Syndicate content

Conflict and Fragility; fragile and conflict affected states; fragile states; fragility; FCV; education

د افغانستان ښوونځي معياري او قوی ودانيو ته اړتيا لري

Julian Palma's picture
Also available in: English | دری
 Rumi Consultancy/ World Bank
د هرات ولایت په یوه لمړنی ښوونځي کې یو ښوونکي د لوبې وسایلو په واسطه د زده کونکو څخه د اعدادو پوښتنه کوي. عکس: د رومی مشورتي شرکت / د نړیوال بانک

په افغانستان کې تحصیلي او ښوونیزو آسانتیاوو ته لاسرسۍ په تېرو اوولسو کلونو کې د پراختیايي پروګرامونو یو مهم مُحرک بلل کېږي. په ۲۰۰۱ زېږدیز کال کې، تقریباَ په عمومي توګه نجونې د دغه هېواد په ښوونیز او تحصیلي نظام کې ګډون نه درلود او فقط یو مېلیون هلکانو د دې هېواد په ۳۴۰۰ ښوونځېو کې نوم لیکنه کړې وه. خو په ۲۰۱۵ زېږدیز کال کې په ۱۶۴۰۰ ښوونځیو کې د اته میلیونو ماشومانو څخه زیات ګډون د دې لامل شو، څو د نوم لیکنې په بهیرکې ۹ ځله زیاتوالی رامنځته شي.

 که څه هم د پوهنې په برخه کې لاسته راوړنې خورا مثبتې ارزول کېږي، خو د افغانستان په ښوونځیو کې د ښوونیز چاپېریال کېفیت او مصؤنیت اوس هم ډاډمن نه بلل کېږي: لږ تر لږه نیمايي درسي خونې  په خورا ګڼه ګونه حالت کې د خېمو لاندې او یا هم په یو خورا ناسم چاپېریال کې په زده کړو بوخت دي.

د طبیعي پېښو له امله د افغانستان د زیانمن کېدنې اټکل، د ښوونځیو لپاره د نویو او خوندي ودانیو جوړول او د شته ودانیو تحکیم او بیارغونې لپاره زیاتېدونکې اړتیا لا پیاوړې کوي، ترڅو په دې توګه د زده کوونکو اوښوونکو د ژوند او سلامتیا په هراړخیزه توګه تامین شي.

فرضاً که د زده کړې په یوه ښوونیزه ورځ کې زلزلې وشې، شونې ده، چې په ښوونځیو کې د معیاري ودانیو او زېربناوو د نه شتون له امله ۵ مېلیونه زده کوونکي ژوند له ګواښ سره مخامخ شي. پخوا طبېعي پېښو او له هغې څخه د اړوندو خطرونو په هکله ډاډمنو معلوماتو او ارقامو ته لاسرسۍ ډیر محدود و، او له همدې امله د پیښود مشخص وخت او راتلونکي په هکله دقیق او ډاډمن  معلومات او ارقاموته ته لاسرسۍ یوه ستره ستونزه بلل کېدله.

په افغانستان کې د څو لسیزو جګړې له امله د معلوماتو او شمېرو راټولول یو پېچلۍ حالت ځان ته غوره کړی، څرنګه چې دغه وضعیت نه یوازې له طبیعي پېښو او خطرونو سره د دغه هېواد د تګلارې په وړاندې یو ستر خنډ بلل کېږي، بلکه د طبېعي پېښو د زیانونو په وړاندې د ځواب ورکوونکو ظرفیتونو په شمېر کې هم خورا زیات کموالی رامنځته کړی.

Making schools more resilient in Afghanistan

Julian Palma's picture
Also available in: دری | پښتو
 Rumi Consultancy/ World Bank
A primary school teacher in western Herat Province is teaching her students numbers with toys. Photo Credit: Rumi Consultancy/World Bank

In Afghanistan, access to education has been a successful driver of development over the last seventeen years.

In 2001, one million children--almost none of them girls-- were enrolled in 3,400 schools. In 2015, there was a nine-fold increase in enrolment with more than eight million students in 16,400 schools, of whom almost 40 percent were girls.

