Đã đến lúc lý thuyết Krugman quay lại.

Pinelopi Goldberg |

Pinelopi Koujianou Goldberg nghĩ lại chuyến đi gần đây tới Việt Nam

Pinelopi Goldberg |

Gần đây tôi có bài trình bày tại hội thảo về thuế thuốc lá tại Hòa Bình, Việt Nam. Hội thảo do Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội và Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của tổ chức...

Patricio V. Marquez |