Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

Romania

Nu doar femeile trebuie să sprijine egalitatea de gen la locul de muncă

Ismail Radwan's picture
Also available in: English | Русский


Recent, Asociaţia Professional Women’s Network (PWN) mi-a acordat titlul onorific de „Manbassador“.  PWN este cea mai activă organizaţie din România care promovează egalitatea de gen la locul de muncă.
 
În România, aşa cum se întâmplă şi în multe alte ţări cu venituri mari, femeile i-au eclipsat pe bărbaţi de mulţi ani din punctul de vedere al numărului de absolvenţi şi al promovabilităţii în diferite forme de învăţământ şi cu toate acestea această evoluţie pe plan educaţional nu are un corespondent şi din punct de vedere profesional. Marea majoritate a societăţilor comerciale continuă să fie administrate de bărbaţi. Mai puţin de 5% din companiile listate în Fortune 500 sunt administrate de femei şi mai puţin de 10% din poziţiile de top management sunt deţinute de femei.

It’s not just women that need to support gender equality in the workplace

Ismail Radwan's picture
Also available in: Română | Русский
I was recently awarded the honorary title of “Manbassador” by the Professional Women’s Network (PWN).  PWN is the leading Romanian organization promoting gender equality in the workplace.

In Romania, as in many high-income countries, women have for many years eclipsed men both in terms of numbers of graduates and educational attainment, and yet these advances in education are not matched in the workplace. I hope that all who read this blog will take a moment to think about how they can play a role in supporting women’s empowerment and ending discrimination in the workplace.

Metropolitan development is central to Romania’s economic development

Marcel Ionescu-Heroiu's picture
Also available in: Română | Русский
Metropolitan development is important for Romania’s growth. An analysis prepared by the World Bank for the Romanian Ministry of Regional Development and Public Administration (MRDPA) indicates that Romania’s eight largest metropolitan areas (Bucharest, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești and Timișoara) concentrate 50 percent of Romania’s population and generate 75 percent of firm revenues in the country.

Metropolitan areas are the economic engines of a country, and if these engines do not work well, neither does the economy as a whole. Unfortunately, in Romania, these engines do not function properly, highlights another World Bank analysis prepared for MRDPA. There are only a few cities that have a functional metropolitan public transport system (e.g. Alba Iulia, Cluj-Napoca), few cities that have prepared spatial plans for the metropolitan area (e.g. Brăila, Brașov, Craiova), and even fewer that have managed to implement projects at the metropolitan level (e.g. Constanța).

What are some of the challenges facing metropolitan areas in Romania?

Dezvoltarea metropolitană este vitală pentru dezvoltarea economică a României

Marcel Ionescu-Heroiu's picture
Also available in: English | Русский
Dezvoltarea metropolitană este importantă pentru creşterea României. O analiză realizată de Banca Mondială pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) indică faptul că cele mai mari opt zone metropolitane ale României [1] (Bucureşti, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești şi Timișoara) concentrează 50% din populaţia României şi 75% din veniturile fixe ale ţării.
 
Zone metropolitane mari sunt de o importanţă vitală pentru economia oricărei ţări. Un raport întocmit de EuroStat evidenţiază faptul că zonele metropolitane din UE generează aproximativ 70% din PIB, înregistrează cele mai rapide rate de creştere a populaţiei, generează o cotă semnificativă din numărul noilor locuri de muncă create şi concentrează o cotă semnificativă de absolvenţi de învățământ terţiar.

Care sunt unele dintre provocările cu care se confruntă zonele metropolitane din România?

Proud to celebrate 25 years of partnership for a more prosperous and equal Romania

Elisabetta Capannelli's picture
Also available in: Română | Русский


In 1991, the World Bank Group opened its resident office in Bucharest and this November we will celebrate 25 years of continued presence in Romania. Romania joined the World Bank in 1972, yet it is really 1991 that marks the opening of the institution’s presence in Romania and our new role in a free and democratic nation. 

