Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

Romania

România: politicile publice eficiente și instituțiile pot să limiteze impactul dezastrelor naturale

Donato De Rosa's picture
Also available in: English


Banca Mondială a finalizat de curând Diagnosticul sistematic de țară care evidențiază vulnerabilitatea României față de dezastrele naturale. De-a lungul anilor, inundațiile, seceta și cutremurele au rezultat în mii de victime și miliarde de euro daune aduse infrastructurii fizice. Acestea au afectat capacitatea de producție a economie și i-au afectat în mod disproporționat pe cei săraci.

O țară vulnerabilă

În țările din întreaga lume apar deja dovezile impactului negativ al schimbărilor climatice care au făcut ca modelele de creștere din trecut să nu mai fie durabile și care au dus la regresul reducerii sărăciei și al prosperității comune.

România nu face excepție. Riscurile legate de climă și dezastrele naturale, incluzând creșterea incidenței inundațiilor grave pe continente și a secetelor tot mai intense și mai frecvente, devin „noua normalitate”, ceea ce are întotdeauna un preț ridicat.

Romania: good policies and institutions can limit the impact of natural disasters

Donato De Rosa's picture
Also available in: Română


The World Bank’s recently completed Systematic Country Diagnostic highlights Romania’s vulnerability to natural disasters. Over the years, floods, droughts and earthquakes have cost the country thousands of casualties and billions of euros in damages to physical infrastructure. They have hurt the economy’s productive capacity and disproportionately affected the poor.

A vulnerable country

Countries around the world are already seeing evidence of the damaging impact of climate change, which is making past growth patterns unsustainable and reversing progress made on poverty reduction and shared prosperity.

On shaky ground: Housing in Europe and Central Asia

Ashna Mathema's picture
Also available in: Русский
Housing in ECA


The social, political, and economic transition of countries across Eastern Europe, the Caucasus, and Central Asia over the last three decades has been a long and arduous process, and many challenges remain. Among them, an imminent concern is the seismic threat faced by certain housing typologies that are believed to have outlived their design lifespan, and suffer from serious deterioration and disinvestment.

Romanian migrants can make a difference back home

Donato De Rosa's picture
Also available in: Română | Русский


Beautiful, newly-erected houses in an otherwise deserted place. There couldn’t be a better image for the effects of Romanian emigration, which the World Bank has analyzed in a recently published report.

If you are wondering who owns the ghost houses, you only have to look at the sheer number of Romanians living and working abroad - between 3 and 5 million according to some estimates or 3.6 million, according to the UN (2017). Of these, 2.7 million are of working age, equivalent to a staggering 20.6 percent of Romania’s working age population!

Romania needs to continue to reform and perform

Tatiana Proskuryakova's picture
Also available in: Română

When I visited Iasi, in October 2017, the World Bank had just started preparing its Systematic Country Diagnostic for Romania (SCD) – a comprehensive economic analysis we produce every 4-5 years, designed to give us a better understanding of both the main challenges faced by a country and the pathways towards more sustainable growth.

In Iasi, as in many other Romanian cities, I heard firsthand what I had been experiencing since first coming to the country four months earlier: Romania has a diverse set of challenges and a unique pathway towards development – from better roads, to stronger institutions, and an improved business climate.

România trebuie să continue să reformeze şi să performeze

Tatiana Proskuryakova's picture
Also available in: English

Când am vizitat municipiul Iaşi, în octombrie 2017, Banca Mondială tocmai începuse să-şi pregătească Diagnosticul Sistematic de Ţară (DST) – o analiză economică cuprinzătoare pe care o realizăm la fiecare 4-5 ani, care este menită să ne ajute să înţelegem mai bine atât principalele provocări cu care se confruntă o ţară, cât şi calea de urmat spre o creştere mai sustenabilă. 

Calea către o Românie mai prosperă şi mai incluzivă

Donato De Rosa's picture
Also available in: EnglishDacă facem un tur al României, vom putea identifica două țări: de o parte, o țară urbană, dinamică și integrată în UE și, de cealaltă parte, o țară rurală, săracă și izolată. București este o metropolă plină de viață, cu servicii moderne înfloritoare și cu un venit pe cap de locuitor situat peste media din Uniunea Europeană.

Towards a more prosperous and inclusive Romania

Donato De Rosa's picture
Also available in: RomânăDriving around Romania, one sees two countries: one urban, dynamic, and integrated with the EU; the other rural, poor and isolated. Bucharest is a bustling metropolis with thriving modern services and a higher income per capita than the average for the European Union. 

Pages