و تشویق نگردیده ، تا به شیوه های مدرن باغداری روی بیاورند و باوجود آنکه برای امرار معیشت شان تلاش های خستگی ناپذیر مینمودند، اما درآمد شان خیلی ناچیز میبود.

در آغاز مرحله تطبیق پروژه برای دهاقین دشوار بود، تا بالای برنامه ملی باغداری و مالداری اعتماد نمایند، مگر با گذشت زمان به گونه تدریجی به اثبات رسید که شیوه های مُدرن که دهاقین و باغداران با آن آشنا گردیدند، از مؤثریت و مؤلدیت بُلند اقتصادی برخوردار  میباشد. محور فعالیت های این برنامه متمرکز به تعدیل و جاگزین ساختن شیوه های عنعنوی باغداری و مالداری به شیوه های مُدرن و مطابق به معیار های پذیرفته شده امروزی میباشد. طرح ایجاد باغ های جدید با غرس نهال های میوه جات متنوع به گونه عملی گردیده است که بازاریابی برای آن سهل بوده و در عین زمان سازگار با شرایط آب و هوا و موقیعت جغرافیایی هر ولایت باشد.

Exploding population: choice not destiny - capturing Pakistan’s demographic dividend

Inaam Ul Haq's picture

 

Blog in Urdu

Family planning in Pakistan
This blog is certainly not about exploding mangoes but about the exploding Pakistani populace. The recent reactions of surprise on results of the census seems bewildering. Pakistan’s population is now over 207 million with a growth rate of 2.4 percent per year since the last census in 1998. The results were predictable and expected, as Pakistan has not implemented any large-scale population related interventions for over a decade. We should not be expecting results because inaction does not usually deliver them.
 
Pakistan’s efforts to reduce fertility and population growth were transformed during the 1990s. The period between 1990-2006 saw effective policy making under the Social Action Program with multiple interventions e.g. expansion of public sector provision, large scale private sector participation including social marketing innovations, improving access to women through community based providers. All the right things that delivered huge results. Fertility declined from around seven to four children per woman, and contraceptives use increased from 10% to over 30% - a 300% increase. Appropriate actions delivered results and some still can be photocopied and expanded on scale for making progress.

To improve female labour force participation in Sri Lanka, first change attitudes

Idah Z. Pswarayi-Riddihough's picture
Sri Lankan Women
Read the feature story here 
Earlier this year in Hatton, I met a group of talented, young adults who had just participated in a social innovation pilot program. They were enthusiastic and dynamic, brimming with potential. But the potential to realize that potential was going to be influenced along gender lines; the expectations and obligations to the families were the most important determinants.   
 
I heard about some of these challenges. One girl had an ailing mother at home and was responsible for her care; another struggled to study on weekends while working on weekdays, with both activities requiring long commutes. One young lady, T. Priya, who had just graduated from university with a BA, told me she was currently unemployed because she was determined to wait for the right job—which to her, meant joining the public sector. You’d be amazed at how often I have heard this from young Sri Lankans. Unfortunately, as we all know too well, there are only a limited number of these positions available. 
Getting Sri Lanka's Women to Work


This week, the World Bank published Getting to Work: Unlocking Women’s Potential in Sri Lanka’s Labor Force. The report notes that the number of women participating in Sri Lanka’s workforce is low, that women under 30 are facing high rates of unemployment and that wage disparities still exist between the sexes.  
 
Among its findings is that women like Priya, despite having high educational attainments (university level or higher), still queue for a limited number of public sector jobs which raises their rates of unemployment. Government jobs are seen as offering more flexible hours and financial security than private sector jobs.
 
Another issue is that the burden of household responsibilities and chores fall disproportionately on women. When women got married, it made it harder, not easier, for them to go to work, and this was only exacerbated when women had children.
 
For men, the situation is somewhat different. As of 2015, marriage lowered the odds of Female Labour Force Participation by 4.4 percentage points, while boosting men’s odds by 11 percentage points.  
 
But I think the roots of this problem go deeper, and start early. Young girls learn that it’s not important to be good at maths or sciences and many more pursue degrees in humanities and the arts, widely considered gender appropriate, rather than in the technical skills that are in demand in the private sector and growing industries.
 
This is only one way in which we limit our daughters.

