Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

Albania

“Hap pas hapi”: Rritja e potencialeve turistike në Shqipërinë e Jugut.

Anita Ellmauer-Klambauer's picture
Also available in: English
Shkallët e Sarandës Burimi: Piotrus  

Një nga kujtimet e mia më të mira nga vera e shkuar ishte zbulimi i Sarandës, e cila ndodhet në pjesën jugore të Rivierës shqiptare. Më mrekulloi vendndodhja e bukur e qytetit në breg të Detit Jon, me ujin e tij në ngjyrë blu të errët dhe nga ku në horizont shihej ishulli i Korfuzit (Greqi). Sigurisht unë nuk isha e vetmja vizitore, sepse Saranda është e mbushur me njerëz gjatë verës. Në fakt, popullsia e përhershme e saj është rreth 35.000 banorë, por në korrik-gusht, kjo shifër mund të rritet ndjeshëm  nga turistët. Gjatë vitit 2016, Saranda regjistroi më shumë se 700.000 vizitorë.

Kjo nuk po ndodh vetëm në Sarandë. Gjatë viteve të shkuara, turizmi shqiptar është rritur ndjeshëm, veçanërisht në vende si Ksamili, Saranda dhe Durrësi. Nga gushti i vitit 2017 deri në gusht të 2018, sipas zyrës kombëtare të statistikave, Shqipëria priti 2.1 milionë vizitorë - një rritje prej 16.8% për qind krahasuar me vitin e shkuar. Shumica e turistëve vijnë kryesisht në verë për diellin dhe plazhet e saj.   Shifra të tilla priten të vazhdojnë të rriten gjatë viteve të ardhshme. Në Ditën Botërore të Turizmit, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit deklaroi madje se Shqipëria synon të tërheqë 10 milion turistë deri në 2025!

“Step by Step”: Enhancing the tourism potential of southern Albania

Anita Ellmauer-Klambauer's picture
Also available in: Shqip
Saranda stairs. Source: Piotrus  

One of my favorite memories from the past summer was discovering Saranda, located in the southern part of the ‘Albanian Riviera.’ I was fascinated by the city’s beautiful location - right on the Ionian Sea coast, with its deep blue waters and with the island of Corfu (Greece) visible on the horizon. I was far from being the only visitor as Saranda is full of people during the summer. In fact, while the usual population is around 35,000, in July and August, this figure can swell with an influx of tourists. During 2016, Saranda registered over 700,000 visitors.
 
Saranda is not alone in this regard. Over the past years in Albania, tourism has significantly increased, especially in places like Ksamil, Saranda, and Durres. From August 2017 to August 2018, according to the national statistical office, Albania hosted 2.1 million visitors - a 16.8% increase compared to the previous year. And most of these tourists came for the sun and beaches in the summer. These figures are expected to continue to grow in the coming years. On World Tourism Day, the Ministry of Tourism and Environment even indicated that Albania aims to attract 10 million tourists by 2025!
 

Zhvillimi i Ekonomisë Digjitale të Kosovës

Natalija Gelvanovska-Garcia's picture
Also available in: English | Српски | Русский
Ndoshta askush nuk e ka formuluar më mirë rëndësinë e internetit broadband me shpejtësi të madhe, të besueshëm dhe të përballueshëm se sa Matt Dun nga gazeta online The Hill, i cili ka potencuar se interneti është litari i shpëtimit të një fshati apo qyteti të vogël nga izolimi gjeografik, lidhja e tij me softuerët dhe shërbimet e biznesit dhe përçuesi i tij për eksportimin e ideve dhe produkteve të krijuara brenda vendit.

How do courts impact the business climate… really?

Georgia Harley's picture
Also available in: Русский
Tim Cordell, Cartoonstock.com

We know that the justice system dampens the business climate in many of the countries where we work. In Bank reports, national strategies, and in common parlance, we lament that poorly performing courts delay business activity, undermine predictability, increase risks and constrain private sector growth. Going further, we conclude that weak justice systems disproportionately hamper micro, small and medium sized enterprises (MSMEs) because they have less buffer to absorb these problems - which can become make-or-break for their businesses.