While it's encouraging to see progress in access to education, the quality and safety of the school facilities are not as reassuring : One of every two students in Afghanistan learns in overcrowded temporary shelters or in fragile outdoor conditions.
 
Given Afghanistan's vulnerability to natural disasters, it's urgent to build safer schools and rehabilitate older facilities in order to protect lives.

If an earthquake were to hit Afghanistan on a school day, 5 million students would be affected. 

In the past, addressing infrastructure resilience has been a challenge since information regarding current and future disaster and climate risk has been extremely limited and fragmented.

Compounded by decades of conflict, this has undermined Afghanistan's ability to cope and effectively respond to natural disasters.

مکاتب افغانستان نیازمند ساختمان های معیاری و مستحکم

Julian Palma's picture
Also available in: English | پښتو
 Rumi Consultancy/ World Bank
یک استاد در یکی از مکاتب ابتداییه در ولایت هرات در حال پرسیدن اعداد از شاگردان اش با استفاده از سامان بازی (بازیچه های اطفال) است.  عکس: شرکت مشورتی رومی/بانک جهانی

طی هفده سال گذشته دسترسی به تسهیلات تعلیمی و تحصیلی به مثابۀ یکی از مُحرک های کلیدی انکشافی در افغانستان محسوب میگردد. در سال ۲۰۰۱ میلادی، تقریباَ  در کل دختران شامل ساختار تعلیمی و تحصیلی دراین کشور نبوده و فقط یک میلیون طفل پسر در ۳۴۰۰ مکاتب این کشور ثبت نام نموده بودند. اما این رقم در سال ۲۰۱۵ میلادی با حضور یافتن بیشتر از هشت میلیون متعلم در ۱۶۴۰۰  مکتب ۹ برابر  افزایش را نشان میدهد.

با آنکه پیشرفت ها در عرصه معارف اُمیدوار کننده است، اما کیفیت و مصؤنیت محیط آموزشی در مکاتب هنوز هم قابل اطمینان پنداشته نمیشود: حد اقل نیمی از  شاگردان در  محیط فوق العاده مزدحم در زیر خیمه ها و یا هم در شرایط محیطی بسیار نامطلوب  مصروف فراگیری تعلیم میباشند
              
با در نظرداشت شرایط آسیب پذیري افغانستان در مقابل حوادث طبیعی، اعمار ساختمان های مصؤن برای مکاتب  و احیای مجدد مکاتب و تسهیلات موجود به منظور حفظ جان  و زندگی شاگردان و معلمین یک ضرورت مبرم بشمار میرود.
اگر فرض کنیم زلزله در جریان یک روز درسی صورت گیرد، ممکن زندگی ۵ میلیون شاگرد بنابر عدم معیاری بودن سا ختمان ها، تعمیرات و زیربنا ها در مکاتب  با خطر مواجه گردد.  

در گذشته رسیدگی به این معضل امکان پذیر نبود زیرا عدم موجودیت معلومات و آمار های دقیق در مورد وقوع حوادث در زمان مشخص و یا آینده منحیث یک چالش عمده محسوب میشد.

Afghanistan’s learning crisis: How bad is it really?

Anahita Hosseini Matin's picture
Also available in: دری | پښتو
Anahita Matin/ World Bank
Students at the Abdul Hadi Dawi school getting ready for class. Photo Credit: Anahita Matin/ World Bank

At the heart of Kabul City in Makroyan 3, lies the all-boys ‘Abdul Hadi Dawi’ school. Despite having 3,000 students, there are no latrines, only a remote plot of land dotted with containers for the students to use. The school is also located near the Supreme Court, an area with potential security risks.The Abdul Hadi Dawi School encapsulates many of the problems with the education system in Afghanistan.

There is little evidence of high-quality instruction or learning happening in the classroom. And neither were teachers being assessed on their performance nor the quality of their teaching.

Improving learning is a priority for Afghanistan. Therefore, the government of Afghanistan sought our support to document the reality of primary education in Afghanistan and identify bottlenecks in schools that impede the delivery of high-quality education.

Thirty-two schools participated in our pilot study in Kabul city in April 2017. Our findings break new ground and are based on SABER Service Delivery methodology already tested in the Africa region through the Service Delivery Initiative.