The Legacy of Saman Kelegama

Sanjay Kathuria's picture
Saman Kelegama, a Sri Lankan economist and the Executive Director of the Institute of Policy Studies (IPS Sri Lanka) died prematurely in June 2017. He was a champion of deeper South Asian cooperation.
Saman Kelegama, a Sri Lankan economist and the Executive Director of the Institute of Policy Studies (IPS Sri Lanka) died prematurely in June 2017. He was a champion of deeper South Asian cooperation. Credit:  Institute of Policy Studies

I first met Saman in the early 1990s in Delhi.  Over the years, our paths diverged.  When I re-engaged on South Asia, I ran into Saman again. We re-connected instantly, despite the long intervening period.  This was easy to do with Saman—soft-spoken, affable, a gentleman to the core.  He bore his considerable knowledge lightly.  

Despite his premature passing away in June 2017, he left a rich and varied legacy behind him. I will confine myself to discussing his insights on regional cooperation in South Asia, based on his public writings and my interactions with him.

Saman was a champion of deeper economic linkages within South Asia. He was also pragmatic. 

Along with a few other regional champions, Saman, as the head of the Institute of Policy Studies in Colombo, helped to kick-start the “South Asian Economic Summit”, or SAES, in Colombo in 2008, to provide a high-profile forum for dialogue on topical issues, especially South Asian regional integration. It is remarkable that the SAES has endured, without any gap. The fact that the policy and academic fraternity meet with unfailing regularity, despite on-and-off political tensions in the region, is testimony to its value.

Saman repeatedly stressed that Sri Lanka has been able to reap benefits from the India-Sri Lanka FTA (ISFTA), contrary to the general belief. His arguments were powerful: the import-export ratio for Sri Lanka improved from 10.3 in 2000 (the start of the ISFTA) to 6.6 in 2015; about 70 percent of Sri Lanka’s exports to India get duty-free access under the FTA, but less than 10 percent of Sri Lanka’s imports from India come under the FTA (since India provided “special and differential treatment” to Sri Lanka).

India joins other countries in tackling forest fires

Christopher Sall's picture

Fire has been a part of India’s landscape since time immemorial. Every year, forest fires rage through nearly every state, ravaging more than half of India’s districts. Today, with growing populations in and around the forests, these fires are putting more lives and property at risk.  Indian Space Research Organization estimates that in 2014 alone, nearly 49,000 sq.km of forests - larger than the size of Haryana – were burned during the peak fire months of February to May. And, this was a mild year compared to the recent past! But, forest fires can also be beneficial. They play a vital role in maintaining healthy forests, recycling nutrients, helping trees to regenerate, removing invasive weeds and lantana, and maintaining habitat for some wildlife.  Occasional fires can also keep down fuel loads that feed larger, more destructive conflagrations.  However, as populations and demands on forest resources grow, the cycle of fires has spun out of balance, and the fires no longer sustain forest health.  In fact, in many countries, wildfires are burning larger areas, and fire seasons are growing longer due to a warming climate. 

Measuring South Asia’s economy from outer space

Martin Rama's picture
New technologies offer an opportunity to strengthen economic measurement. Evening luminosity observed from satellites has been shown to be a good proxy for economic activity.
New technologies offer an opportunity to strengthen economic measurement. Evening luminosity observed from satellites has been shown to be a good proxy for economic activity.
Economic growth is a key concern for economists, political leaders, and the broader population.

But how confident are we that the available data on economic activity paints an accurate picture of a country’s performance?

Measuring Gross Domestic Product (GDP), the most standard measure of economic activity, is especially challenging in developing countries, where the informal sector is large and institutional constraints can be severe.

In addition, many countries only provide GDP measures annually and at the national level. Not surprisingly, GDP growth estimates are often met with skepticism.
 
New technologies offer an opportunity to strengthen economic measurement. Evening luminosity observed from satellites has been shown to be a good proxy for economic activity.

As shown in Figure 1, there is a strong correlation between nightlight intensity and GDP levels in South Asia: the higher the nightlight intensity on the horizontal axis, the stronger the economic activity on the vertical axis.
Figure 1 Nightlight intensity increases with economic activity
Figure 1 Nightlight intensity increases with economic activity

However, measuring nightlight is challenging and comes with a few caveats. Clouds, moonlight, and radiance from the sun can affect measurement accuracy, which then requires filtering and standardizing.

On the other hand, nighlight data has a lot advantages like being available in high-frequency and with a very high spatial resolution. In the latest edition of South Asia Economic Focus, we use variations in nightlight intensity to analyze economic trends and illustrate how this data can help predict GDP over time and across space.