So that’s the ‘what’ but, precisely, how, do courts impact businesses?
 

What do we know about the development outcomes of LGBTI people?

Dominik Koehler's picture
We all know, sadly, that lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex (LGBTI) people suffer discrimination and stigma. This happens around the world, particularly in developing countries.  But how does this discrimination affect their lives, their development outcomes? 

Let’s find out.
Shutterstock.com

The economic benefits of LGBTI inclusion

Georgia Harley's picture
Civil Rights Defenders/Photo: Vesna Lalic
Civil Rights Defenders/Photo: Vesna Lalic
Discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people is an all too familiar story. Members of this community are frequent targets of violence and other human rights abuses, and often face prejudice and hardship at work, in their communities, and at home.

Action is needed to address these problems and ensure that everyone – regardless of race, gender, age, sexual orientation, or gender identity - has an equal chance to live a healthy and prosperous life
This is not only the right thing to do, it also makes economic sense: a growing body of evidence indicates that discrimination against LGBTI people has a negative economic impact on society.

Îmbunătățirea oportunităților pentru copii romi va aduce beneficii

Mariam Sherman's picture
Also available in: English | Русский
Roma child, Romania. Photo by Jutta Benzenberg

La opt ani de la debutul crizei economice globale, aproape un sfert din populația Uniunii Europene este în continuare expusă la riscul de sărăcie sau excluziune socială. Însă un anumit grup iese în evidență: Populația romă din Europa care este marginalizată și al cărui număr este în creștere.

Cifra echivalentă pentru copii romi are un nivel de 85% în Europa Centrală și de Sud-Est. Condițiile de trai ale populației rome marginalizate din această regiune seamănă adesea cu cele din țările mai puțin dezvoltate, decât cu cele la care ne-am aștepta în Europa.

Improving opportunities for Europe’s Roma children will pay off

Mariam Sherman's picture
Also available in: Română | Русский
Roma child, Romania. Photo by Jutta Benzenberg

Eight years on from the start of the global economic crisis, close to one quarter of the European Union’s population remains at risk of poverty or social exclusion. But one group in particular stands out: Europe’s growing and marginalized Roma population.

The equivalent figure for Roma children stands at 85 percent in Central and Southeastern Europe. Living conditions of marginalized Roma in this region are often more akin to those in least developed countries than what we expect in Europe.

Krijimi i besimit te qeveria

Jana Kunicova's picture
Teksti i mesazhit që qeveria u dërgon qytetarëve në përpjekje për të parandaluar korrupsionin.
Qytetarët shqiptarë që kohët e fundit kanë marrë shërbim në një spital shtetëror kanë gjasa të marrin një tekst mesazhi në celular që shkruan pak a shumë kështu: “Përshëndetje, unë jam Bledi Cuci, Ministër Shteti për Anti-Korrupsionin. Të dhënat tona tregojnë se kohët e fundit ju keni marrë shërbim në një spital shtetëror. A mund të më thoni, ju lutem, nëse ju është kërkuar të paguani ryshfet? Përgjigjja është falas. Faleminderit për kohën”. (English Version) 

Managing EU Funds – What We Can Learn from Slovenia

Maya V. Gusarova's picture
Effective management of European Union (EU) funds is not only high on the agenda of the new EU member states but also of the Western Balkan countries that are progressing in the EU integration process. As such, these countries face several important challenges and questions today.

On becoming an EU member, how much will the budget calendar and its preparation need to change? How best to plan and execute projects which are pre-financed? How to record unspent EU funds in the next fiscal year? To what extent should the Ministry of Finance be involved in the process before the signing of financial agreements with the EU? These and other questions arise in relation to the impact on a country’s fiscal position, co-financing obligations, pre-financings and bridging resources, and payment of errors.