Our survey provides indicators necessary to track progress in student learning and inform education policies to provide high-quality learning environments for both students and teachers. The indicators are standardized, allowing comparisons between and within nations over time.

بحران آموزش در افغانستان: ایا وضعیت معارف در این کشور واقعاً بحرانی است؟

Anahita Hosseini Matin's picture
Also available in: English | پښتو
Anahita Matin/ World Bank
تصویری از شاگردانن لیسه عبدالهادی داوی حین آمادگی جهت ورود به صنوف درسی شان.  عکس از: اناهیتا متین / بانک جهانی

در قلب شهر کابل در منطقه مکروریان سوم، شاگردان لیسه ذکور  عبدالهادی داوی در یک وضعیت ناگوار قرار دارند. باوجودیکه تعداد شاگردان ذکور در این لیسه  بیشتر از ۳۰۰۰ تن میباشد، این مکتب فاقد تشناب های مناسب بوده و فقط چندین کانتینر سیار در صحن آن جابجا شده اند، تا شاگردان در موقع نیاز از آن استفاده نمایند. همچنان در فاصله خیلی نزدیک با این لیسه، ساختمان ستره محکمه افغانستان قرار دارد که بنابر تهدید های امنیتی که این ارگان دولتی به آن مواجه است، مجاورت آن با صنوف درسی شاگردان خطرات زیادی را به وجود  آورده است.

یافته های یک تحقیق بانک جهانی حاکی از آنست که لیسه  عبدالهادی داوی با مشکلات زیادی از جمله عدم موجودیت یک سیستم کارآمد آموزشی مواجه است. به ندرت شواهد و نشانه های مبنی بر موجودیت یک سیستم کارآمد و با کیفیت آموزشی و تدریسی در صنوف درسی قابل مشاهده است.  همزمان با این، شیوه های تدریسی و توانایی های تخصصی معلمین این مکتب به هیچ وجه مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

بهبود زمینه های آموزشی برای نوجوانان و جوانان یکی از اهم ترین اولویت های دولت افغانستان محسوب میشود. روی همین ملحوظ، دولت افغانستان از ما تقاضا نمود، تا ارزیابی همه جانبه را از چگونگی آموزش ابتدایی شاگردان معارف انجام  داده و تمامی موانع و مشکلات را که مکاتب به منظور دسترسی به زمینه های آموزشی و تدریسی با کیفیت به آن مواجه اند، شناسایی نموده و سپس گزارش آنرا ترتیب نمائیم.

در نتیجه ما توانستیم که در ماه اپریل سال ۲۰۱۷ میلادی، پروسه تحقیق و بازدید را در ۳۲ مکتب ابتداییه و لیسه های شهر کابل عملی سازیم. یافته های تحقیق ما استوار به میتودلوژی ارائه خدمات «SABER» است که این طرزالعمل تحقیقی در کشور های حوزه افریقا ذریعه ابتکار ارائه خدمات نیز عملی گردیده است.

یافته های نظر سنجی ما منتج به تهیه یک سلسله شاخص های میشود که به اساس آن چگونگی پیشرفت زمینه های آموزشی در نزد شاگردان تعین میشود و در نتیجه پالیسی سازان عرصه معارف با استفاده از این معلومات در ایجاد یک محیط با کیفیت آموزشی و تدریسی برای شاگردان و معلمین میتوانند موفق شوند. این شاخص ها در برگیرنده یک سلسله معیار های است که به اساس آن میتوان به صورت مقایسوی میزان آموزش شاگردان را در مناطق مختلف و شهرهای مختلف تحلیل و ارزیابی کرد.
 