Share your views on Sri Lanka’s Vision to End Poverty: The Road to 2025

Mariam Yousef's picture


October 17, 2017
– Today marks the 25th anniversary of the United National declaration of the International Day to End Extreme Poverty. Compared to many other countries in the world, Sri Lanka has done well in ending extreme poverty. Between 2002 and 2012, extreme poverty in Sri Lanka decreased from 8.3% to 1.9% while the national poverty level fell from 22% to 6.7% during the same period. Read the latest poverty brief and the two-part series on understanding poverty in Sri Lanka to learn more.

The big picture of poverty in Sri Lanka may be different when we zoom in on individuals and communities. In order to understand individual perspectives and opinions, this year we have opened up an opportunity for Sri Lankans to share their views on Sri Lanka’s Vision to End Poverty. We welcome your views in the form of a short blog post on why you believe #itspossible to end poverty in Sri Lanka. Below are some questions to get you thinking. You need not capture all of them, or be restricted to answering just these questions, but we are interested in hearing from you on these themes. 
  • Do you feel that you have more opportunities than your parents did at your age? Why or why not?
  • How could more openings be created for you and your peers?
  • Do you believe that the future will provide more prospects than the present?
  • What are you most excited about and most discouraged by in terms of available opportunities in Sri Lanka?
  • Do you think it is possible to end poverty in Sri Lanka? As individuals, can we contribute to making this goal a reality?
  • How do you think the reforms listed in Vision 2025 can contribute to ending poverty in Sri Lanka?
How it works:
  • All participants must be registered with us through the online form available here. Follow the submission instructions detailed there.
  • You will be requested to provide a short biography and profile picture which will become your profile, and accessible from the article(s) you write if selected by the panel of editors.

Bicycles can boost Bangladesh's exports

Nadeem Rizwan's picture
Bangladesh is the 2nd largest non-EU exporter of bicycles to the EU and the 8th largest exporter overall
Bicycles are the largest export of Bangladesh’s engineering sector, contributing about 12 percent of engineering exports. Credit: World Bank
This blog is part of a series exploring new sources of competitiveness in Bangladesh

Did you know that Bangladesh is the 2nd largest non-EU exporter of bicycles to the EU and the 8th largest exporter overall?

Bicycles are the largest export of Bangladesh’s engineering sector, contributing about 12 percent of engineering exports.
 
This performance is in large part due to the high anti-dumping duty imposed by the EU against China.
 
Recently, the EU Parliament and the Council agreed on EU Commission’s proposal on a new methodology for calculating anti-dumping on imports from countries with significant market distortions or pervasive state influence on the economy.
 
This decision could mean that the 48.5 percent anti-dumping duty for Chinese bicycles may not end in 2018 as originally intended. China is disputing the EU’s dumping rules at the World Trade Organization.
 
As the global bicycle market is expected to grow to $34.9 billion by 2022, Bangladesh has an opportunity to diversify its exports beyond readymade garments. Presently, Bangladesh is the 2nd largest non-EU exporter of bicycles to the EU and the 8th largest exporter overall.
Bangladesh is the 2nd largest non-EU exporter of bicycles to the EU and the 8th largest exporter overall
EU27 bicycle imports in 2016 (Million $). Bangladesh is the 2nd largest non-EU exporter of bicycles to the EU and the 8th largest exporter overall. Source: UNComtrade through WITS

However, if the EU anti-dumping duty against China is reduced or lifted after 2018, Bangladesh’s price edge might be eroded.
 
Bangladeshi bicycle exporters estimate that without anti-dumping duties, Chinese bicycles could cost at least 10-20 percent less than Bangladeshi bicycles on European markets. And Chinese exporters can ship bicycles to the EU market with 35-50 percent shorter lead times.
 
So, how can Bangladeshi bicycles survive and grow?

Towards a clean India

Guangzhe CHEN's picture

When Prime Minister Narendra Modi launched the Swachh Bharat Mission in 2014, it marked the beginning of the world’s largest ever sanitation drive. Now, a 2017 survey by the Quality Council of India finds that access to toilets by rural households has increased to 62.45 per cent, and that 91 per cent of those who have a toilet, use it. Given India’s size and diversity, it is no surprise that implementation varies widely across states. Even so, the fact that almost every Indian now has sanitation on the mind is a victory by itself.

 Guy Stubbs

Achieving a task of this magnitude will not be easy. Bangladesh took 15 years to become open defecation free (ODF), while Thailand took 40 years to do so. Meeting sanitation targets is not a one-off event. Changing centuries-old habits of open defecation is a complex and long-term undertaking.

Pages