A quarter century is the measure of a generation and it is as an important milestone for an institution, as it is for a human being. Our presence in Romania has matured together with the country’s first generation of people born in a free economy and society. The challenges they faced, where the face of our support for change. 

Onoraţi să sărbătorim 25 de ani de parteneriat pentru o Românie mai prosperă și mai echitabilă

Elisabetta Capannelli's picture
Also available in: English | Русский


Grupul Banca Mondială a deschis biroul din București în anul 1991, iar în luna noiembrie a acestui an vom aniversa 25 de ani de activitate continuă în România. România a început colaborarea cu Banca Mondială în anul 1972, însă anul 1991 marchează deschiderea oficială a biroului din România și noul nostru rol în susținerea unei națiuni libere și democrate. 

Un sfert de secol reprezintă măsura unei generații și este un eveniment important atât pentru o instituție, cât și pentru o ființă umană. Prezența noastră în România s-a maturizat împreună cu prima generație de persoane născute într-o societate și o economie liberă. Provocările cu care s-a confruntat această generaţie, au fost reflecția susținerii noastre pentru schimbare.  

Cum pot consolida orașele din România capacitatea de implementare pentru a obține un impact de dezvoltare mai mare?

Marcel Ionescu-Heroiu's picture
Also available in: English


Performanța noilor State Membre ale Uniunii Europene (UE) în ceea ce privește atingerea unui impact de dezvoltare mai ridicat și o convergență mai rapidă reprezintă o preocupare cheie la nivelul UE. Fondurile UE pot contribui la modernizarea infrastructurii și administrației publice, și este estimat faptul că acestea au un impact pozitiv net asupra economiei. Un raport al Băncii Mondiale, elaborat pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, evidențiază faptul că pentru fiecare euro investit în proiectele de infrastructură publică din România, o sumă suplimentară de 2,04 euro este generată de către economie - un impact relativ mare.
 
Nivelul de absorbție al României lasă de dorit. Cu excepția Croației, România a înregistrat cel mai scăzut nivel de absorbție la nivelul Uniunii Europene, comparativ cu celelalte state membre.

How can Romania’s cities strengthen implementation capacity for greater development impact?

Marcel Ionescu-Heroiu's picture
Also available in: Română


The performance by new members of the European Union (EU) in achieving greater development impact and faster convergence is a key concern at the EU level. EU funds can contribute to the modernization of public infrastructure and public administration, and they are also estimated to have a net positive impact on the economy. A World Bank report, prepared for the Ministry of Regional Development and Public Administration, highlights that for every €1 invested in public infrastructure projects in Romania, an additional €2.04 are generated by the economy – a relatively high impact.
 
Romania’s absorption performance leaves much to be desired; with the exception of Croatia, Romania has registered the worst level of absorption in the Union when compared to other new member states.
 

Pentru a revigora Europa, avem nevoie de o integrare mai mare a …. serviciilor

Doerte Doemeland's picture
Also available in: English | Русский


Pentru a revigora creșterea economică în Europa sunt necesare mai multe proiecte comune la nivelul Uniunii Europene (UE), a declarat  Mario Draghi, Președintele Băncii Europene Centrale. Domnul Draghi a subliniat faptul că aceste acțiuni trebuie să respecte un set de cerințe minime. Acestea ar trebui „să se axeze pe acele acțiuni care livrează rezultate tangibile și imediate..., ar trebui să completeze acțiunile guvernelor, ar trebui să fie corelate în mod clar cu grijile imediate ale oamenilor, ar trebui să vizeze fără echivoc aspecte de importanță europeană sau mondială”.

Suntem întru totul de acord.

To reinvigorate Europe, we need more integration… of services

Doerte Doemeland's picture
Also available in: Русский | Română


To reinvigorate growth in Europe, European Central Bank President Mario Draghi called for more common projects in the European Union (EU). And he emphasized that these efforts need to meet a set of minimum bars: they should “…focus on those actions that deliver tangible and immediately recognisable results… [they] should complement the actions of governments; they should be clearly linked to people’s immediate concerns; they should unequivocally concern matters of European or global significance.”

We couldn’t agree more.

Pages