Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

Romania

Why we need to talk about Roma inclusion

Ede Ijjasz-Vasquez's picture

The Roma are Europe’s largest ethnic minority group, and arguably the most discriminated-against one. Despite efforts to promote Roma inclusion over the last decades—including from the European Union institutions, governments, development organizations, and civil society organizations—a large share of the Roma remain poor, and have inadequate access to basic services.

The economic benefits of LGBTI inclusion

Georgia Harley's picture
Civil Rights Defenders/Photo: Vesna Lalic
Civil Rights Defenders/Photo: Vesna Lalic
Discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people is an all too familiar story. Members of this community are frequent targets of violence and other human rights abuses, and often face prejudice and hardship at work, in their communities, and at home.

Action is needed to address these problems and ensure that everyone – regardless of race, gender, age, sexual orientation, or gender identity - has an equal chance to live a healthy and prosperous life
This is not only the right thing to do, it also makes economic sense: a growing body of evidence indicates that discrimination against LGBTI people has a negative economic impact on society.

Turning Romania’s secondary cities into engines of growth

Marius Cristea's picture
Also available in: Română


On March 10, a World Bank team of urban specialists will visit Alexandru Ioan Cuza University in Iasi to engage academics, students, local authorities and stakeholders in discussing the role of secondary cities in supporting sustainable growth and improved economic opportunities in Romania.
 
Strengthening Romania’s secondary cities is vital to supporting the country’s efforts in converging faster with the EU and generating sustainable, long-term growth. In turn, rapid growth comes with a set of challenges that cannot be tackled by local authorities alone.

Transformarea oraşelor mari din România în motoare ale creşterii economice

Marius Cristea's picture
Also available in: English

În data de 10 martie, o echipă de specialişti în urbanism a Băncii Mondiale va vizita Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi pentru a implica persoane din mediul universitar, studenţi, autorităţi locale şi factori interesaţi într-o discuţie privind rolul oraşelor mari în sprijinirea unei creşteri sustenabile şi a unor oportunităţi economice mai bune în România. 
 
România este un caz reprezentativ pentru discutarea acestei problematici. România, în timpul comunismului, a fost un stat cu un nivel ridicat de centralizare, însă la ora actuală 75% din exporturile sale merg spre ţări ale Uniunii Europene, în comparaţie cu 10% în anii 90, iar „partea leului“ din această creştere este generată în zonele urbane

Romania should continue to reform its state-owned enterprises to enhance growth

Elisabetta Capannelli's picture
Also available in: Română


As the new government in Bucharest starts implementing its program - looking for strong, sustainable and equitable drivers of economic growth - I would argue that one of the first areas where the authorities should focus is a continuation of the reform and modernization of Romania's large, state-owned enterprises (SOEs) that was initiated several years ago.

Accelerating the process of convergence with the European Union requires renewed attention to the structural reform agenda, including in the SOE sector. An improved SOE performance will increase Romania’s long-term economic growth potential, create better jobs, and have positive spillover effects on local and regional development - in addition to higher budget revenues.

România trebuie să continue reformarea întreprinderilor de stat pentru a-şi spori creşterea

Elisabetta Capannelli's picture
Also available in: English
În condiţiile în care noul guvern de la Bucureşti începe să-şi pună în aplicare programul şi caută factori de creştere economică puternici, sustenabili şi echitabili, consider că unul dintre primele domenii asupra cărora autorităţile trebuie să se concentreze îl constituie continuarea reformei şi modernizarea marilor întreprinderi de stat din România (IS).
 
Cu aproximativ 1200 IS-uri în România, dintre care pentru aproximativ 300 guvernul deţine pachetul majoritar, sectorul IS rămâne amplu - este cel mai mare din Europa din punctul de vedere al numărului societăţilor - dar ineficient din punct de vedere economic, iar unele societăţi generează pierderi mari.
 
Prin intermediul îmbunătăţirilor la nivelul guvernanţei corporative, precum şi prin privatizări şi vânzarea pachetelor minoritare, România a sporit cu succes performanţa unora dintre IS-uri, în special în sectorul energetic, cum ar fi cazul unor societăţi ca Transgaz, Hidroelectrica, Transelectrica, Romgaz şi Electrica. Cu toate acestea, rămâne totuşi o agendă a restructurării nefinalizată, în special în sectorul transporturilor, pentru care sunt necesare o viziune şi o „foaie de parcurs“ credibile, de natură să îmbunătăţească performanţa.

Don’t sweat the small stuff – lessons from European courts

Georgia Harley's picture

Last year, we posted a blog – Resolving Minor Disputes Matters Big Time for the Poor – which highlighted how courts can fast-track minor disputes to deliver faster, cheaper and more appropriate justice and how – for the poor and for micro and small businesses – this may be their only path to justice. 

Increasingly, citizens and businesses demand fast-tracking services for small cases and, according to Doing Business data, 138 economies have a small claims procedure of some kind. So courts across the world are eager to learn how to roll out such reforms – either to introduce a fast track procedure or to improve on an existing one.

Nu doar femeile trebuie să sprijine egalitatea de gen la locul de muncă

Ismail Radwan's picture
Also available in: English | Русский


Recent, Asociaţia Professional Women’s Network (PWN) mi-a acordat titlul onorific de „Manbassador“.  PWN este cea mai activă organizaţie din România care promovează egalitatea de gen la locul de muncă.
 
În România, aşa cum se întâmplă şi în multe alte ţări cu venituri mari, femeile i-au eclipsat pe bărbaţi de mulţi ani din punctul de vedere al numărului de absolvenţi şi al promovabilităţii în diferite forme de învăţământ şi cu toate acestea această evoluţie pe plan educaţional nu are un corespondent şi din punct de vedere profesional. Marea majoritate a societăţilor comerciale continuă să fie administrate de bărbaţi. Mai puţin de 5% din companiile listate în Fortune 500 sunt administrate de femei şi mai puţin de 10% din poziţiile de top management sunt deţinute de femei.

Pages