په افغانستان کې د ښوونې کړکیچ: آیا په رښتیا هم په دې هېواد کې د پوهنې وضعیت کړکیچن دی؟

Anahita Hosseini Matin's picture
Also available in: English | دری
Anahita Matin/ World Bank
د عبدالهادي داوي د لیسې د زده کوونکو انځور په داسې حال کې چې خپلو درسي خونو ته چمتو والۍ نیسي. انځور: اناهیتا متین / نړیوال بانک

د کابل ښار په زړه په دریم مکروریان کې د عبدالهادي داوي د هلکانو لیسه کړکیچن وضعیت لري. که څه هم په دې لیسه کې څه باندې ۳۰۰۰ هلکان په زده کړو بوخت دي، خو دا لیسه مناسب تشنابونه نه لري او یوازې په دې لیسه کې یو شمېر ګرځنده کانتینرونه شته، څو زده کونکي د اړتیا پر مهال ورنه ګټه واخلي. همدارنګه دې لیسې ته څيرمه د افغانستان د سترې محکمې ودانۍ ده، چې دا اداره  له امنیتي ګواښونو سره هم مخ ده، له دې ادارې ګاونډیتوب د زده کوونکو ښوونیزو ټولګیو ته زیات ګواښونه رامنځته کړي دي.

د نړیوال بانک د یوې سروي موندنې ښيي، چې د عبدالهادي داوي لیسه له ګڼ شمېر ستونزو لکه د ګټور ښوونیز سیستم له نشتون سره مخ ده. د دې لیسې په ښوونیزو ټولګیو کې د ګټور او اغیزمن ښوونیز سیستم نښې نښانې ډیر لږ لیدل کیږي. سربېره پر دې د دې لیسې د ښوونکو ښوونیزې کړنلارې او تخنیکي وړتیاوې هیڅ ډول نه دي ارزول شوي.

د تنکیو او ځوانانو لپاره د ښوونیزو آسانتیاوو پراختیا د افغانستان دولت له مهمو لومړیتوبونو ګڼل کیږي. له همدې امله، د افغانستان دولت زموږ نه وغوښتل، څو د پوهنې له زده کوونکو څخه د لومړنیو ښوونو له څرنګوالي او همدارنګه هغه ټول خنډونه او ستونزې، چې د با کیفیته ښوونیزې او پوهنیزې آسانتیاوو ته د لاسرسي په موخه ورسره مخ دي، وپیژنو او د هغه راپور چمتو کړو.

په پایله کې موږ وتوانیدو، چې د ۲۰۱۷ زیږدیز کال د اپریل په میاشت کې، د کابل ښار د ۳۲ لیسو او لومړنیو ښوونځيو څخه د سروي او ارزونې بهیر پلي کړو. زموږ د سروي  موندنې د خدمتونو د وړاندې کولو «SABER» په میتود ولاړې دي، چې دا ارزونې میکانیزم د افریقايي هېوادونو کې د خدمتونو وړاندې کولو نوښت له لارې پلي شوي.

زموږ د سروي د موندنو پر بنسټ به یو شمېر برخو کي ځانګړتیاوې رامنځته شي، چې پر بنسټ یې د زدکوونکو لپاره د ښوونیزو آسانتیاوو د پرمختګ څرنګوالی مشخص کیږي او پایله کې د پوهنې پالیسي جوړونکي له دې معلوماتو څخه په ګټې اخیستنې، کولای شي، څو د زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو با کیفیته ښوونیز او پوهنیز چاپیریال رامنځته کړي او له دې برخه ډاډ ترلاسه کړي. دا ځانګړتیاوې یو شمېر معیارونه لري، چې پر بنسټ به یې په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې د په پرتلیز ډول د زده کوونکو ښوونیزه کچه تحلیل او ارزونه وکړي.
 

Education is the way forward for Afghanistan

Mohammad Homayoon Rahmani's picture
Also available in: دری | پښتو
The Education Quality Improvement Program provides block grant support to the construction of school buildings and other facilities such as laboratories, libraries and computer labs. This improved studying environment has encouraged almost all families to send their children to schools in many districts of Balkh province. Photo Credit: Fardin Waezi/ World Bank


Someone wise once said that education is the foundation of a country’s progress. As every Afghan knows and feels, after four decades of conflict and violence, progress is exactly what this country needs to get back on its feet.
 
I have always had a deep interest in making my social context better and this is the reason why I joined the Education Quality Improvement Program (EQUIP), which aims to improve access and quality of education for Afghans. I joined the EQUIP team in the program’s second phase, which started in January 2008.
 
Through EQUIP, we have been working with communities to change their views and perceptions on education, especially in villages. I remember when I joined the team in 2010, many people would come and tell us they did not want to send their girls to school. But slowly EQUIP won them over.
 
Now, we can proudly say that we have the full support of communities everywhere in Balkh Province. For example, we have never had to buy land to construct a school in any district in Balkh. Every single time, it has been the people who bought or donated land and invited us to construct the building, even in the poorest regions.

پوهنه د افغانستان د پرمختګ یوازینۍ لاره

Mohammad Homayoon Rahmani's picture
Also available in: English | دری
د پوهنې د کیفیت د لوړولو برنامې لخوا د اړتیا وړ پراختیایي مرستو په برابرو سره د ښوونځیو د ودانیو جوړولو ترڅنګ، له یو زیات شمیر نورو آسانتیاوو لکه د ساینسي لابراتوارونو، کابتونونو او کمپیوتري لابراتوارونو تجهیز څخه ملاتړکوي. د زده کړې چاپیریال د دغو بدلونونو په راتګ سره خورا ښه والی موندلي، د بلخ ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې کورنۍ هڅول شوي، ترڅو خپل ماشومان ښوونځیو ته راولیږې. انځور: فردین واعظي/ نړیوال بانک

زده کړه د افغانستان د پرمختګ لاره پرانیزي: د مشرانو مشهوره خبره ده چې وایې، ښوونه او رزونه د هر هېواد د پرمختګ بنسټ جوړوي. لکه څرنګه، چې له څلورو لسیزو جګړو او ناامنیو وروسته، اوس د هر افغان لپاره تر بل هر وخت ښه معلومات شته، چې په خپلو پښو د دې هېواد دریدل، پرمختګ ته اړتیا لري.

ډېر لېواله وم، چې خپل ټولنیز چاپيریال هر څه ښه جوړ کړم، تر څو له همدې لارې د خپلو ځوریدلو خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځم، له همدې امله، د پوهنې د کیفیت د لوړولو له برنامې سره مې کار پیل کړ، چې موخه یې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې د کیفیت او ورته د لاسرسي لوړول و. کله چې مې په دغه برنامه کې کار پیل کړ،  نو د پوهنې د کیفیت د لوړولو برنامه په خپل دویم پړاو کې و، چې لا پخوا د ۲۰۰۸ کال د جنوري په میاشت کې پیل شوی و. د همدې برنامې له لارې، زموږ هڅه دا وه، تر څو په بېلابېلو سیمو په تیره بیا په لرو پرتو سیمو کې له کلیوالي خلکو سره ووینو کومو، چې د پوهنې په اړه ناسم لیدلوري او تعبیرونه لرل، تر څو له هغوۍ سره له نږدې کار وکړو او د پوهنې په اړه د هغوۍ ذهنیت مثبت اړخ ته را واړوو. ښه مې په یاد دي، کله چې مې په ۲۰۱۰ کال کې د پوهنې د کیفیت د لوړولو د برنامې له ټيم سره کار پیل کړ، نو یو زیات شمېر خلک موږ ته راغلل او ویل یې، چې هغوۍ هېڅ وخت دې ته چمتو نه دي، تر څو خپلې نجوني ښوونځي ته ولیږي. خو له ډېرو هلوځلو وروسته، بالاخره دا برنامه بریالۍ شوه.

اوس په پوره ډاډ سره ویلی شم، چې موږ د بلخ ولایت په ټولو سیمو کې له پوره ملاتړ څخه برخمن یو. د بېلګې په توګه، کله چې موږ د بلخ ولایت په کومه ولسوالۍ کې ښوونځي جوړو، نو د ځمکې اخیستلو ته اړتیا نه لرو. بلکې د هغې سیمې خلکو په خپله ځمکه اخیستي او موږ ته یې په اختیار کې راکړې ده. هغوۍ له موږ غوښتل، تر څو د دوی په ملکیت کې ورته ښوونځی جوړ کړو – هان چې ډېرو بېوزلو خلکو هم موږ سره داسې چلند کړی دی. کله چې د بلخ ولسوالۍ چهارسنګ کلي ته ورغلو، چې هلته هېڅ ښوونځی نه و، خو سره له دې، چې د دې کلي ټولو خلکو د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند لاره، سره را ټول شول او موږ ته یې د ښوونځي د جوړولو په خاطر ځمکه واخیستله. د پوهنې د کیفیت د لوړولو برنامه د هغه کلي د ماشومانو لپاره ښوونځی جوړ کړ او نن ورځ د هغه کلي ټول ماشومان په هغه ښوونځي کې درس وايي.

معارف یگانه راه ترقی و پیشرفت افغانستان

Mohammad Homayoon Rahmani's picture
Also available in: English | پښتو
برنامه ارتقای کیفیت معارف از طریق پرداخت وجوه انکشافی مورد نیاز زمینه اعمار ساختمان های مکاتب و فراهم آوری سایر تسهیلات همچو تجهیز لابراتوار های ساینسی، تاسیس کتابخانه ها و تجهیز لابراتوار های کمپیوتر را حمایت مینماید. این تغیرات مثبت باعث بهبود فضای درسی گردیده، خانواده ها را در ولسوالی های ولایت بلخ بیشتر تشویق نموده، تا فرزندان شان را به مکتب بفرستند. عکاس: فردین واعظی/ بانک جهانی


تعلیم راه گشای ترقی افغانستان است: سخن معروف بزرگان است که تعلیم تهداب ترقی هر کشور میباشد. چنانچه بعد از سپری شدن  چهار دهه جنگ و نا امنی ها، اکنون برای هر افغان، بیشتر از پیش، معلوم و ملموس گردیده که برای خودکفایی این کشور نیاز به ترقی دارد.  

بسیار علاقمند بودم، تا محیط اجتماعی خود را بهتر سر و سامان دهم، تا از این طریق بتوانم مصدر خدمت به مردم رنج دیده خود گردم، به همین دلیل با برنامهٔ ارتقای کیفیت معارف، که هدف آن بهبود دسترسی و کیفیت تعلیم در افغانستان است، به کار آغاز نمودم. زمانیکه شامل کار با این برنامه گردیدم، برنامهٔ ارتقای کیفیت معارف در مرحله دوم فعالیت های خود قرار داشت، که قبلاً در ماه جنوری سال ۲۰۰۸ آغاز گردیده بود. از طریق این برنامهٔ،  تلاش ما این بود، تا با مردم در محلات مختلف مخصوصاً ساکنان روستاها که دیدگاه و تعبیرات نادرست در مورد تعلیم داشتند، از نزدیک کارنموده ذهنیت منفی آنان را نسبت به اموزش تغیر دهیم. درست به یاد دارم زمانیکه با تیم برنامه ارتقای کیفیت معارف در سال ۲۰۱۰ به کار آغاز کردم، تعداد کثیری از مردم نزد ما آمده، میگفتند که آنها هیچگاه حاضر نیستند، تا دختران شان را به مکتب بفرستند. بعد از سعی و تلاش زیاد، بلاخره  این برنامه موفق گردید.

اکنون به اطمینان کامل گفته میتوانیم که ما از حمایت کامل مردم در محلات در سراسر ولایت بلخ برخوردار هستیم. به گونهٔ مثال، در هیچ ولسوالی ولایت بلخ، به خریدن زمین که روی آن مکتب اعمار کنیم، مجبور نشده ایم. بلکه این اهالی منطقه بودند که هر بار قطعهٔ زمین را خریداری و یا هم در اختیار ما میگذاشتند. انان از ما میخواستند، تا روی ملیکت شان مکتب برایشان اعمار کنیم - حتی فقرترین اهالی منطقه نیز همین کار را میکردند. زمانی در ولسوالی بلخ  به قریهٔ  چهارسنگ برخوردیم که هیچ مکتبی در آن وجود نداشت. باوجودیکه اهالی آن قریه زیر خط فقر میزیستند ولی همهٔ شان گرد هم آمدند، تا قطعهٔ زمینی را برای اعمار یک مکتب خریداری نمایند. برنامه ارتقای کیفیت معارف برای اطفال اهالی آن منطقه یک باب مکتب را اعمار نمود، امروز تمام اطفال قریه متذکره به مکتب میروند.